Explore
Also Available in:
Waar is al het water gebleven?

Waar is al het water gebleven?

Auteur: Tas Walker
Vertaling: Andreas Boonstra (logos.nl)

Photo stock.xchng Curious dog

Volgens de Bijbel was de gehele aarde bedekt met water gedurende de zondvloed.

Heeft u zich nooit afgevraagd waar al dat water is gebleven? Zelfs als alle gletsjers en ijskappen zouden smelten, dan zou de zeespiegel met circa 70 meter stijgen, terwijl de Mt. Everest 8.848 meter boven zeeniveau uitstijgt.

Het zal u misschien verbazen dat niet meer water nodig is dan vandaag de dag aanwezig om de gehele aarde te kunnen bedekken met water. Er is al voldoende water.

De reden dat het aanwezige water niet de gehele aarde kan bedekken is omdat de aarde niet vlak is. De waterbassins liggen laag en de continenten liggen op een hoger niveau. Sommige bergen zijn extreem hoog en andere delen van de zee liggen extreem diep (dit noemt de geologie een trog), echter zijn deze extremen niet representatief voor een groot percentage van het overige aardoppervlak. Als de aarde geen bergen kende en geheel vlak zou zijn blijkt er voldoende water in de oceanen aanwezig om de gehele planeet met een 3 kilometer dikke laag water te bedekken.

Photo Mountain High Maps® <www.digiwis.com.> Globe

Dit suggereert dat gedurende de zondvloed de oceaanbodem daalde ten opzichte van de continenten, zoals ook in de Bijbel is vermeld (Psalm 104:8).

Gedurende de eerste helft van de zondvloed stegen de oceaanbassins en de pre-zondvloed continenten werden door erosie afgesleten, totdat de gehele aarde bedekt was met water. Dit wil niet zeggen dat de pre-zondvloed aarde compleet vlak is geweest. De oceaanbassins hoefde maar zover te stijgen als nodig was om de gehele aarde te bedekken met water.

Gedurende de tweede helft van de zondvloed daalden bepaalde delen van de aardkorst weer. Het water stroomde vanaf de continenten in de nieuwe oceanen. Beweging van de aardkorst veroorzaakte ook het ontstaan van de nieuwe gebergten, inclusief de Mt. Everest.1

De vraag waar al het water is gebleven is dus simpel: in de oceanen.

De hoogtegrafiek laat de hoogte van het aardoppervlak zien op verschillende niveaus. Dit figuur illustreert dat indien de oceaanbodem 5 kilometer hoger zouden liggen, en de bergen niet aanwezig zouden zijn, het water de gehele aarde zou bedekken. Dergelijke tektonische bewegingen lijken enorm voor ons, maar vergeleken met de radius van de gehele aarde, 6.378 kilometer, is deze beweging klein (namelijk minder dan 0,1%)
  1. Ocean floor bathymetry, <www.waterencyclopedia.com/Oc-
    Po/Ocean-Floor-Bathymetry.html>, 24 May 2006.

Aanhalingen uit de Bijbel: NBG51

Noten

  1. Oard, M.J., The mountains rose, Journal of Creation 16(3):40–43, 2002.