Explore
Also Available in:

Amiben hiszünk

HITVALLÁS
(Lásd még: „Evangélium”)

(A) KIEMELT SZEMPONTOK / RANGSOR

 1. A teremtés tudományos szempontjai fontosak, de csak másodlagos jelentőségűek Jézus Krisztus, a szuverén uralkodó, a Teremtő, a Megváltó és a Bíró evangéliumának hirdetése mellett.
 2. A teremtőről és a teremtésről szóló tantételeket nem lehet elválasztani Jézus Krisztus evangéliumától.

(B) ALAPVETŐ SZEMPONTOK

 1. A Biblia 66 könyve Isten írott igéjét tartalmazza. A Biblia teljes egészében Isten által ihletett és tévedhetetlen könyv. Kijelentései tényszerűen igazak az összes eredeti kéziratban. A Biblia képviseli a legmagasabb tekintélyt, nemcsak a hit és a magaviselet kérdéseiben, hanem mindenben, amiről tanít. Tekintélye nem korlátozódik szellemi, vallási vagy a megváltással kapcsolatos kérdésekre, hanem kiterjed például a történelem és a tudomány területén tett kijelentésekre is.
 2. Az írások értelmezésével kapcsolatban maga az írás alkotja a legfontosabb útmutatást.
 3. A Teremtés könyvében olvasható teremtéstörténet egyszerű módon, de tényszerűen mutat be valóságos eseményeket, és ezért megbízható kereteket kínál a tudományos kutatáshoz az élet, az emberiség, a Föld és a világegyetem eredetének és múltjának területén.
 4. A különféle eredeti létformákat (fajokat), az emberi fajt is ide számítva, Isten közvetlen teremtő cselekedetei hozták létre. Az ember kivételével bármely eredeti faj élő leszármazottai ma egynél több fajtát is alkothatnak, és ez az eredeti faj genetikai lehetőségeit tükrözi vissza. A teremtés óta kizárólag korlátozott biológiai változások (például mutációk által előidézett degenerációk) következtek be az egyes fajokon belül.
 5. A Teremtés könyvében leírt gigantikus méretű özönvíz valós, méretét és hatásait tekintve világméretű (globális) történelmi esemény volt.
 6. Ádám (az első férfi) és Éva (az első nő) konkrét megteremtése, valamint az ezt követő bűnbeesésük miatt van szüksége az emberiségnek megváltásra.
 7. A testi és a szellemi halál, valamint a vérontás az ember bűnbeesése után és annak közvetlen következményeként lépett be a világba.

(C) TEOLÓGIA

 1. A mi Istenünk háromság, vagyis három személy alkot egyetlen Istent: Isten az Atya, Isten a Fiú, és Isten a Szent Szellem.
 2. Az egész emberiség bűnös, egyrészt Ádámtól örökölt bűnös természete miatt, másrészt minden ember egyénileg, saját döntése miatt, ezért kiérdemelte Isten haragját és kárhoztató ítéletét.
 3. Az ember kizárólag Jézus Krisztus áldozati halálán és kiontott vérén, valamint a halálból való teljes és testi feltámadásán keresztül nyerheti el szabadságát a büntetéstől és a bűn hatalmától.
 4. A Szent Szellem teszi lehetővé, hogy a bűnös megtérjen és higgyen Jézus Krisztusban.
 5. A Szent Szellem ott él és tevékenykedik minden hívőben, hogy megteremje bennük az igazság gyümölcseit.
 6. Az üdvösség ajándék, amelyet kizárólag Krisztusba és senki másba vetett hittel lehet elnyerni, és ezt ki kell fejezni személyes megtéréssel, annak elismerésével, hogy Krisztus az ő halálával teljes mértékben megfizetett a bűneinkért, és a feltámadt Krisztus Megváltóként, Úrként és Istenként történő elfogadásával.
 7. Az írásokban szerepel minden, ami az üdvösségünkhöz szükséges.
 8. Jézus Krisztus a Szent Szellemtől fogant és szűz Máriától született.
 9. Jézus Krisztus testben feltámadt a halálból, felment a mennybe, jelenleg Isten, az Atya jobbján ül, és minden élő és halott ember bírájaként visszatér a Földre.
 10. A Sátán Isten és az ember személyes szellemi ellensége.
 11. Akik nem hisznek Krisztusban, azokra örökké tartó, tudatuk megőrzésével elszenvedett büntetés vár, a hívők azonban örökké élnek Istennel.

(D) ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK

A Creation Ministries International vezetőségének tagjai (igazgatói) úgy látják, hogy az alábbi megállapítások összhangban állnak a Bibliával, vagy abból levezethetők:

 1. Az írások szerint az ember és az egész teremtett világ csak a közelmúltban jött létre.
 2. A Teremtés könyvében említett napok nem geológiai korszakok megfelelői, hanem ezek a teremtés hat [6] egymást követő huszonnégy [24] órás napjai.
 3. A Noé korában bekövetkezett özönvíz jelentős geológiai esemény volt, és a fosszíliákat tartalmazó üledékes rétegek közül sok (de nem az összes) erre az időre vezethető vissza.
 4. A rés-elméletnek nincsenek bibliai alapjai. Ugyanez mondható el az „egy nap-egy korszak” elméletről (ez az úgynevezett fokozatos teremtés), a jelkép-elméletről vagy a teista evolúcióról.
 5. Elutasítjuk azt a nézetet, hogy az ismeret és/vagy az igazság felosztható világi és vallási területre, amely nézetet széles körben alkalmaznak abból a célból, hogy megkerüljék mindazt, ami a Biblia tanításából vagy tekintélyéből fakad.
 6. A tényeket mindig esendő emberek értelmezik, akik nem rendelkeznek minden információval. Ezért természetéből fakadóan a tények egyetlen értelmezése sem lehet érvényes, egyetlen területen sem, ide számítva a történelmet és a kronológiát is, ha ellentmond az írások beszámolóinak.