Share 0
Share
A- A A+
Skeptics vs Creationists


US $3.50
View Item
Christianity for Skeptics
by Drs Steve Kumar, Jonathan D Sarfati

US $17.00
View Item
Letter from a Christian Citizen
by Douglas Wilson

US $5.00
View Item

Náboženská podstata evolúcie

autor:
preložil: Jarier Wannous (facebook.com/Stvorenie512)

Renomovaný kanadský filozof vedy Dr. Michael Ruse urobil úžasné priznania o náboženskej podstate evolúcie na sympóziu s názvom „Nový antievolucionizmus“ (počas výročného stretnutia Americkej asociácie pre pokrok vedy v roku 1993.)1 Tieto výroky šokovali jeho kolegov, pretože napísal knihu: Ale je to veda?, v ktorej odsudzoval kreacionizmus, kvôli tomu, že je náboženský. Preto bol najmenej očakávaným človekom, ktorý by odhalil celú hru.

Zdá sa, že priznal, že evolúcia je založená na dogmatickom vylúčení nadprirodzeného stvorenia/stvoriteľa – dôsledkom toho je oddanosť naturalizmu, čiže nedokázateľnej náboženskej viere v to, že žiadny nadprirodzený prvok neexistuje alebo, že nie je relevantný.

Ruse povedal nasledovné (zdôraznenie pridané):

„na nejakej úplne základnej úrovni sa evolúcia ako vedecká teória zaväzuje k určitému druhu naturalizmu, presnejšie k tomu, že na nejakej úrovni niekto vylúči zázraky a podobné veci, bez ohľadu na to, čo sa stane.“

Ďalej pokračoval v obraňovaní tohto nedokázateľného predpokladu tým, že to podľa jeho názoru funguje. Napriek tomu, hovorí Ruse:

„evolúcia, podobne ako náboženstvo, zahŕňa vytváranie určitých metafyzických predpokladov, ktoré v určitej rovine nemôžu byť dokázané empiricky.“

Ďalej tvrdil, že sa nedá jednoducho povedať, že evolúcia je veda, stvorenie je náboženstvo a bodka. Treba najprv mať nejakú ďalšiu „teóriu súdržnosti pravdy alebo niečo podobné. Stále si myslím, že niekto môže samozrejme vylúčiť kreacionistickú vedu z týchto dôvodov.“

Profesor práva Phillip Johnson prísne kritizoval Ruseove anti-kreacionistické svedectvo na Arkansaskom súde v roku 1982, na ktorom vyššie uvedené typy priznaní nevyšli na povrch. Johnson citoval Rusea, ktorý uviedol, že je dobré povedať odlišné veci na túto tému pred odlišným publikom:

„Chcem tým povedať, že si uvedomujem, že keď niekto jedná s ľuďmi napríklad na školskej úrovni, alebo tak podobne, je vhodný určitý druh argumentov. Ale tí z nás, ktorí sme akademici … by sme mali pripustiť … že veda má určité metafyzické domnienky, ktoré sú zabudované do uskutočňovania vedy, ktoré, úprimne si myslím – možno by nebolo dobré to priznať na súde – by sme mali priznať a že by sme mali rozmýšľať nad niektorými z týchto skutočností.“

Mnohí ľudia si neuvedomujú, že učenie o evolúcii propaguje anti-biblické náboženstvo. Pozrite Náboženstvo humanizmu (v angličtine).

Referencie

  1.  1. Kompletný prepis rozhovoru je dostupný online na arn.org/docs/orpages/or151/mr93tran.htm a v tlačenej podobe v: Young, C.C. and Largent, M.A., Evolution and Creationism: A Documentary and Reference Guide, strany 253–260. Návrat k textu.

Besides the many thousands of articles that are freely available on this site, our staff answer many hundreds of emails in response to it. Help us help advance the Gospel. Support this site

Comments closed
Article closed for commenting.
Available only from day of publication.
Copied to clipboard
9842
Product added to cart.
Click store to checkout.
In your shopping cart

Remove All Products in Cart
Go to store and Checkout
Go to store
Total price does not include shipping costs. Prices subject to change in accordance with your country’s store.