Explore
Also Available in:

Proč většina vědců věří, že svět je starý 1

Přesvědčení pěstuje další přesvědčení

autor: Russell Humphreys
přeložil: J. Podmolik (Cesta panujícího Olomouc)

9454earth
Je mnoho kategorií evidence pro věk Země a vesmíru, které ukazují, že jsou mnohem mladší, než se dnes běžně prohlašuje

Existuje málo známá ironie v kontroverzi mezi kreacionisty a evolucionisty o věku světa. Většina vědců— evolucionistů—se spoléhá na menšinu relevantních dat. Přesto však menšina vědců—kreacionistů—používá většinu relevantních dat.2 K této ironii se připojuje nesprávný dojem veřejnosti, že je tomu naopak. Proto se mnozí ptají: “Jestli jsou tak silné důkazy [evidence] pro mladou Zemi, proč tomu většina vědců nevěří?” Odpověď je prostá: Většina vědců věří, že Země je stará, protože věří, že většina ostatních vědců věří, že Země je stará!

Chození dokola

Oni se spoléhají na to, čemu se říká ‘circular reasoning’ [kruhové uvažování], ne na data. Jednou jsem se setkal s tak jasným příkladem tohoto nesprávně zaměřeného spoléhání se [misplaced trust], že jsem si okamžitě udělal podrobné poznámky. Stalo se to, když jsem mluvil s mladým (po třicítce, ambiciózní po kariéře a schopný společenského postupu [upwardly mobile]) geochemikem v Národních laboratořích v Sandii [Sandia National Laboratories], kde jsem tehdy pracoval jako fyzik. Předložil jsem mu jeden z důkazů pro mladý svět-rychlý nárůst sodíku v oceánu. To bylo ideální, protože mnoho geochemie jedná s chemikáliemi v oceánu.

Chtěl jsem vidět, jak vysvětlí možné způsoby, jak se dostává sodík z moře dostatečně rychle, aby se vyrovnal rychlý přísun sodíku do moře. Kreacionistický geolog Steve Austin a já jsme chtěli tu informaci, abychom dokončili vědeckou studii na toto téma.3 Mluvili jsme o tomto tématu znovu a znovu asi hodinu, ale on nakonec přiznal, že neví o žádném způsobu, jak odstranit sodík z moře dostatečně rychle. To znamená, že moře nemůže být miliardy roků staré. Když si to uvědomil, řekl: “Protože víme z dalších vědních oborů, že oceán je miliardy roků starý, takový proces odstranění musí existovat.”

Vyjádřil jsem pochyby, jestli to ‘vůbec známe,’ a začal jsem zmiňovat některé z dalších důkazů pro mladý svět. On mě přerušil a souhlasil, že on možná nezná ani jedno procento takových dat, protože vědecké žurnály [science journals], na kterých závisel, toto nezdůrazňovaly, že by to bylo důležité. Ale sám za sebe nechtěl prozkoumávat tyto důkazy, protože řekl: “Lidé, kterým věřím, neberou stvoření!”

Víra, ne věda

Zeptal jsem se ho, kterým lidem věří. Jeho odpověď byla: “Věřím Stevenovi Jay Gouldovi!” (V té době Gould, paleontolog, ještě žil a byl považovaný za nejprominentnějšího světového evolucionistu.) Takto tento geochemik odhalil jeho hlavní důvod pro to, že si myslel, že Země je stará: “lidé, kterým věřím” t.j. vědecké autority to prohlásily. Byl jsem překvapený, že on sám neviděl logickou nedůslednost [inconsistency] jeho vlastní pozice. Věřil Gouldovi a dalším autoritám, ale ignoroval vysoce relevantní data!

Možná tento geochemik považoval za tak nepravděpodobné, že Země je mladá, že nechtěl ztrácet čas vyšetřováním této možnosti sám pro sebe. Ale jestli to tak je, tak toto ukazuje další způsob, jak se starosvětský mýtus neustále udržuje [perpetuates itself]—intelektuální lhostejností.

Mnozí vědci nejsou nezávisle hledající pravdu, jak si veřejnost představuje, takže by jim neměla veřejnost slepě věřit.

Pamatuji si, že jsem měl podobný postoj, když jsem byl absolvent fyziky [grad student in physics], zatímco jsem byl ještě stále evolucionistou. Přemýšlel jsem o zdánlivé nedůslednosti v biologickém evolucionismu. Ale řekl jsem si: jistě experti znají odpověď a já mám dělat můj dizertační výzkum. Neměl jsem žádnou ideu o tom, že (za a:) experti na to žádnou odpověď nemají, a (za b:) že důsledky [implications] jsou extrémně důležité, protože ovlivňovaly můj celkový světonázor.

Předtím, než jsem se stal christianem, jsem odporoval důkazům pro nedávné stvoření kvůli jejich spirituálním důsledkům [implications]. Geochemik také mohl odporovat takovým implikacím a jen používal vědeckou autoritu jako pohodlnou výmluvu.

Rozhodující faktor

Mnozí vědci nejsou nezávisle hledající pravdu, jak si veřejnost představuje, takže by jim neměla veřejnost slepě věřit. Z různých důvodů závisí vědci na jiných vědcích, aby byli správně, i když oni sami mají nějaký důvod k pochybnostem. Naneštěstí, jak vám může říct většina vědců kreacionistů, reakce mladého geochemika není vůbec vyjímečná. Mnozí vědci bez vážnějšího dotazování věří názorům jejich vlastních ‘expertů’. Avšak mám radost, že mohu říci, že jiní, když jim byla prezentována data kreacionistů, se velice zajímali a prozkoumali si to. Mnozí se takto stali kreacionisty stejně jako já.

Vaše podpora tohoto přisluhování pomáhá změnit myšlení lidí. Změnila moje, takže vám děkuji za vaše pokračující modlitby a podporu. Dělá to rozdíl.

Odkazy:

  1. Poprvé v dopise CMI, prosinec 2008. Návrat k textu.
  2. Humphreys, D. R. Evidence for a young world [Důkazy pro mladý svět], ICR Impact No. 384, June 2005. Archivované zde: icr.org/article/1842. Návrat k textu.
  3. Austin, S. A. and D. R. Humphreys, The sea’s missing salt: a dilemma for evolutionists [Chybějící sůl moří: dilema pro evolucionisty], Proceedings of the Second International Conference on Creationism [Výsledky jednání z Druhé mezinárodní konference o kreacionismu], Vol. II, Creation Science Fellowship (1990), Pittsburgh, pp. 17–33, objednejte na http://creationicc.org. Archivované na . Viz také zjednodušený článek o tomto výzkumu—Salty seas: Evidence for a young earth [Slaná moře: důkazy pro mladou Zemi]. Návrat k textu.