Explore
Also Available in:

Co jest w danej frazie?

Autor David Catchpoole
Przekład na język polski: Anna Filipek (ziarnoprawdy.pl)

5340parrotWikipedia.org

Mówiąc, że ktoś powta­rza coś jak papuga, nie myślimy o kolorowym upierzeniu tego ptaka. Bie­rze się to z przypuszczenia, że papugi po prostu prze­drzeźniają słowa ludzi, nie zastanawiając się nad ich znaczeniem. Sugerujemy też, że papugujący mówca nie stosował żadnej inteli­gencji w tekście, który wy­mawiał.

Naukowcy jednak wykazali to, co wielu po­siadaczy papug wiedziało lub podejrzewało już wcześniej – mianowicie, że papugi mogą używać pojedynczych słów w poprawnym kontekście. Na przykład, studia poprowa­dzone przez dr Irenę Pepperberg, naukowca z Brandeis University (USA), nad afrykań­ską szarą papugą nazwaną Alex wykazały, że owe ptaki mają imponującą inteligencję – porównywalną do tej, jaką ma pięcioletnie dziecko.1,2 Kiedy obiekt badań dr Pepperberg mówił po angielsku, nie było to zwykłe pa­pugowanie. Dr Pepperberg powiedziała: Je­śli zapytam Alexa […], ile jest kluczy; odpowie mi: „dwa”. Jeśli zapytam go o kolor, powie: „zielony”, a jeśli zapytam go o kształt, odpo­wie: „trzy ćwiartki”. Alex mógł właściwie zidentyfikować 100 przedmiotów, wykonać proste dodawanie i określić siedem kolorów, zupełnie jak małe dziecko.

Jeśli jednak Alex nie chciał współpracować, pokazywał, że umie celowo unikać poda­wania właściwych odpowiedzi – co również nauczyciele w szkole obserwują u buntowni­czo nastawionych dzieci, które znają prawi­dłową odpowiedź, lecz nie chcą współpra­cować.

Te fakty, a także udokumentowane przykła­dy wysokiej inteligencji u innych ptaków,3 podkreślają pewien problem dla ewolucji. Skoro to szympansy, a nie ptaki, są naszy­mi bliskimi ewolucyjnymi kuzynami, w jaki sposób, mając dużo mniejszy mózg, te ptaki mogą prześcignąć szympansy w inteligencji?

Kiedy Alex zdechł w 2007 r., dr Pepperberg wspominała o swojej ostatniej, wieczornej rozmowie z nim. Oznajmiła mu, że już czas wracać do klatki.4 Ptak powiedział: „Bądź grzeczna. Kocham cię”. Na to ona odrzekła: „Ja też cię kocham”. Wtedy Alex zapytał: „Przyjdziesz jutro?”, a pani naukowiec od­parła: „Tak, przyjdę jutro”.

Przypisy

  1. “Alex” featured in our earlier article: Bird-brain matches chimps (and neither makes it to grade school), Creation 19(1):47, 1996; creation.com/alex. Wróć to tekstu.
  2. Veness, K., Parrots “as intelligent” as young children, ABC News Online, abc.net.au/news/newsitems/200607/s1693309.htm, 21 July 2006. Wróć to tekstu.
  3. See, e.g., Crows out-tool chimps, Creation 25(4):7, 2003; creation.com/focus-254. Wróć to tekstu.
  4. Bird brain Alex the parrot dies, CNN.com, www.cnn.com/2007/TECH/science/09/12/parrot.obit.ap/index.html, 2007. Wróć to tekstu.