Explore
Also Available in:

O revoluci v evoluci

Výzkum pakobylek vyvrací jednu dlouhodobě zastávanou část evoluční věrouky

Napsal Philip Bell
Přeložil Jakob Haver (Kreacionismus.cz)

Publikováno v časopise Creation 25(3):31, Červen 2003
stick-insect
Okřídlená pakobylka

Už jako křesťanský student na univerzitě jsem vnímal naprostý nedostatek důkazů o evoluci létavého hmyzu, což mě přivedlo k odmítnutí evoluce ve prospěch biblického stvoření.

Proto jsem byl překvapen, když jsem četl o nejnovějším výzkumu v této oblasti, který nutí evolucionisty „přepisovat pravidla“ evoluce.

Evoluce není míněna tak, že poběží obráceně – toto je přinejmenším základní princip evoluce, který je všeobecně přijímán. Evolucionisté věří, že jakmile je komplex genetických instrukcí v DNA živých tvorů jednou zakódovaný (pomocí přirozeného výběru náhodných mutací1), je zcela nepravděpodobné, že bude zase zrušen,2 a tím méně je pravděpodobné, že bude později znovu získán zpět. Nedávná zpráva o pakobylkách v prestižním časopise Nature nutí evolucionisty k přehodnocení tohoto svého základního přesvědčení.3

Dnešní pakobylky (nebo strašilky, jak je vědci také nazývají) vykazují obrovskou rozmanitost; např. některé mají křídla a některé nemají. Tradiční představa předpokládá, že okřídlený předek hmyzu dal povstat různým skupinám okřídlených pakobylek, přičemž mnohé z nich se později vyvinuly do bezkřídlých forem.4 Avšak na základě studia DNA u 59 druhů pakobylek dospěli autoři tohoto nejnovějšího výzkumu ke zcela odlišnému závěru: křídla byla v “primitivním” předku pakobylky ztracena, znovu se potom objevila nejméně čtyřikrát (nezávisle na sobě), a pak byla ještě dvakrát či vícekrát opět ztracena!

Takže o těchto skvěle komplexních strukturách, kterým říkáme křídla (nemluvě o připojených svalech, kloubních vazbách a řídících nervových systémech), se nám nyní říká, že se musely vyvinout, degenerovat a několikrát zase “znovu vyvinout”.

Navíc tyto výkyvy nahoru a dolů ve vývoji létání hmyzu údajně probíhaly v období 300 milionů let, přičemž období bez křídel trvalo až 100 milionů let. Není divu, že tato “re-evoluce” v evolučním myšlení je popisována jako “revoluce”!5 Genetické informace pro křídla, které již neslouží k žádnému selektivnímu účelu, by měly být ztraceny a / nebo by měly v důsledku nepoužívání degenerovat vlivem mutací.6 Při vědomí toho autoři spekulují, že instrukce pro křídla byly nějak spojeny s instrukcemi pro nohy, takže se mohly později znovu zapnout. Obrněni svou nezpochybnitelnou vírou v evoluci, vůbec nepochybují o tom, zda tyto nefunkční geny mohly existovat skutečně tak dlouho!

stick-insect-no-wing

Samozřejmě, toto jen dokazuje, jak “plastická” je evoluční teorie, jestliže se protichůdná data mohou proměnit v důkazy této teorie! Jak jsme již dříve několikrát uvedli, ztráta informací (v tomto případě pro křídla) není evolucí, protože ta vyžaduje nové informace.7 Zapnutí již existujících informací (i kdyby k tomu došlo) by i tak nemohlo vysvětlit, odkud v první řadě tyto instrukce pro vytvoření křídel pocházejí.

Odkazy a poznámky

  1. Mutace jsou genetické chyby, ke kterým může dojít při dělení buněk nebo když je DNA poškozena nějakým škodlivým prostředím, jako je záření nebo toxické chemikálie. Zpět k textu.
  2. Tento princip byl poprvé formulován belgickým biologem Louisem Dollem, a tak byl nazván'Dollův zákon' nebo také zákon ireverzibility. Viz: Dollo’s Principle: Irreversability [sic] of evolution, in Milner, R. (Ed.), The encyclopedia of evolution, Facts on File, Oxford, p. 143, 1990. Zpět k textu.
  3. Whiting, M.F., Bradler, S. and Maxwell, T., Loss and recovery of wings in stick insects, Nature 421: 264–267, 2003. Zpět k textu.
  4. Přibližně 60% živých druhů strašilek postrádá křídla. Zpět k textu.
  5. Jeden komentátor cituje hlavního autora článku Nature takto: ‘Vzpomínám si, jak jsem si sedl s entomology [experty na hmyz] a slyšel jsem je říkat„ To je nemožné, nemožné, nemožné“ … [Ale] reevoluce je pravděpodobně ještě častější, než jsme si mysleli.“ Viz Jones, N., Stick insect forces evolutionary rethink, newscientist.com, 16 January 2003. Zpět k textu.
  6. Protože by nedošlo k selekci vůči mutacím v nepoužitých genech (pro křídla), mutace by se akumulovaly v těchto genech, takže by byly zničeny a již by nebyly schopné specifikovat, jak má dojít k vytvoření křídel. Při tak dlouhém období (100 milionů let) by to bylo nevyhnutelné. Zpět k textu.
  7. CMI toto opakovaně zdůrazňovala - viz například: Wieland, C., Beetle bloopers, creation.com/beetle-bloopers-czech Creation 19(3):30, 1997; Wieland C., Muddy waters, creation.com/muddy-watersCreation 23(3):26–29, 2001. Viz také skvělé video: From a Frog to a Prince. Zpět k textu.

Helpful Resources