Explore
Also Available in:

Problém s pylem


Přeložil M. T., revidoval Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)

pollen

Badatelé referovali o nálezu několika druhů pylu z kvetoucích rostlin v ‘dinosauří hornině’ (střední trias).1 Na evoluční časové lince to stanoví počátek kvetoucích rostlin ‘ o 100 milionů let dříve ’ než se předpokládalo do tohoto nálezu.

I když k takovému natahování při datování fosilií dochází docela často,2 tohle popírá dlouho zastávané dogma evolučních dějin. Je tomu tak proto, že tyhle fosilie by znamenaly, že kvetoucí rostliny byly přítomny i na počátku éry dinosaurů.

V důsledku toho by měla dioramata (modely různých historických scenérií) v muzeích i dětské knihy o dinosaurech ukazovat, že kvetoucí rostliny žily v téže době jako dinosauři. Zatím byste však měli velké potíže, kdybyste hledali takováto vyobrazení jakýchkoli kvetoucích rostlin, protože se všechny opírají o falešnou představu, že dinosauři žili ve zcela odlišném ‘jiném světě’.

Bible nám říká, že ke stvoření rostlin (včetně kvetoucích rostlin) došlo v 3. den Stvořitelského týdne, tedy vlastně dříve, než ke stvoření dinosaurů v 6. den. A horninové vrstvy s fosiliemi nepředstavují řadu vzniků a vymření po miliardy let, jak by tvrdilo evoluční paradigma, nýbrž místo toho odrážejí řadu pohřbení během a počínaje globální Potopou za dnů Noe (Genesis 6-9; srov. Luke 17:26–27), zhruba před pouhými 4 500 lety.

Není divu, že nalézáme pyl kompletně v celých prekambrických vrstvách (údajně více než miliardu let před dinosaury!).3 Pyl i mnoho dalších fosilií očividně ‘ na evolučně nevhodném místě ’ poměřujeme-li to údajnou evoluční ‘časovou tabulkou’, představují velký problém pro obhájce Darwinových myšlenek.

Podobné články v angličtině

Pro další četbu v angličtině

Odkazy a poznámky

  1. Hochuli, P. and Feist-Burkhardt, S., Angiosperm-like pollen and Afropollis from the Middle Triassic (Anisian) of the Germanic Basin (Northern Switzerland), Frontiers in Plant Science, 1 October 2013 | doi: 10.3389/fpls.2013.00344. Zpět.
  2. Oard, M.J., Further expansion of evolutionary fossil time ranges, Journal of Creation 24(3):5–7, 2010; creation.com/fossil-range-expansions. Zpět.
  3. Stainforth, R., Occurrence of pollen and spores in the Roraima Formation of Venezuela and British Guiana, Nature 210(5033):292–294, 1966. However, evolutionists have steadfastly refused to allow that chronological extension to the ‘fossil range’. For an analysis of the controversy, see Silvestru, E., and Wieland, C., Pollen paradox: Evolutionists have ‘allergic’ reaction to Precambrian pollen—South American fossils more than a billion evolutionary years ‘out of date’, Creation 33(3):16–17, 2011; creation.com/pollen2. Zpět.

Helpful Resources