Explore
Also Available in:

Paarden en vleermuizen…verwant ????

Vertaling: Andreas Boonstra (logos.nl)

Photo morgueFile.com horse

Verrassing!!! Evolutionisten hebben een opmerkelijke ontdekking gedaan, blijkbaar zijn paarden en vleermuizen meer verwant met elkaar dan koeien en paarden.1

In een prestigieuze publicatie in Proceedings of The National Academy of Sciences, hebben wetenschappers genetische herrangschikking in verband gebracht met ‘retroposons’, dit zijn delen van het DNA die zichzelf kopiëren naar RNA om daarna vervolgens opnieuw naar andere delen van het DNA binnen het chromosoom gekopieerd te worden. Binnen het paradigma van evolutionisten zouden nauw verwante soorten meer van deze herrangschikking met elkaar delen dan minder verwante soorten.

Men was geschokt door de vondst dat DNA van paarden en vleermuizen in hoge mate met elkaar overeenkomt. We citeren Norihiro Okada van het Tokyo Instituut voor Technologie in Japan: ‘Ik denk dat dit een verrassing is voor vele wetenschappers’.2

Waarom is dit zo verrassend?

Evolutionisten leggen verbanden tussen levende wezens door middel van de morfologie (de vorm en structuur) en overeenkomsten in DNA. Dieren die, wat betreft anatomie, overeenkomsten vertonen worden geacht een nauwe verwantschap met elkaar te bezitten. Evolutionisten gaan ervan uit dat verwante dieren eigenschappen en karaktertrekken werden overgenomen van een gemeenschappelijke voorouder. Ditzelfde gaat op voor dieren die genetische overeenkomsten vertonen. Dus als twee dieren op één van deze gebieden overeenkomsten vertoont dan is men volgens de evolutie verwant aan elkaar, vooropgesteld dat het hele idee over gemeenschappelijke voorouders juist is.3

Gezien de morfologie zeggen wetenschappers dat paarden en koeien vermoedelijk meer verwant zijn dan paarden en vleermuizen. Koeien vertonen fysiek en wat betreft functie en gedrag een grote mate van overeenkomst met paarden. Aan de andere kant kan ieder kind de grote verschillen tussen paarden en vleermuizen zien. Vergeleken met paarden en koeien hebben vleermuizen een heel andere opbouw van het skelet, voorbewegen (vliegen), navigatie en voedsel. Vleermuizen en paarden zouden dus grote verschillen in hun DNA moeten vertonen, vanwege de overduidelijke verschillen tussen deze dieren. De schokkende resultaten van het eerder genoemde onderzoek toont een discrepantie aan tussen de morfologie en de genetische data.

Nog meer problemen

Photo by Echo Leahy Center for Lake Champlain horse

De genetische data blijkt ook de evolutionistische interpretatie van de geologische tijdschaal tegen te spreken. Paarden zouden ongeveer 35–55 miljoen jaar geleden op de evolutionaire tijdschaal zijn geëvolueerd van een paardje met vier hoeven, tot het huidige ‘moderne’ uiterlijk (sinds de laatste 1,5 miljoen jaar). Het proces van evolutie voor koeien is ongeveer 23 miljoen jaar geleden gestart. Vleermuizen echter, volledig geëvolueerd, blijken ruim 60 miljoen jaar oud (zonder dat er tussenvormen zijn gevonden die vleermuizen in verband brengen met enig landdier).

Gescheiden door deze enorme grote tijdspan zou het DNA van vleermuizen en paarden veel meer verschillen moeten vertonen dan in werkelijkheid het geval is. Koeien en paarden zouden, gezien deze zijn geëvolueerd in overlappende tijdsperioden, meer overeenkomsten in DNA moeten vertonen dan in werkelijkheid het geval is.

Gevolgen

Als men kijkt naar paarden en vleermuizen dan kunnen de feiten de evolutietheorie niet ondersteunen. Afstamming vanuit een gemeenschappelijke voorouder is gebaseerd op vele vooronderstellingen en aannamen. Uit, in dit geval, harde wetenschappelijke data blijkt echter dat gemeenschappelijke afstamming in het geheel niet mogelijk blijkt.2

Zoals Okada zei: ‘…wellicht moeten wij fossielen vanuit een heel ander licht gaan bekijken…’. Hij slaat de spijker op zijn kop. Misschien moet men de oude bril, waardoor alleen evolutie zichtbaar is, weggooien en vervangen door lenzen die het woord van God begrijpen.

Noten

  1. Bats and horses get stangely chummy, New Scientists 190(2257):23, 2006, <www.newscientist.com/article/dn9402-bats-and-horse=get=strangely=chummy.html>.
  2. Volgens Genesis schiep God paarden en vleermuizen verschillend naar hun aard. Vleermuizen op dag 5 en paarden op dag 6. Zelfs in het scheppingsmodel kunnen dieren die verschillen naar hun aard overeenkomsten vertonen in DNA als gevolg van de gemeenschappelijke ontwerper.
  3. Dieren met overeenkomsten in DNA kunnen anatomisch, wat betreft functie, etc zeer van elkaar verschillen. Zie ook: Batten, D. Are-look-alikes related? Creation 19(2):39–41,1997; <creation.com/lookalikes> en Argument: Common design points to commkon ancestry, <creation.com/homology>.