Explore
Also Available in:

Postoje li zaista dokazi da je čovjek potekao od majmuna

preveo Mladen Čirjak

Ovo su oni za koje se svi slažu da nisu karike koje nedostaju u lancu između čovjekolikih majmuna i ljudi.

  • Homo sapiens neanderthalensis (neandertalac) — prije 150 godina rekonstrukcije neandertalaca bile su pognute i vrlo su nalikovale ‘čovjekolikom majmunu’. Sada se priznaje da je navodno pognuto držanje bilo posljedica bolesti i da je neandertalac samo varijacija ljudske vrste.
  • Ramapithecus — u prošlosti često smatran pretkom ljudi, sada se zna da je to samo izumrla vrsta orangutana (čovjekolikog majmuna).
  • Eoanthropus (čovjek iz Piltdown-a) — prevara temeljena na tjemenu lubanje čovjeka i čeljusti orangutana. Tijekom 40 godina publiciran je kao karika koja nedostaje.
  • Hesperopithecus (čovjek iz Nebraske) — temeljen na jednom zubu svinje koja danas postoji samo u Paragvaju.
  • Pithecanthropus (čovjek sa Jave) — danas se klasificira kao Homo erectus. Vidi ispod.
  • Australopithecus africanus —svojedobno promoviran kao karika koja nedostaje. Više se ne smatra da se nalazi na liniji od majmuna prema ljudima. Ima vrlo majmunolik izgled.
  • Sinanthropus (čovjek iz Pekinga) nekoć predstavljen kao čovjek-majmun, no sada se klasificira kao Homo erectus (vidi dolje).

Trenutno pomodni ljudi-majmuni

Ovo su oni koji danas krase evolucijska stabla i koji su navodno doveli od stvorova nalik čimpanzi do homo sapiens- a.

  • Australopithecus — postoje razne vrste koje su proglašavane ljudskim precima. Preostaje jedan: Australopithecus afarensis, opće poznat kao ‘Lucy’. Međutim, detaljne studije unutarnjeg uha, lubanja i kostiju sugeriraju da ‘Lucy’ i njoj slični nisu na putu da postanu ljudi. Na primjer, možda su hodali uspravnije od većine majmuna, ali ne na način na koji to čine ljudi. Australopithecus afarensis vrlo je sličan patuljastoj čimpanzi.
  • Homo habilis — među paleontolozima sve je zastupljeniji konsenzus da ova kategorija zapravo uključuje dijelove raznih drugih vrsta – kao što su Australopithecus i Homo erectus. Radi se dakle o ‘nevažećem taksonu’. Odnosno, kao takav on nikada nije postojao.
  • Homo erectus — mnogi ostaci ovog tipa su pronađeni širom svijeta. Oni su manji od prosječnog čovjeka danas, s odgovarajuće manjom glavom (i veličinom mozga). Međutim, veličina mozga je u rasponu ljudi danas, a studije srednjeg uha pokazale su da je Homo erectus bio baš poput nas. Ostaci su pronađeni u istim slojevima i u neposrednoj blizini običnog Homo sapiensa, što upućuje na to da su živjeli zajedno.

Zaključak: Nema fosilnih dokaza da je čovjek proizvod evolucije. Karike koje nedostaju, nedostaju još uvijek, jer jednostavno ne postoje. Biblija jasno kaže: “Tada je Gospod Bog stvorio čovjeka od praha zemaljskog i udahnuo mu u nosnice dah života; i čovjek je postao živo biće.” (Genesis 2:7).