Explore
Also Available in:

Teoria evoluției a fost justificarea „științifică” pentru respingerea lui Dumnezeu în ultimii 150 de ani

de , Ph.D.
tradus de Cristian Monea (Centrul De Studii Facerea Lumii)

Dr. Mortenson (istoric al geologiei) a prezentat inițial această lucrare la simpozionul academic internațional, „Omul și viziunea creștină a lumii: valori vitale și idealuri pentru secolul XXI”, la Simferopol, Ucraina, 10-11 octombrie 2002.

Introducere

Aproape toată lumea de astăzi este de acord că universul și pământul au miliarde de ani. Dar acest lucru nu a fost întotdeauna adevărat, iar numărul de oameni care resping astăzi această idee crește rapid. Ideea unui pământ foarte vechi s-a dezvoltat la începutul secolului al XIX-lea prin geologie și a întâlnit opoziție din partea unui grup de oameni de știință creștini și obișnuiți, în primul rând în Marea Britanie, care au devenit cunoscuți colectiv ca „geologi scripturistici.” Această așa-numită geologie a Facerii este dezbătută pe deplin în teza mea de doctorat, dintre care unele capitole sunt disponibile pe Internet,1 și într-o lucrare de 16 pagini care rezumă teza mea2 [și în cartea publicată ulterior de Dr. Mortenson, The Great Turning Point—Ed].

Această dezbatere la începutul secolului al XIX-lea este una interesantă și importantă pentru studenții istoriei științei, în special istoria relației științei cu creștinismul. Dar este foarte relevantă și pentru înțelegerea actualelor dezbateri despre evoluție și creație și despre implicațiile sociale, morale și spirituale ale acestora.

Noi teorii despre istoria creației

Înainte de secolul al XIX-lea, părerea dominantă în lumea creștină a Europei de Est și de Vest și a Americii de Nord a fost că Dumnezeu a creat lumea în șase zile de 24 de ore, la aproximativ 4000 î.Hr., și că aproximativ 1600 de ani mai târziu, pământul fusese pedepsit cu un Potopul global, pe vremea lui Noe.3 La sfârșitul secolului al XVIII-lea au început să se dezvolte și să se popularizeze diferite istorii ale pământului, având caracter evoluționist și naturalist. Prin aceasta vreau să spun că aceste teorii au căutat să explice originea și istoria realității fizice apelând doar la timp, la întâmplare și la legile naturii care lucrează asupra materiei. Dumnezeu a fost refuzat sau cel puțin scos din context în construirea unei istorii a pământului.

Trei oameni de știință francezi au fost proeminenți în această dezvoltare. În Epochs of Nature (1778), Comte de Buffon (1708–88), a postulat că pământul a fost rezultatul unei coliziuni dintre o cometă și soare și s-a răcit treptat de la o stare de lavă topită în cel puțin 78.000 de ani. Pierre Laplace (1749-1827) și-a publicat ipoteza nebulară în Exposition of the System of the Universe (1796). El și-a imaginat că sistemul solar s-a condensat în mod natural și treptat dintr-un nor de gaz în timpul unei perioade de timp nedeterminate, dar foarte lungi. Jean Lamarck (1744-1829), în Zoological Philosophy (1809), a propus o teorie a evoluției biologice de-a lungul unui timp îndelungat prin moștenirea caracteristicilor dobândite.

Noile teorii în geologie au fost, de asemenea, propuse la începutul secolului al XIX-lea, pe măsură ce geologia a început să se dezvolte ca domeniu științific. Abraham Werner (1749-1817) a fost un mineralog german. Deși a publicat foarte puțin, impactul său asupra geologiei a fost enorm, deoarece mulți dintre cei mai mari geologi ai secolului XIX au fost studenții săi. El a teoretizat că straturile pământului au fost precipitate chimic și mecanic dintr-un ocean universal care se retrăgea în ritm lent. În mintea lui, pământul avea cel puțin un milion de ani. Teoria sa oceanică a fost repede respinsă, dar ideea unui pământ vechi a rămas prin elevii săi.4

Scoțianul James Hutton (1726–97), a fost instruit în medicină, dar s-a orientat către agricultură timp de mai mulți ani, în cele din urmă devenind interesat de geologie. În Theory of the Earth (1795), el a propus următoarea teorie: continentele să fie erodate treptat și continuu în bazinele oceanice. Aceste sedimente au fost apoi întărite treptat și catastrofal,5 ridicate de căldura internă a pământului pentru a forma noi continente, care ar fi erodate treptat din nou în ocean. Având în vedere acest proces ciclic lent, Hutton a spus că nu poate vedea nicio dovadă a unui început pe pământ, ceea ce a adus susținerea ateismului de către unii.

Nici Werner, nici Hutton nu au acordat atenție fosilelor din roci. Dar a acordat atenție o altă persoană cheie în dezvoltarea teoriilor geologice asociate pământului vechi, și anume englezul William Smith (1769-1839). Acesta a fost inginer de drenaj și sondaj și a ajutat la construirea de canale în toată Anglia și Țara Galilor, ceea ce i-a oferit ocazia să vadă multe straturi și fosile. El este numit „Părintele stratigrafiei engleze”, deoarece a produs primele hărți geologice ale Angliei și Țării Galilor și a dezvoltat metoda de utilizare a fosilelor pentru a atribui date relative straturilor.6 Susținător al unei teorii catastrofiste similare cu cea a lui Cuvier, el și-a imaginat, de asemenea, că pământul era mult mai vechi decât ne învață Biblia.7

Francezul, Georges Cuvier (1768-1832), a fost un anatomist care a popularizat lucrarea catastrofistă Theory of the Earth (1812, prima ediție în limba engleză, în 1813). Studiind fosile găsite, în primul rând, în bazinul de la Paris, el a crezut că de-a lungul veacurilor au existat cel puțin patru inundații catastrofale regionale sau aproape globale, ultima dintre ele fiind probabil cu aproximativ 5000 de ani în urmă. După fiecare catastrofă, Cuvier credea că Dumnezeu a creat noi forme de viață în mod supranatural.

În cele din urmă, Charles Lyell (1797-1875), un avocat instruit care a devenit geolog, a început să publice principiile sale în lucrarea în trei volume Principles of Geology, în 1830. Bazându-se pe ideile uniformitare ale lui Hutton, Lyell a insistat că trăsăturile geologice ale pământului pot și, într-adevăr, trebuie să se explice prin procese treptate de eroziune, sedimentare, cutremure și vulcanism care au, în esență, aceeași viteză și putere ca și astăzi. El a respins orice noțiune de catastrofism regional sau global; cutremurele, vulcanii și inundațiile din trecut nu au fost mai frecvente sau puternice în medie, comparativ cu cele din prezent. Până în anii 1840 părerea lui a devenit paradigmă în geologie.

Deci, la începutul secolului al XIX-lea, au existat trei puncte de vedere ale istoriei pământului. Catastrofiștii susținea o creație cu „vârstă îndelungată” și că, din când în când au existat mai multe inundații catastrofale majore care au distrus un procent mare al vietăților, pe care Dumnezeu le-a înlocuit cu specii noi create în mod supranatural. Uniformitarienii credeau că toate procesele actuale de schimbare geologică au funcționat cu aceeași viteză, intensitate și putere de-a lungul istoriei și au avut tendința de a ignora problema originii formelor de viață. Geologii scripturistici și urmașii lor au crezut în relatarea biblică a unei creații de șase zile, cu câteva mii de ani în urmă, urmată puțin mai târziu de un Potop global unic, care a produs cea mai mare parte a straturilor geologice. Creștinii care s-au opus geologilor scripturistici au fost fie uniformitarieni sau catastrofiști și au dezvoltat diverse reinterpretări ale Facerii pentru a încerca să o armonizeze cu ideea de milioane de ani.

Geologii scripturistici

Geologii scripturistici erau un grup foarte divers de indivizi. Am descoperit peste 30 de astfel de autori care au scris între 1815-1855. Deși unii dintre ei se cunoșteau unul pe celălalt și-și apreciau scrierile, nu s-au organizat formal niciodată într-un grup. Majoritatea au fost din Marea Britanie, deși am găsit și câțiva în America și cred că au fost câțiva și în Europa continentală.

Unii dintre geologii scripturistici erau clerici, iar alții nu. Unii erau oameni de știință foarte pregătiți, iar alții nu aveau o astfel de pregătire. Câțiva erau foarte competenți în domeniul geologiei, atât ca urmare a lecturii ample, cât și a studiului de teren al formațiunilor și fosilelor geologice din Marea Britanie și de pe continentul european. Scrierile lor, care au ridicat obiecții biblice, filozofice și geologice împotriva teoriilor pământului vechi, au variat de la scurte broșuri la cărți bine documentate. În teza mea de doctorat am scris capitole individuale referitoare la fiecare dintre cei treisprezece geologi scripturistici aleși, oferind o schiță biografică și un rezumat detaliat al argumentelor lor împotriva teoriilor pământului vechi.

Patru dintre cei mai competenți geologici scripturistici au fost George Young, George Fairholme, John Murray și William Rhind.8 Scrierile lor au demonstrat o lectură extinsă a literaturii științifice (în special în domeniul geologiei) din zilele lor, precum și investigații considerabile asupra formațiunilor geologice. Erau oameni cu o credință creștină puternică și cu un caracter respectat. Întâmplător, toți aceștia erau scoțieni.

După pregătirea sa în știință și teologie, Young (1777-1848) a servit fidel ca pastor al unei biserici presbiteriene din Whitby, Yorkshire (Anglia) timp de 42 de ani, unde un mare procent din așa-numita „coloană geologică” a fost expus în mine și pe coastă. A ajutat la crearea muzeului Whitby și a fost reprezentantul costier al Societății Filozofice din Yorkshire (care s-a concentrat pe științele naturale), colectând probe de rocă și fosile. Trei dintre cele 21 de cărți ale sale și șase articole din reviste științifice s-au ocupat de geologie.9 El a oferit cea mai amănunțită analiză a registrului geologic făcută de un geolog scripturistic.

Fairholme (1789-1846) a fost un latifundiar autoeducat, care a călătorit mult în Marea Britanie și Europa studiind geologia, geografia, fosilele și viețuitoarele. Cele două cărți ale sale despre geologie10 și mai multe articole de jurnale științifice, bazate pe lectură, experimente și investigații de teren, l-au arătat a fi un observator atent și un interpret grijuliu al naturii. Studiul său asupra sistemelor de văi din Anglia și Europa, împreună cu eroziunea coastelor și a unor cascade majore din Germania și America au dus la concluzia că Potopul lui Noe s-a produs acum aproximativ 5000 de ani.

Murray (1786? –1851), care a obținut titlurile de master și doctor în știință, a devenit bine cunoscut și foarte apreciat în toată Marea Britanie ca lector în fizică și chimie. A dezvoltat un volum impresionant de cunoștințe în multe domenii ale științei și literaturii, dar a contribuit mult în chimie și minerit. El a avut aproape 20 de invenții (inclusiv lampa de siguranță a unui miner), care au intrat în practică. Cele 28 de cărți ale sale și 60 de articole din jurnale științifice abordau subiecte din chimie, fizică, medicină, geologie, istorie naturală și producție. De asemenea, a scris un pamflet plin de pasiune prin care cerea sfârșitul sclaviei în colonii. El a scris două cărți care au legătură directă cu geologia și Biblia.11

Cel de-al 4-lea geolog scripturistic, Rhind (1797-1874) a fost pregătit pentru a fi chirurg și a practicat medicina timp de câțiva ani înainte de a-și dedica restul vieții sale (cea mai mare parte a petrecut-o la Edinburgh) cercetării științifice, prelegerii și scrierii, în principal în domeniile botanicii, zoologiei și geologiei. A publicat 6 articole științifice în biologie, medicină și geologie. Multe dintre cărțile sale reflectau angajamentul său puternic de a pune la dispoziție manuale științifice bune pentru educația copiilor, cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani. Capodopera sa care discuta despre plante vii și fosile a fost lucrarea de 700 de pagini History of the Vegetable Kingdom (1841), care a trecut prin opt ediții până în 1877. Trei dintre cărți sale pentru adulți se ocupau de geologie. Două au fost pur descriptive și lăudate de geologi pentru exactitatea lor. The Age of the Earth (1838) a prezentat motivele sale biblice și geologice pentru respingerea teoriilor pământului vechi.

Adevărata natură a dezbaterii din secolul al XIX-lea

În ciuda obiecțiilor biblice, geologice și filozofice semnificative și bine informate împotriva atât ale teoriilor catastrofiștilor, cât și ale uniformitarienilor, scrierile celor mai competenți geologi scripturistici au fost ignorate sau prezentate greșit, dar niciodată infirmate. De ce? Cred că motivul este că s-au aflat într-un conflict al viziunilor filozofice (adică religioase).

Geologii scripturistici nu s-au opus faptelor geologice, ci interpretărilor care susțineau un pământ vechi. Și au susținut că interpretările pământului vechi s-au bazat pe presupuneri filozofice anti-biblice și au avut dreptate. Buffon era un deist sau ateu secret,12 la fel ca Lamarck13 și Hutton.14 Laplace era un ateu deschis.15 Werner,16 Cuvier,17 Smith18 și Lyell19 erau probabil deiști sau un fel de teiști vagi. Acești dezvoltatori ai teoriei pământului vechi n-au fost observatori obiectivi și nici nepărtinitori, pentru a lăsa faptele să vorbească de la sine pentru dovezile fizice, așa cum se presupune atât de des. De fapt, erau la fel de părtinitori ca geologii scripturistici. În timp ce acești susținători ai pământului vechi aveau opinii variate despre existența lui Dumnezeu, toți l-au respins pe Dumnezeul descoperit în Scriptură și au utilizat ipotezele naturalismului filosofic în interpretarea dovezilor astronomice și geologice. Un istoric de frunte al geologiei a remarcat,

„Este semnificativ faptul că, lucrările recente în antropologia culturală și sociologia cunoașterii au arătat cum, cadrul conceptual care aduce lumea naturală într-o formă inteligibilă devine deosebit de evident atunci când un om de știință construiește o clasificare [a straturilor de rocă]. Experiența anterioară, pregătirea timpurie, loialitatea instituțională, temperamentul personal și perspectivele teoretice sunt implicate în definirea limitelor particulare ca fiind „naturale”.20

Ar fi înșelător să credem că toți acești factori au influențat toți oamenii de știință în același mod. Cu toate acestea, o componentă majoră a perspectivei teoretice a oricui este viziunea sa religioasă asupra lumii (care ar putea fi ateism sau agnosticism, precum și o religie tradițională). Viziunea asupra lumii a avut o influență mult mai semnificativă asupra originii geologiei pământului vechi decât a fost adesea percepută sau recunoscută. Viziunea asupra lumii a unei persoane nu afectează numai interpretarea faptelor, ci chiar și observarea faptelor. Un alt istoric important al științei comentează, pe bună dreptate, despre oamenii de știință și oamenii obișnuiți: „Oamenii adesea percep ceea ce așteaptă și trec cu vederea ceea ce nu doresc să vadă”21

Deci, dezbaterea Facere-geologie a fost într-adevăr un conflict de concepții despre lume – adică deismul, formele vagi de teism și ateismul s-au unit împotriva creștinismului biblic. Din păcate, mulți creștini, chiar clerici, au absorbit multe dintre presupunerile filozofice anti-biblice ascunse în scrierile științifice din acele zile. Prin publicarea teoriei lui Darwin în 1859, geologii scripturistici, ca „specie” de gânditori, aproape au dispărut. Gândirea lor atât asupra Scripturii, cât și a probelor geologice a reapărut în mod surprinzător, la mijlocul secolului XX, cu mișcarea creaționistă modernă a pământului tânăr, care se extinde acum în toată lumea.22

Relevanța pentru prezent

Dezbaterea Facere-geologie de la începutul secolului al XIX-lea este foarte relevantă astăzi din cel puțin două motive. În primul rând, ne arată cum contrar opiniei populare (chiar și în rândul oamenilor de știință bine instruiți), faptele științifice nu se auto-interpretează. Dovada este interpretată pe baza ipotezelor filosofice și religioase ale omului de știință (sau al comunității științifice). Geologii susținători ai pământului vechi au respins relatarea biblică a Creației și a Potopului lui Noe și nu au putut vedea nicio dovadă în stânci pentru un pământ vechi de 6000 de ani și un Potop catastrofal global. Geologii scripturistici s-au uitat la aceleași roci și fosile și au ajuns la concluzia că acestea confirmau „strigător” datele biblice.

Istoria confirmă că geologii scripturistici aveau dreptate. Uniformitarismul lui Lyell a fost dogma geologiei timp de aproape 150 de ani până la sfârșitul anilor ’70, când „neocatastrofismul” a început să apară, iar odată cu aceasta au apărut reinterpretări ale registrului geologic.23 Devine din ce în ce mai evident faptul că modul lui Lyell de a interpreta rocile pur și simplu nu se potrivește faptelor și dovezilor de catastrofism la scară continentală, chiar globală, chiar și pentru mulți evoluționiști. Un lucru similar se întâmplă în biologie. Geologia pământului vechi a deschis calea pentru darwinism. În faimoasa sa călătorie în jurul lumii, Darwin a studiat primul volum din Principles of Geology, al lui Lyell, și apoi a aplicat aceleași ipoteze naturaliste la interpretarea sa a dovezilor biologice. Odată cu triumful aparent al darwinismului, naturalismul a obținut controlul fiecărei discipline din universități, nu numai în Occident, ci și în fostele țări comuniste și în orice altă națiune de pe pământ. Dar evoluția darwiniană a fost supusă unui asediu considerabil în ultimele patru decenii, nu numai de la oameni care cred în Biblie, dar și de la alții care sunt agnostici în ceea ce privește existența lui Dumnezeu.24 Acești scriitori diverși au susținut că evoluția este o teorie în criză, deoarece cercetările științifice au demonstrat din ce în ce mai mult că nu se potrivește cu faptele realității.

În al doilea rând, mai mulți geologi scripturistici de la începutul secolului al XIX-lea și-au exprimat îngrijorarea că, dacă primele capitole ale Facerii ar fi respinse ca istorie exactă, ar fi doar o chestiune de timp înainte ca și alte părți ale Bibliei să fie respinse, ducând inevitabil la declinul spiritual al bisericii și degradarea morală a societății. Un geolog scripturistic a spus în 1834:

„Cu toate acestea, mulți geologi respectabili își vor evidenția respectul pentru Revelația divină făcând o distincție între părțile ei istorice și morale; și, susținând că doar moralitatea este Adevărul inspirat și absolut; iar partea istorică nu și, prin urmare, este deschisă la orice interpretare, modificare sau negare filosofică și științifică! … Care sunt consecințele unor astfel de lucruri pentru o țară care deține revelația, timpul se va derula rapid și grozav în paginile deschise ale scepticismului național, infidelității și apostaziei și a judecății drepte a lui Dumnezeu!”25

Aș sugera că ultimii 170 de ani din lumea occidentală au confirmat cele mai grave temeri ale geologilor scripturistici. Occidentul se află în declin moral și social rapid (de exemplu, abuz de droguri, imoralitate sexuală, avort, divorț epidemic, violență școlară, sinucidere etc.). Acest lucru pare deosebit de evident în Marea Britanie și America, unde creștinismul a avut anterior o influență morală atât de mare asupra culturii. Și aceleași efecte negative se văd oriunde se resimte influența Occidentului. Ceea ce credem despre trecut, în special originea și istoria creației fizice, ne afectează în mod semnificativ scopul în viață, valorile noastre, comportamentul nostru moral și relațiile cu ceilalți oameni. Impactul se observă la nivel personal, comunitar și național. Multe biserici suferă, de asemenea, făcând compromisuri. Naturalismul nu reușește ca viziune asupra lumii, nu numai datorită dovezilor științifice puternice împotriva evoluției, ci și pentru că naturalismul nu oferă nicio bază filosofică pentru o societate morală și dreaptă sau cu un scop în viață. Evoluția nu este cauza haosului moral și social. Dar a fost justificarea „științifică” pentru respingerea lui Dumnezeu și a Cuvântului Său și pentru o mare parte a răului din ultimii 150 de ani (inclusiv capitalismul exploziv, nazismul, rasismul și comunismul).26 Singura speranță de oprire și revenire din decăderea morală din ce în ce mai mare și nădejdea în Occident și în Est este întoarcerea oamenilor către Dumnezeu și Cuvântul Său, care ne oferă adevărata istorie a lumii.

Referințe și note

 1. Mortenson, T.J., British Scriptural Geologists in the first half of the Nineteenth Century, Teză de doctorat, Coventry University, England, 1996. Aceasta este disponibilă la British Library Thesis Service pe microfilm pentru împrumut sau pe hârtie pentru achiziție la <www.bl.uk/services/document/brittheses.html> [sau vedeți câteva capitole care au fost publicate în Journal of Creation la pagina mea biografică]. Înapoi la text.
 2. Boundaries on creation and Noah’s Flood: Early 19th century British Scriptural Geologists, prezentată la întâlnirea anuală a Evangelical Theological Society, Noiembrie 2001. Este disponibilă la <www.zondervanchurchsource.com/convention/parallel.htm#DB>. Înapoi la text.
 3. Pentru creștin ortodocși, vedeți Rose, S., Genesis, Creation and Early Man, St Herman of Alaska Brotherhood, Platina, California, p. 69–282, 2000. Pentru un punct de vedere protestant, vedeți David Hall, Holding Fast to Creation, The Covenant Foundation, Oak Ridge, TN, cap. 3–5, 2001. Înapoi la text.
 4. Ospovat, A., Werner, ‘Abraham Gottlob,’ Dictionary of Scientific Biography, p. 256–64. Înapoi la text.
 5. Charles Lyell (în Principles of Geology (1830), vol. 1, p. 63–64) descrie teoria lui Hutton, spunând că Hutton a subliniat „în ce fel legile care guvernează cutremurele pot provoca schimbări geologice, dacă se permite suficient timp. El [Hutton] și-a imaginat că, continentele au fost distruse mai întâi treptat, iar când ruinele lor au furnizat materiale pentru continente noi, au fost ridicate de convulsii violente și paroxistice. Prin urmare, el a necesitat perioade alternative de dislocare și refacere, și așa a crezut că ar fi fost și va fi pentru totdeauna cursul naturii. ”Deci, se pare că diferența dintre Hutton (și Lyell) și catastrofiști consta în dimensiunea catastrofelor. Hutton și Lyell au permis doar catastrofe echivalente cu cele din prezent (deci, evident, noile continente au fost ridicate catastrofal câte puțin într-un timp îndelungat); catastrofiștii le-au considerat cu un ordin de mărime și simultaneitate mult mai mare decât cele văzute în prezent. Înapoi la text.
 6. Smith, W., Strata Identified by Organized Fossils, London, 1816; Stratigraphical System of Organized Fossils, Londra, 1817. Înapoi la text.
 7. Smith, W., Deductions from Established Facts in Geology, Scarborough, 1835. Înapoi la text.
 8. Pentru o introducere a acestor persoane și a gândirii lor, vedeți lucrarea mea de la nota 2. Înapoi la text.
 9. Geological Survey of the Yorkshire Coast, Whitby, 1822, cu ediția a 2-a extinsă în 1828; Scriptural Geology, London, 1838; Appendix to Scriptural Geology, Londra, 1840. Înapoi la text.
 10. General View of the Geology of Scripture, Londra, 1833; and New and Conclusive Physical Demonstrations Both of the Fact and Period of the Mosaic Deluge, Londra, 1837. Înapoi la text.
 11. The Truth of Revelation, London, 1831, expanded edition in 1840; Portrait of Geology, London, 1838. Înapoi la text.
 12. ‘Buffon, Georges-Louis LeClerc, Comte de,’ Dictionary of Scientific Biography, p. 577–78. Înapoi la text.
 13. Brooke, J.H., Science and Religion, CUPress, Cambridge, UK, p. 243, 1991. Înapoi la text.
 14. Dean, D.R., James Hutton on Religion and Geology: The Unpublished Preface to his Theory of the Earth (1788), Annals of Science, vol. 32, (1975), p. 187–93. Înapoi la text.
 15. Hahn, R., Laplace and the Mechanistic Universe, God and Nature, David C. Lindberg and Ronald C. Numbers, Eds., UCPress, Berkeley, California, p. 256–273, 1986. Înapoi la text.
 16. Page, L.E., Diluvialism and its critics in Great Britain in the early nineteenth century, Toward a History of Geology, Cecil J. Schneer, Ed., MIT, Cambridge, Massachusetts, USA, p. 257, 1969. Înapoi la text.
 17. Brooke, J.H., Science and Religion, CUPress, Cambridge, UK, pp. 247–48, 1991. Înapoi la text.
 18. Phillips, J., Memoirs of William Smith, London, p. 25, 1844. Înapoi la text.
 19. Russell, C., Cross-currents: Interactions Between Science & Faith, IVPress, Leicester, UK, p. 136, 1985. Înapoi la text.
 20. Secord, J.A., Controversy in Victorian Geology: The Cambrian-Silurian Dispute, Princeton Univ. Press, Princeton, p. 6, 1986. Înapoi la text.
 21. Russell, C.A., ‘The conflict metaphor and its social origins,’ Science and Christian Belief, 1(1): 25, 1989. Înapoi la text.
 22. See Morris, H., History of Modern Creationism, Institute for Creation Research, Santee, California, 1993. Pentru o evaluare evoluționistă a impactului global al creaționismului pământului tânăr, vedeți MacKenzie, D., Unnatural selection, New Scientist, 2235:35–39, 2000. Înapoi la text.
 23. Un lider al acestei mișcări a fost geologul englez, Derek Ager. Vedeți lucrările sale The Nature of the Stratigraphic Record, Macmillan Press, Londra, 1983 și The New Catastrophism, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1993. Cartea care a dat naștere creaționismului științific modern a fost Whitcomb, J. și Morris, H., The Genesis Flood, Presbyterian and Reformed, Phillipsburg, New Jersey, SUA, 1961. Jumătate din carte discută despre învățătura biblică și cealaltă jumătate a propus o reinterpretare a dovezilor geologice în lumina Scripturii. Înapoi la text.
 24.  A se vedea, de exemplu, cărți ale lui Michael Denton (englez/neozeelandez, dr,. biolog moelcular, agnostic), Evolution: ATheory in Crisis,, Burnet Books, Londra, 1985; Phillip Johnson (american, profesor de drept, creștin protestant), Darwin on Trial, InterVarsity Press, Downers Grove, Illinois, SUA, 1991;Duane Gish (american, dr. biochimist, creștin protestant), Evolution:The Fossils Still Say No! Institute for Creation Research, El Cajon, California, 1995; Michael Behe (american, dr. profesor de biochimie, romano-catolic), Darwin’s Black Box: The BiochemicalChallenge to Evolution,, The Free Press, New York: 1996; Lee Spetner (american, dr. fizician și biofizician, evreu), Not by Chance: Shattering the Modern Theory of Evolution,, The Judaica Press, New York: 1997; Jonathan Sarfati (neozeelandez/australian, dr., chimist, creștin protestant), RefutingEvolution, Answers in Genesis, Brisbane, Australia, 1999; Seraphim Rose (american, călugăr creștin ortodox), Genesis, Creation and Early Man, St Herman of Alaska Brotherhood, Platina, California, p. 293–339, 457–474, 2000. A se vedea, de asemenea, o mulțime de informații privind evoluția, creația, vârsta pământului și Biblia la aceste pagini de Internet: <www.icr.org>, și <www.discovery.org/crsc/>. Înapoi la text.
 25. Cole, H., Popular Geology Subversive to Divine Revelation, Hatchard & Son, Londra, p. ix, 44–45 (notă de subsol), 1834. Înapoi la text.
 26. Morris, H. and Morris, J., The Modern Creation Trilogy: Society and Creation, Vol. 3,, Vol. 3, Master Books, Green Forest, Arizona, SUA, 1996. Înapoi la text.