Explore
Also Available in:

Koponyaháborúk

Egy újabb keletű Afrikában talált koponya sokakat arra az elgondolásra késztetett, hogy az valahogyan ‘evolúciót bizonyított’.

‘Egy Etiópiában talált millió éves koponya megerősíti az elméletet miszerint a modern ember egyetlen ember előtti fajból fejlődött ki, amely Afrikában fejlődött és vándorolt a világ összes többi részé…rsquo;1

Ez volt a bevezető egy CNN Internet cikkhez (akkor) a legutóbbi állítólagos majom-ember leletről. Ez egy úgynevezett Homo erectus koponyára vonatkozott, részletekre, amelyekről a Nature2-ban közöltek és világszerte közhírré tettek. Az átlag olvasója ennek a Web bevezetőnek gondolhatja, hogy ez a példány állítólag valahogyan megerősítette, hogy az emberek nem egészen emberi ősökből fejlődtek ki. Azonban még az evolucionisták is ezt olvasva be kellene lássák, hogy valóban nem így történt.

A cikk szerzője(i), és az említett kutatók, mind kibontakoztatják az ők elgondolásukat, és minden értelmezéseiket a tényekről, egy elképzelés szerint, amelynek alapján egyesek már elhiszik, hogy azember kifejlődött. Végül is, ha nem így történt, akkor az egyedüli alternatíva egy speciális teremtés elfogadása lenne, amely előzetesen változatlan módon (és nemmegfelelőképpen) ki van zárva.

Az általánosan elfogadott evolucionista gondolkodási keret már hosszú ideje azzal a nézőponttal volt körülzárva miszerint a Homo erectus egy nem egészen emberi faj, azaz egy fejlődésbeli közvetítő a mai emberiség és a korábbi, még kevésbé emberi, állítólagos majomszerű ősök között.3

A kreacionisták általánosan kijelentették, hogy a Homo erectus példányokban nincs semi ami az emberi változatok osztályán kívüli lenne.4 Ez megerősítettnek nyilvánul meg az ők tárgyi bizonyítékuk és, ennélfogva, ezek magatartásai alapján. Azaz valószínű, hogy ezek éppen egy másik típusa az emberi lénynek a Bábel utáni genetikai elváltozások hirtelen kirobbanásának eredményeként. Egy előzetesen összeházasuló génállomány gyorsan elszigetelt részegységekre bomlott fel.

Nem olyan rég, a Time borítója egy férfi Homo erectus arcképét ábrázolta. Ha az az egyén egy kalapot viselt volna, eltakarva a kopaszodó homlokát és a szembetűnő szemöldökbarázdáit (jellemvonások amelyek, elszigetelődésben, nem ismeretlenek a mai népességek között), nem is indokolt volna másodrendű kinézetet. Belül, a folyóirat egy ruhátlan erectus-t is mutatott, teljes hosszában. Világos volt hogy a feje alatt, ő azonos volt egy magas, mai olimpiai atlétával. A sémát nem lehetett elősegíteni a korábbi ábrázolások görnyedt, csámpás lábú majom-ember elképzeléseiből.

Tehát mi az új fontoskodás minderről? Ez nem egy unalmas esete kellene legyen ennek, ‘Éppen egy másik Homo erectus volt találva’? A válasz az, hogy mindez az evolucionisták közti vitákról szól, különböző eszmékről vitatkozva az emberi lények kifejlődésének mikéntje felől, és egyáltalán nem kérdőjelezve meg az emberi lények kifejlődését.

244skull2

Heves viták tombolnak a vetélkedő evolucionista táborok között különböző állítólagosan ember előtti időből való csontok felett. A mi eredetünk jelöltjei felbukkannak és meghiúsulnak, de mindegyik úgy van nyilvánosságra hozva, mint egy vitathatatlan ‘tény’.

A kreacionisták állítják, hogy a ‘legkorábbi’(majomszerű) formák egyszerűen kihalt majomfajták csontjai. Míg ellenben az állítólagosan ‘modernebb’ formák egyszerűen a modern ember változatai (mint a TIME-on kiábrázolt példa).

A helyzet ez volt . Az 1980-as évek közepéig, a legtöbb evolucionista azt hitte hogy az Ázsiában és Európában talált erectus koponyák mind egy eredeti erectus népességből alakultak ki amely Afrikából származott. Akkor, később, mások kezdték mondani, hogy a koponyák Afrikában kissé különbözőek voltak, és különböző fajt képviseltek, amelyet ők Homo ergaster- nek neveztek, és amelyről azt tartják hogy erectus-ba fejlődött.

Az utóbbi koponya felfedezés Afrikában volt, és a koponya kora (a szokásos evolúciós feltételezéseket felhasználva) egy millió évesnek van ‘meghatározva’. Ez egy tipikus erectus koponya, amely alátámasztani látszik a korábbi nézetet. Ez arra vezette az embereket, hogy az egész ügyet az ergaster-ről újraértékeljék, sokan közülük ma azt mondja, hogy az ergaster soha nem létezett. Azaz ők most kimutatják, hogy az ergasteréserectus közti különbségek, mindvégig, igen jelentéktelenek voltak ahhoz hogy elkülönült fajként emlegessék őket. Ők csupán egy csoporton belüli változati tartomány egy részét képviselték.

Más szavakkal, ahogy egykor az evolucionisták az ergaster-t, erectus-t és sapiens-et három különböző Homo fajként emlegették,5 most ezek erectus-ra és sapiens-re vannak korlátozva. Dr. Tim White tanulmányvezető, a Laboratory for Human Evolutionary Studies társigazgatója a Berkeley-i University of California-nál, kimutatja annak a széleskörű előfordulását, ami rendszertani megkülönböztetésként ismeretes:

‘Volt egy újfajta irányelv azért, hogy minden kiásott kövületnek különböző nevet adjanak, és ez vezetett ahhoz amit mi az emberi evolúció biológiájának nagymértékben félrevezető leírásának gondolunk.’1

Más evolucionisták nincsenek meggyőződve, a felől, hogy a H. ergaster és a H. erectus ugyanazt a fajt képezi-e, a bizonyíték ellenére, amely igazolja a tulajdonságok szoros anatómiai átfedését. Azonban, ez csak rávilágít arra, hogy milyen rendkívüli mértékben szubjektív minden ilyen elképzelés, beleértve azt, ahogyan a kövületi csontok osztályozva vannak az ők természetük szerint. Ez egyáltalán nem ésszerűtlen, a szubjektivitás fényében, a kreacionisták számára fenntartani azt hogy valóban egyetlen egy elismert Homo faj kéne legyen, név szerint a Homo sapiens.

Ez valójában megegyezik azzal amit bizonyos evolucionista paleoantropológus, de különösképpen Milford Wolpoff a University of Michigan-től, említett most néhány alkalommal. Ők tényleg hiszik hogy az egyének akiknek csontjai erectus-nak voltak felcimkézve a modern emberek evolúciós őseik voltak (ahogy a neandervölgyiek voltak, az ők véleményük szerint). De úgy tűnik, ők azt hiszik hogy a hasonlóságok olyan mértékűek hogy minden Homo erectus faj, együtt a Homo neanderthalensis-el és másokkal, valóban Homo sapiens-nek kéne legyen nevezve- ami, dióhéjban, embert jelent.6 És újabban, Wolpoff és mások, kimutatták, hogy különböző emberi koponyák jellemzői jelezték, hogy faji keveredés kell, legyen a modern külsejű Homo Sapiens és a neandervölgyiek és még a Homo erectus között is- így tehát természetükből adódóan egy biológiai fajt képezvén.7

Sok erectus-hoz társuló emberi művelődési sajátosságra van bizonyíték, beleértve a halottaik temetését, a szertartásos okker használatát, a kőszerszám-készítést, és még a bonyolult tengerészeti készségeket is.8 És ahogy utólag közöltük, a neandervölgyiek ma úgy ismertek, mint akik egy korszerű ‘pillanatragasztót’ is előállítottak.9

Tehát, mint tíz zöld üveg a falon, mi most visszatérnénk a Homo fajhoz. Egy friss hírlap John Woodmorappe kreacionista által- evolucionisták viszonyában- számos tulajdonság elemzéséből arra következtet, hogy a Homo ergaster, Homo erectus, Homo heidelbergensis,és a Homo neanderthalensis a legnagyobb valószínűséggel a modern embernek a ‘faji’ változatai voltak, míg a Homo rudolfensis és a Homo habilis csak típusai voltak az australopithecines-nek.10

Amikor a teljes emberi génállomány hirtelen felbomlott Bábelnél, különböző csoportok különböző részarányban vettek magukhoz abból a génállományból, sok népcsoport, vagy úgynevezett ‘fajok’ megjelenését eredményezve. Ezek felszínes meghatározott különbségekkel rendelkeztek bizonyos jellemvonások mértékében és gyakoriságában. Például egyeseknek bőrük gazdagabb volt színezőanyagban, másoknak nem. Azonban ezen csoportok élő leszármazottain végzett tanulmányok arra mutatnak, hogy ők (mi) mind bámulatosan szoros genetikai rokonságban vannak, nem meglepő módon. Mi mind ugyanazzal a bőr-színezőanyaggal rendelkezünk, például, csupán különböző mennyiségben. És minden embercsoport szabadon összeházasodhat, egy pontosabb megközelítésben eredményezve a genetikai gazdagságot, amely Noé családját jellemezhette volna. Valóban, egy ‘faj’-on belül szélesebb körű változatosság van, mint különböző ‘fajok’ között, ez az, amiért a biológusok a ‘fajt’ egy biológiailag semmitmondó fogalomnak tekintik.11

Hasonlóan, a változatosság mértéke a csontsajátosságokat illetően a korai Bábel utáni emberek között, amelyek közül néhány csoport azóta kihalt (például a neandervölgyiek) könnyen magyarázható ugyanazon a genetikai alapon.

Tehát, következő alkalommal, ha bizonyos hírlap-értesítéseket lát a legutóbbi ‘koponyáról’, emlékezzen, hogy az érintett tudósítóknak gyakran csak a leghomályosabb sejtésük van a fejtegetés tárgyáról. Nemkülönben, ők azokat a tényeket egy olyan koholmány ‘lencséjén’ keresztül szemlélik és értelmezik, amely feltételezi az emberi evolúciót, így aligha felhasználhatóak arra, hogy bizonyítsák az emberi evolúciót. Ahogy egy személy erről nyilatkozott, ‘A kövületek megbízhatatlanok. A csontok bármilyen éneket el fognak énekelni, amit hallani akarsz.’12

Minden esetben, általában sem a kutatóknak sem a tudósítóknak nem lesz lehetőségük , akaratuk vagy indítékuk arra, hogy ugyanazokat a tényeket a Bibliában megadott valós történelem ‘lencséjén’ keresztül lássák meg.

Referenciák

 1. Fossil skull fuels debate over human origin, <www.CNN.com>, 21 March 2002. Vissza a szöveghez.
 2. Aswaf, B. et al, Remains of Homo erectus from Bouri, Middle Awash, Ethiopia, Nature 416(6878):317–320, 21 March 2002. Vissza a szöveghez.
 3. See Wieland, C., The rules of the game, Creation 11(1):47–50, 1988. Vissza a szöveghez.
 4. For example, see Woodmorappe, J., How different is the cranial-vault thickness of Homo erectus from modern man? CEN Tech. J. 14(1):10–13, 2000. Vissza a szöveghez.
 5. Most evolutionist specialists nowadays agree that H. habilis was probably always a phantom taxon, with a bag of fossils belonging to either H. erectus/ergaster or to australopithecines thrown into this ‘taxonomic wastebin’. This is shown on our video, The Image of God, through an interview with UK paleoanthropologist Dr Fred Spoor. Also, H. heidelbergensis has been called ‘Archaic Homo sapiens’ by some, and Neandertals have often been called ‘Homo sapiens neanderthalensis’. Vissza a szöveghez.
 6. Thorne, A. and Wolpoff, M., Conflict Over Human Origins, Search, 22(5):175, July–August 1991; same authors, The Case Against Eve, New Scientist, pp. 33–37, 22 June, 1991. Vissza a szöveghez.
 7. Wolpoff, M.H. et al, Modern human ancestry at the peripheries: a test of the replacement theory, Science 291(5502):293–297, 12 January 2001. Vissza a szöveghez.
 8. Morwood, M.J. et al, Fission-track ages of stone tools and fossils on the east Indonesian island of Flores, Nature 392(6672):173–176, 12 March 1998. Vissza a szöveghez.
 9. Neandertal superglue, Creation 24(3):7, 2002. Vissza a szöveghez.
 10. Woodmorappe, J., The non-transitions in ‘human evolution’—on evolutionists’ terms, CEN Tech. J. 13(2):10–12, 1999. Vissza a szöveghez.
 11. For more information see Batten, D. (Ed.) The Answers Book, Answers in Genesis, Queensland, Australia, chapter 18 on ‘How did all the different “races” arise?’, 1999. Vissza a szöveghez.
 12. Shreeve, J., Argument over a woman, Discover 11(8):58, 1990. Vissza a szöveghez.

Helpful Resources

Contested Bones
by Christopher Rupe, Dr. John Sanford
US $29.00
Soft cover