Explore
Also Available in:

Vzpoura proti darwinismu

Napsal
Přeložil Jakob Haver (kreacionismus.cz)

Publikováno: 11. prosince 2014
big-bang-theory

Vzpomínáte si na veřejně projevený odpor vědců proti teorii velkého třesku jako původu vesmíru? V roce 2004 si skupina 33 předních vědců zaplatila prostor v New Scientist a vydala své prohlášení.1 Titulek zněl „Otevřený dopis vědecké komunitě“, ve kterém v podstatě konstatovali, že teorie velkého třesku byla od samého základu chybná.

Na stránkách www.rense.com se kopie článku objevila pod názvem „Teorie velkého třesku rozcupována 33 špičkovými vědci“ (27. května 2004). Viz snímek vlevo.

Seznam jmen vědců, kteří s tímto prohlášením souhlasili – tj. že nesouhlasili s původem vesmíru podle teorie velkého třesku – je k dispozici zde, a svá jména přidalo do tohoto seznamu mnoho dalších.

Tito vědci se shodli na jediné věci. Všichni jsou zajedno v přesvědčení, že velký třesk byl velký propadák.

scientific-dissent
Domovská stránka www.dissentfromdarwin.org.

Obnovená revolta proti darwinismu

Něco podobného můžeme vidět také v biologické evoluci. Webová stránka s názvem „Vědecká opozice proti darwinismu“ (www.dissentfromdarwin.org) obsahuje seznam jmen nejméně 900 vědců, kteří zpochybňují myšlenku, že by bylo možné vysvětlit veškerou složitost života pomocí malých změn, pozorovaných u mutací, odehrávajících se v existující genetické informaci živého organismu, a přirozeným výběrem. Jinými slovy, jak to může vysvětlit vývoj od molekuly k člověku?

Tato webová stránka říká,

Jsme skeptičtí vůči tvrzením o schopnosti náhodných mutací a přirozeného výběru objasnit takovou složitost života. Mělo by být doporučeno důkladné přezkoumání důkazů Darwinovy teorie.

Na univerzitách, a samozřejmě i na těch, které znám a kde jsem pracoval, je neo-darwinismus přijímán jako fakt. Kdo jsou tito vědci, že zpochybňují takto uznávanou skutečnost?

Nevím, jaký vědecký postoj nebo světonázor tito vědci zastávají nebo jaká je jejich víra či věroučný systém, ale je zcela jasné, že ne všichni jsou bibličtí kreacionisté. A stejně tak jasná je tu mohutná vlna odporu proti myšlence vývoje „z pěny rybníka až po člověka“, všechno jen tak samo od sebe – což je představa často označovaná jako všeobecná evoluční teorie, zejména pak jako mechanismus neo-darwinismu.

Darwinismus je domněnka prosazovaná Charlesem Darwinem, že veškerý život povstal z jednobuněčného předka – o kterém se později domníval, že mohl vzniknout přirozenou cestou v nějakém „teplém jezírku“ – prostřednictvím změn v přírodě filtrovaných přirozeným výběrem. Tento mechanismus byl od té doby vylepšen, odtud tedy neo = "nový“ darwinismus. Nyní se vyučuje, že primárním zdrojem změn, z nichž pak vybírá přírodní výběr, jsou náhodné mutace(chyby při kopírování DNA, o kterých Darwin nic netušil). Nakonec jsou tedy mutace tím jediným vysvětlením všech nových, funkčních informací, které musely vznikat v procesu od mikroba k člověku.

Darwinovská evoluce také vyžaduje velké hlubiny času. To je přesvědčení, které pravděpodobné zastává i řada z těchto disidentů. Jednoho takového známe; je to Dr. James Tour, vyznávající křesťan a špičkový chemik, který byl v roce 2014 uznán za jednoho z 50 světově nejvýznamnějších vědců.2 On nepovažuje zprávu knihy Genesis o šestidenním stvoření za popis historie. Věří v dlouhé věky, starou Zemi a přijímá datovací metody. Zdůvodňuje to tím, že (mými slovy) nerozumí tomu, jak by mohl mít Bůh na mysli šest obvyklých dnů, jestliže až do 4. dne nestvořil slunce, takže nemohlo žádné slunce odměřovat první tři dny.3 Tímto však v této oblasti odmítl autoritu Písma, kterému věřil a citoval jej sám Ježíš. Tour, stejně jako mnoho jiných, dovolil lidskému názoru měnit výklad Písma. V tomto případě je to obzvláště smutné, protože ve skutečnosti je docela jednoduché mít večer a ráno ještě před stvořením slunce; dokonce je to vlastně další svědectví o věrohodnosti textu, viz Jak mohou být dny Genesis 1 doslovné, když až do čtvrtého dne nebylo stvořeno Slunce?

Je ovšem zajímavé jeho potvrzení myšlenky, že většina vědců nerozumí tomu, jak by mohla evoluce vysvětlit existenci života nebo jeho složitost. (zvýraznění bylo doplněno).2

“Řeknu vám nyní, jak to chodí v pozadí vědeckých prostor – při rozhovoru se členy Národní akademie, s nositeli Nobelovy ceny,“ říká Tour. „Seděl jsem s nimi, a to jen já sám, ne na veřejnosti – protože je děsivé, když říkáte to, co jsem zrovna říkal jim – tedy zeptal jsem se: „Rozumíte tomu všemu, odkud se tohle všechno vzalo a jak k tomu došlo?“

Odpověď, která ani nemohla být jiná, vysvětluje Tour, zněla: „Ne.“

“Pokaždé, když jsem seděl s lidmi z oboru syntetické chemie a ptal jsem se jich, zda tomu rozumí, slyšel jsem jen, ‘uf – uf, to tedy ne.'“ řekl Tour. „A pokud se bojí říci ‘ano’, tak neříkají raději nic. Jen se na mě mlčky dívají, protože upřímně to říci nemohou.“

Jestliže evoluce nedokáže objasnit ani existující život, což potom jde-li o vznik života? Tour správně říká, že ta nejrozumnější odpověď je jednoduchá.

“Zásadně věřím tomu, že jsme všichni stvořeni Bohem,“ uvedl pro list Houston Chronicle.

Odkazy a poznámky

  1. Lerner, E., Bucking the big bang, New Scientist 182(2448):20, 2004. Návrat k textu.
  2. Haley, G., Renowned Chemist Says Evolutionists Do Not Understand the Origin of Life, christiannews.net, 13 October 2014. Návrat k textu.
  3. Veritas Forum, Nanotech and Jesus Christ—James Tour at Georgia Tech, watch from 49:00. Návrat k textu.