Explore
Also Available in:

Näsan är fantastisk!

Skrivet av
översatt av Lasse Hermansson (genesis.nu)
publicerad i Genesis 2016(2):7

human-nose

Ny forskning visar att män­niskor är ”förvånansvärt bra” på att skilja mellan dof­ter.1,2,3

Man hade tidigare trott, och ofta påstått i den vetenskapli­ga litteraturen, att den mänskli­ga näsan kan skilja mellan som mest cirka 10 000 olika dof­ter. Men detta var baserat på en grov uppskattning gjord om­kring 1927 — och det hade ald­rig blivit empiriskt bekräftat.

Men forskare vid Rockefel­ler University har nu sagt att en genomsnittsperson kan skilja mellan mer än en biljon doft­stimulanser. Detta baserades på deras forskning där de pre­senterade försökspersoner med kombinationer av 30 kemika­lier hämtade från en standard­uppsättning av 128 olika doft­ämnen.

”Vi har en fantastisk kapacitet i luktsinnet som inte har beräk­nats”, sa forskaren Leslie Vosshall, som också påpekade att en ge­nomsnittlig persons näsa har 400 olika slags luktreceptorer.4 ”Vår analys visar att människans förmåga att skilja mellan dofter är mycket större än väntat.”

Egentligen borde det inte ha varit en sådan överraskning. Vi är ju ”så underbart skapade” (Psaltaren 139:14).5

Referenser och noter

  1. Trillion-scented smorgasbord is everyday fare for our nose, New Sci­entist 221(2962):16, 29 March 2014. Åter till text.
  2. Bushdid, C., Magnasco, M., Voss­hall, L., and Keller, A., Humans can discriminate more than 1 trillion olfactory stimuli, Science 343(6177):1370–1372, 2014. Åter till text.
  3. The human nose could detect at least one trillion odors, universityhe­rald.com, 22 March 2014. Åter till text.
  4. Cf. the human eye which has three kinds of light receptors which work together to allow us to see up to 10 million colours. Åter till text.
  5. Indeed, the sense of smell seems to use the principles of advanced vi­brational spectroscopy and quantum tunneling. Turin, L., A spectroscopic mechanism for primary olfactory reception, Chemical Senses 21:773–791, 1996; Sarfati, J., Olfactory design: smell and spectroscopy, Journal of Creation 12(2):137–138, 1998; creation.com/smell. Åter till text.