Explore
Also Available in:

Náboženská podstata evolúcie

autor:
preložil: Jarier Wannous (facebook.com/Stvorenie512)

Renomovaný kanadský filozof vedy Dr. Michael Ruse urobil úžasné priznania o náboženskej podstate evolúcie na sympóziu s názvom „Nový antievolucionizmus“ (počas výročného stretnutia Americkej asociácie pre pokrok vedy v roku 1993.)1 Tieto výroky šokovali jeho kolegov, pretože napísal knihu: Ale je to veda?, v ktorej odsudzoval kreacionizmus, kvôli tomu, že je náboženský. Preto bol najmenej očakávaným človekom, ktorý by odhalil celú hru.

Zdá sa, že priznal, že evolúcia je založená na dogmatickom vylúčení nadprirodzeného stvorenia/stvoriteľa – dôsledkom toho je oddanosť naturalizmu, čiže nedokázateľnej náboženskej viere v to, že žiadny nadprirodzený prvok neexistuje alebo, že nie je relevantný.

Ruse povedal nasledovné (zdôraznenie pridané):

„na nejakej úplne základnej úrovni sa evolúcia ako vedecká teória zaväzuje k určitému druhu naturalizmu, presnejšie k tomu, že na nejakej úrovni niekto vylúči zázraky a podobné veci, bez ohľadu na to, čo sa stane.“

Ďalej pokračoval v obraňovaní tohto nedokázateľného predpokladu tým, že to podľa jeho názoru funguje. Napriek tomu, hovorí Ruse:

„evolúcia, podobne ako náboženstvo, zahŕňa vytváranie určitých metafyzických predpokladov, ktoré v určitej rovine nemôžu byť dokázané empiricky.“

Ďalej tvrdil, že sa nedá jednoducho povedať, že evolúcia je veda, stvorenie je náboženstvo a bodka. Treba najprv mať nejakú ďalšiu „teóriu súdržnosti pravdy alebo niečo podobné. Stále si myslím, že niekto môže samozrejme vylúčiť kreacionistickú vedu z týchto dôvodov.“

Profesor práva Phillip Johnson prísne kritizoval Ruseove anti-kreacionistické svedectvo na Arkansaskom súde v roku 1982, na ktorom vyššie uvedené typy priznaní nevyšli na povrch. Johnson citoval Rusea, ktorý uviedol, že je dobré povedať odlišné veci na túto tému pred odlišným publikom:

„Chcem tým povedať, že si uvedomujem, že keď niekto jedná s ľuďmi napríklad na školskej úrovni, alebo tak podobne, je vhodný určitý druh argumentov. Ale tí z nás, ktorí sme akademici … by sme mali pripustiť … že veda má určité metafyzické domnienky, ktoré sú zabudované do uskutočňovania vedy, ktoré, úprimne si myslím – možno by nebolo dobré to priznať na súde – by sme mali priznať a že by sme mali rozmýšľať nad niektorými z týchto skutočností.“

Mnohí ľudia si neuvedomujú, že učenie o evolúcii propaguje anti-biblické náboženstvo. Pozrite Náboženstvo humanizmu (v angličtine).

Referencie

  1.  1. Kompletný prepis rozhovoru je dostupný online na arn.org/docs/orpages/or151/mr93tran.htm a v tlačenej podobe v: Young, C.C. and Largent, M.A., Evolution and Creationism: A Documentary and Reference Guide, strany 253–260. Návrat k textu.

Helpful Resources

Christianity for Skeptics
by Drs Steve Kumar, Jonathan D Sarfati
US $17.00
Soft cover