Explore
Also Available in:

Mihin uskomme

USKON JULKILAUSUMA
(katso myös "Hyvä Uutinen")

(A) ENSISIJAISET ASIAT

 1. Luomisen tieteelliset näkökannat ovat tärkeitä, mutta evankeliumin julistus Jeesuksesta Kristuksesta, joka on Kaikkivaltias, Luoja, Vapahtaja ja Tuomari, on tärkeydessään ensisijaista.
 2. Oppeja Luojasta ja luomisesta ei voida viime kädessä erottaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumista.

(B) PERUSASIAT

 1. Raamatun 66 kirjaa muodostavat kirjoitetun Jumalan sanan. Raamattu on kokonaan Jumalan inspiroima ja erehtymätön. Sen vakuuttamat asiat ovat tosiasiallisesti totta kaikissa alkuperäisissä käsikirjoituksissa. Se ei ole korkein auktoriteetti ainoastaan uskon asioissa ja ohjeissa, vaan kaikessa, mitä se opettaa. Sen auktoriteetti ei rajoitu vain hengellisiin, uskoa koskeviin tai pelastuksellisiin teemoihin, vaan se sisältää tosiasioita sellaisilta aloilta kuin historia ja tiede.
 2. Lopullinen opas Raamatun tulkintaan on Raamattu itse.
 3. Maailmankaikkeuden alkuperän kuvaus Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa on yksinkertainen, mutta totuudellinen esitys todellisista tapahtumista, ja tarjoaa sen tähden luotettavat puitteet tieteelliselle tutkimukselle koskien kysymystä elämän, ihmiskunnan, maapallon ja maailmankaikkeuden alkuperästä ja historiasta.
 4. Elämän eri alkuperäismuodot (luodut alkuperäislajit), ihmiskunta mukaan lukien, ovat Jumalan suoran luomistyön tulosta. Jokaisen elävän alkuperäislajin jälkeläiset (ihmistä lukuun ottamatta) voivat esiintyä nykyisin useampana kuin yhtenä lajina, mikä osoittaa alkuperäislajien geneettistä potentiaalia. Vain rajoitettua biologista muuntelua (mukaan lukien mutaatioiden aiheuttamat rappeumat) on tapahtunut luonnossa jokaisen alkuperäislajin sisällä luomisen jälkeen.
 5. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa esitetty vedenpaisumus oli todellinen historiallinen tapahtuma, joka oli laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan koko maapalloa koskeva (globaali).
 6. Aadamin (ensimmäisen miehen) ja Eevan (ensimmäisen naisen) erityinen luominen ja heidän myöhempi lankeamisensa syntiin ovat pohjana ihmiskunnan pelastustarpeelle.
 7. Kuolema (sekä fyysinen että hengellinen) ja verenvuodatus tulivat tähän maailmaan ihmisen syntiinlankeemuksen jälkeen ja sen suorana seurauksena.

(C) TEOLOGIA

 1. Jumaluus on kolmiyhteinen: yksi Jumala, kolme persoonaa – Isä Jumala, Poika Jumala ja Pyhä Henki-Jumala.
 2. Koko ihmiskunta on luonnostaan syntinen Aadamista lähtien, jokaista yksilöä (valintojemme kautta) koskien ja on siksi Jumalan vihan ja tuomion alainen.
 3. Vapautus rangaistuksesta ja synnin vallasta on ihmiselle mahdollista vain Jeesuksen Kristuksen uhrikuolemassa vuodatetun veren sekä Hänen täydellisen ruumiillisen kuolleista ylösnousemuksensa kautta.
 4. Pyhä Henki tekee ihmiselle mahdolliseksi katua ja uskoa Jeesukseen Kristukseen.
 5. Pyhä Henki asuu ja tekee työtään jokaisessa uskovassa tuottaen vanhurskauden hedelmiä.
 6. Pelastus on lahja, joka saadaan vain uskon kautta ja vain Kristuksessa, ja on nähtävissä yksilön katumuksena, Kristuksen kuoleman tunnustamisena synnin täydelliseksi sovitukseksi ja ylösnousseen Kristuksen vastaanottamisena Pelastajana, Herrana ja Jumalana.
 7. Kaikki tarpeellinen tieto koskien pelastustamme on Raamatussa.
 8. Jeesus Kristus on saanut alkunsa Pyhästä Hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta.
 9. Jeesus Kristus nousi ruumiillisesti kuolleista, nousi ylös taivaisiin ja istuu nyt Isän Jumalan oikealla puolella ja on samalla tavoin tuleva takaisin maan päälle tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.
 10. Saatana on Jumalaa ja ihmistä vastustava persoonallinen henkiolento.
 11. Ne, jotka eivät usko Kristukseen, joutuvat tietoiseen iankaikkiseen rangaistukseen, mutta uskovat saavat nauttia iankaikkisesta elämästä Jumalan kanssa.

(D) YLEISTÄ

Creation Ministries Internationalin hallituksen jäsenet pitävät kiinni siitä, että seuraavat asiat ovat Raamatun mukaisia tai Raamattu viittaa niihin:

 1. Raamattu opettaa ihmiskunnan ja koko luomakunnan äskettäistä alkuperää.
 2. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa mainitut päivät eivät vastaa geologisia aikoja, vaan ovat kuusi peräkkäistä 24 tunnin pituista luomispäivää.
 3. Nooan aikainen vedenpaisumus oli merkittävä geologinen tapahtuma, ja monet (mutta eivät kaikki) fossiileja sisältävät sedimentit ovat peräisin tuolta ajalta.
 4. Raamatussa ei ole perusteita "aukkoteorialle" (”gap theory”) tai päivä-aikakausi-ajatukselle (day-age idea) (nk. progressiivinen luominen, progressive creation), ei myöskään kehysolettamukselle (Framework Hypothesis) eikä teistiselle evoluutiolle.
 5. Raamatullisen opetuksen auktoriteettia tai johtopäätöksiä tyhjäksi tekevä yleinen näkemys siitä, että tieto ja/tai totuus voidaan jakaa "maalliseen" ja "uskonnolliseen" torjutaan.
 6. Tosiasiat ovat aina tulkinnanvaraisia erehtyväisille ihmisille, joilla ei ole hallussaan kaikkea tietoa. Sen vuoksi mikään tulkinta minkään alan faktoista, mukaan lukien historia ja ajanlasku, ei voi olla pätevä, jos se on ristiriidassa Raamatun tietojen kanssa.