Explore
Online premiere of Dismantled: A Scientific Deconstruction of the Theory of Evolution
Watch for free here between 12 AM October 9th - 11:59 PM October 11th EDT!
Also Available in:
789-stalactitesKuva: Mt Isa Mines

Tip­pu­ki­vi­puik­ko­jen muo­dos­tu­mi­nen ei vie mil­joo­nia vuo­sia

Yksi kuva voi kertoa enemmän kuin tuhat sanaa – ainakin viereinen kaivostunnelikuva…

Luominen #1:25

Kuva on otettu vuoden 1987 loppupuolella Isa-vuoren lyijy- ja sinkkikaivoksen viidenneltä louhintatasolta. Kaivos sijaitsee Australiassa, Queenslandin luoteisosassa.

Tuohon aikaan kaivos oli vain noin 55 vuoden ikäinen, joten 55 vuotta on siis näiden tippukivipuikkojen ehdoton enimmäisikä.

Noin 55 metriä tämän louhintatason yläpuolella on pohjavettä johtava kerros melko huokoisessa dolomiitissa (kivessä, joka on yleensä melko tiivistä). Hidas, jatkuva kalkkipitoisen veden tihkuminen vanhalle viidennelle louhintatasolle on aiheuttanut näiden tippukivipuikkojen muodostumisen.

Lue lisää

Helpful Resources