Explore
Online premiere of Dismantled: A Scientific Deconstruction of the Theory of Evolution
Watch for free here between 12 AM October 9th - 11:59 PM October 11th EDT!
Also Available in:

Trakty

Do slovenčiny preložil: KZTN.sk 

booklets-tracts
dinosaury
Dinosaury: Vyhynuli pred 65 miliónmi rokov?

Výber úžasných dôkazov o tom, že dinosaury nevyhynuli milióny rokov pred človekom, ale v skutočnosti žili v tej istej dobe ako človek. Príklady sa nachádzajú po celej Zemi zaznamenané v rezbách, sochách, hrnčiarstve atď.