Explore
Also Available in:

Wie is wie onder de evolutionisten

Auteur: Don Batten
Vertaling: Andreas Boonstra (logos.nl)

Er zijn mensen die beweren dat je ‘in God kunt geloven en in evolutie’, en dat evolutie God niet noodzakelijkerwijs uitsluit. Echter geloven ook velen die dit zeggen dat evolutie alles kan verklaren. Als ‘god’ al een rol wordt toebedeeld, dan is het als schepper van het vroege heelal, of als kracht achter de big bang. Met andere woorden is ‘god’s’ deel van de schepping onzichtbaar, niet duidelijk. Dit wordt echter duidelijk door de Bijbel tegengesproken, de Bijbel leert ons dat de schepping God’s grootheid toont en Zijn vindingrijkheid is terug te vinden in alles dat is geschapen (Ps 19:1–4; Rom. 1:20)

Uiteindelijk zijn mensen die geloven in ‘god’ en evolutie atheïst in hun denken. Ze hebben evolutie plus ‘god’ , maar evolutie heeft ‘god’ helemaal niet nodig, dus ‘god’ is overbodig voor mensen met voorgenoemd wereldbeeld.

Als we kijken naar Wie is Wie onder de meest opvallende, wat publieke promotie betreft, evolutionisten–sinds WW II–zien we een duidelijk patroon: allemaal zijn deze promotors van evolutie toegewijde atheïsten.

 • Ernst Mayr, zooloog.
 • J.B.S. Haldane, genetic, en een Stalinist.
 • Carl Sagan, promoter van SETI (Search for Extra-terrestrial Intelligence)
 • Isaac Asimov, Schrijver van wetenschappelijke fictie romans, ondertekenaar van het Humanist Manifesto II, en oud-president van de American Humanist Association.
 • Sir Julian Huxley, Eerste directeur-generaal van UNESCO en ondertekenaar van het Humanist Manifesto II.
 • Jacques Monod, Nobel Prijs winnar voor biologie, en ondertekenaar van het Humanist Manifesto II2

Meer recent kunnen wij de volgende namen toevoegen aan dit lijstje:

 • Stephen Jay Gould, Marxist, auteur van vele populaire evolutionistische boeken.
 • Richard Dawkins, auteur van The Blind Watchmaker en andere anti-creationistische boeken, werkzaam bij Oxford University (U.K.).
 • Daniel Dennett, auteur van Darwin’s Dangerous Idea die er openlijk voor uitkomt dat evolutie alle fundamenten onder religie en moraliteit ‘weg eet’.
 • Eugenie Scott, hoofd van het zogenaamde National Center for Science Education opgezet om creationisme buiten scholen en wetenschap te houden.
 • Ian Plimer, anti-creationist, Australische professor geologie, en Australische Humanist van het jaar 1995.

Vele van bovenstaande evolutionisten zijn zeer stringent in hun oppositie ten opzichte van creationisten, en hebben zij allen hun bijdrage geleverd aan publicaties en rechtszaken tegen creationisme. Velen van hen promoten censuur tegenover creationistische ideeën, en onderzoeken juridische mogelijkheden creationisten het zwijgen op te leggen.

Ook al geloven 39% van alle wetenschappers in de V.S. in een ‘persoonlijke god’,2 theïstische wetenschappers (zij zeggen ‘god’ en evolutie gaan samen) weten blijkbaar niet wat bovenstaande evolutionisten voorstaan. Vraagt men zich niet af waarom atheïsten vooraan staan als evolutie gepromoot wordt.

Atheïst Frank Zindler zegt hierover:

‘Het meest verwoestende effect van biologie’t.o.v. het Christendom was de ontdekking van biologische evolutie. Nu we weten dat Adam en Eva niet echt hebben bestaan en mythologische personen waren is de centrale mythe van het Christendom verwoest. Als er geen ‘vleselijke’ Adam en Eva waren dan was er ook geen zonde. Als er geen zonde was, dan is redding ook niet nodig. Als er geen redding nodig is dan is er ook geen noodzaak voor de komst van een verlosser. Dit plaatst Jezus in een heel ander historisch perspectief, Jezus is werkloos geworden. Ik denk dat evolutie de absolute doodslag is voor het Christendom’.3

We zien dat evolutie een absolute noodzaak voor atheïsten is om hun geloof zonder schepper te rechtvaardigen en dat doormiddel van evolutie alles vanzelf is ontstaan. Dat is de reden dat atheïsten in de frontlinie lopen als het gaat om het promoten van evolutie, het promoot hun atheïstische geloof. Atheïsten zien in dat de verhoging van de publieke opinie ten gunste van evolutie, de val van het Christendom zal inluiden.

Aanhalingen uit de Bijbel: NBG51

Noten:

 1. Theodosius Dobzhansky was een prominenten promoter van evolutie, en claimed Russisch Orthodox te zijn. Echter, in zijn boek uit 1970 Mankind Evolving citeerde hij Teilhard de Chardin, ‘Evolutie [niet God] is een licht waarlangs alle lijnen meten lopen’. Eerder schreef hij: ‘Leven is een product van evolutie, de mens is een product van evolutie.’ (T. Dobzhansky, Changing man, Science 155:409, 1967). Terug naar de tekst
 2. Edward Larson and Larry Witham, Scientists still keeping the faith, Nature 386(6624):435–436, 1997. Terug naar de tekst
 3. Frank Zindler, Amerikaans atheïst, in debat met William Craig, Atheism vs Christianity video, Zondervan, 1996. Terug naar de tekst