Explore
Also Available in:

Thomas Heinze

Thomas Heinze skriver kristna böcker bl a om skapelse och evolution. Han har utbildning i naturvetenskap och teologi och har varit missionär. Hans första skapelsebok utkom 1970 (på svenska med titeln Skapelse kontra Evolution, 1973). Hans senast bok heter Vanishing Proofs of Evolution, 2005.

Artikeln