Explore
Also Available in:

Летяща риба

превод от Darin Aleksandrov Ivanov

Рибите членове на семейство Exocoetidae, което е едно от семействата известни ни като „летящи риби” притежават уголемени гръдни перки. Изстрелвайки се от водата с голяма сила те разперват тези перки подобно на криле, за да планират във въздуха понякога до няколко десетки метра.

201flying_fish
Exocoetoides minor

Дарвинистите разглеждат тази невероятна способност като нещо, което е резултат от случайно развитие на нещата. Те вярват, че някога риба подобна на тази, но с обикновени перки (и без способност да планира) е имала в потомството си индивид, при който в резултат от случайна генетична грешка гръдните перки са били само с няколко милиметра по-дълги от нормалното. Това трябва да и е дало предимство при оцеляването, защото, когато е била преследвана от хищници, тя е можела да планира малко повече след като се е изстрелвала от водата.

Тези, които са можели да планират по-малко е било по-вероятно да бъдат изядени. От тук се приема на вяра и се преподава, че летящите риби постепенно са еволюирали до сегашното си състояние да имат много големи гръдни перки.

За щастие на тези, които са скептични по отношение на тази еволюционна теория има вкаменелости на такива „летящи риби”, които са намерени в скалите и ни позволяват на подложим тази теория на проверка!

Примерът, който виждаме на снимката е от скала в Ливан от Кратацеоса и ни показва, че „най-ранната” риба Exocoetidae, която ни е позната е имала гръдни перки, които са били точно толкова големи, колкото на тези в наши дни. Не са ни известни никакви образци, които да демонстрират „частично уголемени” перки, както еволюционистите биха очаквали. Има и други вкаменени риби със също толкова уголемени гръдни перки в скали от така нареченият период Триас, който ако бихме вярвали в еволюционният начин за датиране трябва да е бил със 100 милиона години по-рано. Това със сигурност е добавка към лошите новини, за тези, които вярват в еволюционният произход на тези летящи риби.

Бележка : По материали от статия на Йоахим Шевен в германското издание LEBEN от 8, 1996 публикувано от музея на креационизма Lebendige Vorwelt.