Explore
Also Available in:

A šta s određivanjem starosti metodom ugljenik-14?

Pitanja o Genezi: Logika Stvaranja—poglavlje 4


preveo Aleksandar Jovanović

Helpful Resources