Explore
Also Available in:
Kuva: Ian JubyPolystrate tree
Kallioseinämässä Jogginsissa, Nova Scotiassa, Kanadassa tapahtunut eroosio paljastaa runsaasti monikerrospuunrunkoja sekä vaakasuorassa olevia hiiltyneitä puita.

Monikerrosfossiilit todistavat nuoresta maapallosta

Monia geologisia kerrostumia läpäiseviä puunrunkofossiileja löydetään usein.

Ei ole mahdollista, että monikerrosfossiilit olisivat hautautuneet vähitellen monien tuhansien tai satojen tuhansien vuosien aikana, koska minkä tahansa puun yläosa olisi lahonnut ennen kuin sen suojaksi olisi muodostunut sedimenttikerrostuma. Monikerrosfossiilit viittaavat nopeaan hautautumiseen ja ovat todiste Raamatun kuvaaman maailmanlaajuisen vedenpaisumuksen todellisuudesta.

Kuvat: Ian Juby
5894polystrate3Polystrate treePolystrate treePolystrate tree
Monikerrospuunrunkoja. Vaakasuorassa olevia
hiiltyneitä puita.

Tiukan Lyellin uniformitarismin1 mukaisen koulutuksen saanut Derek Ager, geologian emeritusprofessori Swansean yliopistocollegesta, kuvaa joitakin monikerrosfossiilisia puunrunkoja kirjassaan esimerkein:

Polystrate tree
Agerin esimerkki – vanhassa kuvassa fossiilipuut näkyvät kasvuasennossa (Nant Llech, Swansea Valley, Etelä-Wales, Iso-Britannia). Puita säilytetään nykyään Swansean museon ulkopuolella.3

”Jos British Coal Measures-kivihiilikerrostuman kokonaispaksuudeksi arvioidaan 1 000 metriä, ja että se olisi muodostunut noin 10 miljoonassa vuodessa, silloin 10 metrin pituisen puun hautautuminen olisi kestänyt 100 000 vuotta olettaen kerrostumisen tapahtuneen vakionopeudella. Tämä olisi naurettavaa.

Vaihtoehtoisesti, jos 10 metrin pituinen puu olisi hautautunut 10 vuodessa, tämä tarkoittaisi 1 000 kilometriä miljoonassa vuodessa tai 10 000 kilometriä 10 miljoonassa vuodessa. Tämä on aivan yhtä naurettavaa, emmekä voi välttää tekemästä sitä johtopäätöstä, että kerrostuminen on todellakin tapahtunut toisinaan erittäin nopeasti ja muina aikoina kerrostumisessa on ollut pitkiä taukoja, vaikkakin tämä näyttää sekä tasaiselta että jatkuvalta2 [kursivointi lisätty].

Derek Ager ei uskonut Raamattuun, itse asiassa hän halvensi luomiseen uskovia. Kuitenkin hän koulutuksestaan huolimatta pystyi näkemään, että geologiset todisteet viittasivat nopeaan kerrostumiseen ja hautautumiseen.

Edelleen, vaikka kerrostuminen näytti ”tasaiselta ja jatkuvalta”, hän oletti, että ”kerrostumisessa on ollut pitkiä taukoja”, siinä on täytynyt olla. Miksi? Jotta ajatus maapallon miljoonien vuosien iästä säilyisi – todisteista huolimatta.

Monikerrosfossiilit tarjoavat selviä todisteita siitä, että kalliot muodostuivat nopeasti. Tämä on yhdenmukaista Raamatun kuvaaman nuoren luomakunnan kanssa.

Lähdeluettelo ja kommentit

  1. Charles Lyell väitti, että geologia voitaisiin selittää pitkien ajanjaksojen aikana tapahtuneilla hitailla ja tasaisilla muutoksilla. Katastrofeja ei sallittu. Takaisin tekstiin.
  2. Ager, D.V., The New Catastrophism, Cambridge University Press, p. 49, 1993. Takaisin tekstiin.
  3. Viite 2. Fig 4.5, p. 48. Takaisin tekstiin.

Helpful Resources

Exploring Geology with Mr Hibb
by Michael Oard, Tara Wolfe, Chris Turbuck
US $16.00
Hard cover