Explore
Also Available in:

Stworzona na mieszkanie

 Niesamowite cechy konstrukcyjne na planecie Ziemia

9258planet

Autor
Tłumacz Andrew Ostapowicz

W r. 1969 obserwując Ziemię z księżyca, astronauta z misji Apollo, James Irwin, powiedział "gdy się odchylisz mocno do tyłu i spojrzysz w górę, możesz widzieć ziemię, jak piękną, delikatną bombkę na choinkę, zawieszoną w czerni przestrzeni"1. Delikatna niebieska skorupka atmosfery, granatowe morza, brązowe kontynenty, biel lodowych czap na biegunach, watowate chmury, wszystko to ostro kontrastuje z głęboką czernią przestrzeni z miriadami gwiazd, czyniąc ziemię najpiękniejszym obiektem wszechświata.

Istnieje ukryte piękno naszej planety sprawiające, że Ziemia wydaje się nadzwyczajnie dobrym domem dla ludzkości, tak jak to rzeczywiście zostało zaplanowane. Przyjrzyjmy się niektórym ze zdumiewających szczegółów naszej planety, które sprawiają, że jest tak doskonale przystosowana dla istot żywych.

Orbita ziemska

Planeta Ziemia porusza się w prawie doskonale kolistej orbicie znajdującej się w strefie odległości od naszej gwiazdy - słońca - określanej jako „strefa Złotowłoski". Jest to strefa, w której woda może istnieć jako ciecz, nie za gorąco, tak żeby wszystka woda by się nie wygotowała, ani za zimno, tak że nie jest wszystka zamarznięta w lód. Aby woda mogła istnieć w stanie ciekłym na powierzchni planety, powierzchnia ta musi być twarda, a planeta musi posiadać atmosferę z dostatecznym ciśnieniem, by zapobiec wyparowaniu wszystkiej wody. I rzeczywiście na Ziemi woda istnieje we wszystkich trzech stanach (ciecz, lód i para). Gdyby orbita Ziemi zamiast kolistej była wydłużoną elipsą, wielkie wahania temperatury uniemożliwiłyby istnienie życia.

Obroty Ziemi

Czym więcej dowiadujemy się o naszej planecie tym bardziej zdumiewamy się jak nadzwyczajnie dostosowana jest dla podtrzymywania życia. Ziemia obraca się wokół swej osi raz na dzień słoneczny, dając zmiany dnia i nocy i zmiany kolorów krajobrazu i chmur każdego świtu i zmierzchu. Obroty ziemi pomagają w utrzymywaniu równomiernej temperatury tak, że żadna część globu nie jest zbyt zimna lub zbyt gorąca. Gdyby ziemia była w obrocie synchronicznym ze słońcem, zawsze zwrócona tą samą stroną ku słońcu, strona ta byłaby płomiennie gorąca, a druga w wiecznie zamarzniętej ciemności.

Oś ziemska

Oś obrotu ziemi jest nachylona pod kątem 23.5 w stosunku do płaszczyzny orbity okołosłonecznej, powodując zmiany pór roku. Na półkuli północnej latem Biegun Północny nachyla się ku słońcu, tak że słońce ukazuje się wyżej nad horyzontem, a dnie są dłuższe od nocy. W tym samym czasie półkula południowa ma swój okres zimy. Gdy słońce przechodzi przez płaszczyznę równika dnie i noce są równej długości. Nazywa się to równonocą i ma miejsce po połowie marca i września.

Zmiany pór roku są nieodzowne dla wielu form życia. Doroczny cykl chłodu i ciepła odnawia rośliny i zwierzęta, i odmierza czas z różnorodnością warunków i pogody. Ciepło lata mija, przychodzą wspaniałe kolory jesieni, nadchodzi odpoczynek zimy, po którym następuje eksplozja nowego życia na wiosnę.

Nasz księżyc

Okrążając ziemię w 29 i pół dnia księżyc odgrywa istotną rolę w utrzymywaniu ziemi jako dogodny habitat. Z masą równą około jednej osiemdziesiątej masy ziemi, nasz księżyc jest o wiele większy w stosunku do ziemi w porównaniu z ponad 60 księżycami w układzie słonecznym. Jednym z najbardziej widocznych wpływów księżyca, oprócz tego, że jest źródłem światła (odbitego do słońca), jest jego główny wpływ na przypływy i odpływy w oceanach świata. Każdego dnia są dwa przypływy i dwa odpływy, a cykl ten powtarza się mniej więcej co 25 godzin. Te przypływy i odpływy są nieodzowne dla krążenia i utleniania wód przybrzeżnych w zatokach i ujściach rzek całego świata, odświeżając środowiska wodne i zapobiegając stagnacji. Gdyby księżyc było wiele mniejszy, jak inne księżyce w układzie słonecznym, przypływy byłyby nieskuteczne dla utrzymania życie przybrzeżnego. Gdyby był o wiele większy wybrzeża byłyby poddane ogromnym niszczycielskim przypływom dwa razy dziennie.

Zaćmienia słońca

Być może najbardziej zapierającym dech zjawiskiem naturalnym jest całkowite zaćmienie słońca. Nawet, gdy słońce jest za chmurami niesamowita ciemność i natychmiastowy powiew chłodu sprawiają ogromne wrażenie. Choć słońce jest 400 razy większe niż księżyc, jest także 400 razy bardziej odległe, więc wydają się być prawie dokładnie tego samego rozmiaru na niebie. Oznacza to, że w tych rzadkich przypadkach, gdy ustawienia są precyzyjnie właściwe, księżyc blokuje światło z intensywnie jasnej fotosfery słońca na około dwie minuty, co umożliwia zaobserwowanie cienkiej i nikłej chromosfery i spektakularnej korony słonecznej z jej ogromnymi protuberancjami. Obszar całkowitego zaćmienia ma szerokość tylko około 200 km (120 mil) i pędzi po powierzchni ziemi od zachodu do wschodu.

Dzięki całkowitym zaćmieniom astronomowie wiele dowiedzieli się o naturze słońca, a stąd także gwiazd. Gdyby księżyc był o wiele większy, chromosfera byłaby widzialna tylko przez krótką chwilę na początku i na końcu zaćmienia. Gdyby był tylko trochę mniejszy zaćmienia nie mogłyby być całkowite i byłyby prawie niezauważalne. Przypadkowe prawdopodobieństwo takiej zbieżności jest znikome.

Atmosfera ziemska

Składająca się w 78% z azotu i 21 % tlenu atmosfera ziemska tworzy cienką powłokę wokół globu, trzymaną przez przyciąganie ziemskie, chroniąc i odżywiając życie na planecie. Warstwa atmosfery ma grubość około 100 km (60 mil), co stanowi około 1.5% promienia ziemskiego. Jest to proporcja podobna do skórki na jabłku.

Przez rozpraszanie światła słonecznego molekuły tlenu i azotu tworzą błękit sklepienia niebieskiego, które pozwala nam widzieć słońce i księżyc za dnia, a w nocy staje się przejrzyste ukazując planety i gwiazdy. Tlen jest niezbędny dla życia wszystkich stworzeń oddychających powietrzem. Jednak zbyt wiele tlenu powodowałoby niebezpieczeństwo łatwopalności, a zbyt mało nie dałoby życiu prosperować. Dodatkowo jest w powietrzu zmienna ilość pary wodnej, około 1% na poziomie morza, i 0.04% dwutlenku węgla, jak również śladowe ilości innych gazów. Dwutlenek węgla jest niezbędny dla życia roślin, które przez ich zdumiewający proces fotosyntezy2, przyswajają dwutlenek węgla i wydzielają tlen.

Atmosfera pomaga w regulowaniu temperatury ziemi i przenosi parę wodną umożliwiając cykl hydrologiczny parowania i opadów (deszcz, śnieg itd.) rozprowadzając wodę po ziemi. Współdziałanie atmosfery z energią promieniującą ze słońca wpływa na cykle pogody po całym świecie, co z kolei wpływa na istoty żywe.

Woda

9258water

Najbardziej obfitą substancją na ziemi jest woda, o wzorze chemicznym H2O. Wyjątkowe ukształtowanie geometryczne molekuły wody daje wodzie szereg właściwości koniecznych dla życia.3 Woda, w odróżnieniu od większości cieczy rozszerza się, gdy zamarza, więc lód pływa po wodzie. Zapobiega to zamarzaniu jezior i rzek od dna w górę, dając stworzeniom wodnym możliwość przetrwania zimy. Ilość energii koniecznej dla zamarznięcia, stopnienia, zagotowania lub skondensowania jednego grama H2O jest większa niż prawie dla wszystkich innych substancji, co oznacza, że woda jest bardzo skuteczna w łagodzeniu klimatu ziemi i jej działaniu jako środek chłodzący dla większych zwierząt. Także wysokie napięcie powierzchniowe ciekłej wody sprawia, że jest skuteczna w działaniu kapilarnym w glebie, roślinach i systemach biologicznych. Około 72% powierzchni ziemi pokryte jest wodą. Gdyby znieść góry i podnieść dna oceanów tak by powierzchnia ziemi była doskonałą kulą, oceany pokryłyby ziemię na głębokość 3.2 km (2 miles).4

Jak bardzo jest to zdumiewające?

Czym więcej dowiadujemy się o naszej planecie, tym bardziej zdumiewamy się jak nadzwyczajnie przystosowana jest ona dla żywych organizmów. Wszystko to nie jest zgodne z przypadkowymi procesami naturalnymi trwającymi przez ogromnie długi czas. Ci, którzy wierzą, że istnieje Bóg-Stworzyciel, jak to wyjawia księga Rodzaju, nie dziwią się istnieniu zdumiewająco skomplikowanych rozwiązań odzwierciedlających moc, inteligencję i troskę Boga, naszego Twórcy. Raczej, gdy widzimy to wszystko, zdajemy sobie sprawę, że istnieje Projektant, który uczynił Ziemię, aby była naszym domem. Izajasz 45:18 mówi: „…stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie”.

Przypisy

  1. Irwin, J. and Emerson, W.A., To Rule the Night, A.J. Holman Company, Nashville, 1973 (first edition), p. 11. Wróć do tekstu. Wróć to tekstu.
  2. Catchpoole, D., In pursuit of plant power, 25 September 2012; creation.com/plantpower. Wróć do tekstu. Wróć to tekstu.
  3. Sarfati, J. The wonders of water, Creation 20(1):44–47, 1997; creation.com/water. Wróć do tekstu. Wróć to tekstu.
  4. Cousteau, J., The Ocean World of Jacques Cousteau—Oasis In Space, Angus & Robertson (U.K.) Ltd. London, England, p.17, 1973. Wróć do tekstu. Wróć to tekstu.

Helpful Resources