Explore
Also Available in:

Acuzatorii osuarului - reduşi la tăcere

de Jonathan Sarfati

Anul trecut, am relatat despre o descoperire extraordinară - o cutie cu oase (un osuar) pe care scria, în aramaică, „Iacov [Jacob/Yaakob], fiul lui Iosif, fratele lui Isus.”1 Era ceva nemaipomenit, deoarece, dacă numele tatălui se mai găsea ocazional adăugat pe osuare, de menţionarea unui frate nu se mai auzise. Aceasta înseamnă că fratele a fost o persoană de o importanţă cu totul şi cu totul deosebită.

Profesorul André Lemaire din Paris, un specialist în inscripţii străvechi, a afirmat că scrierea este autentică. Dovezile puternice includeau patina (depunere care se formează în timp pe suprafaţa unor obiecte - de piatră, de lemn - sub influenţa factorilor atmosferici - n.t.), deoarece aceasta s-a aflat şi în inscripţie, eliminând astfel o teorie modernă falsă.

Cu toate acestea, noi ne-am ridicat împotriva încercării de a proba autenticitatea Bibliei cu ajutorul arheologiei de „ultimă generaţie”2 deoarece, ca şi ştiinţa, ea este o întreprindere umană supusă erorii.1 Nu putem avea niciodată la îndemână toate datele. Şi, previzibil, în momentul când am raportat aceasta, două ediţii mai târziu, Autoritatea Israeliană de Antichităţi (IAA) a catalogat revendicările drept un fals.3 De exemplu, ei pretindeau că inscripţia taie din patină. De asemenea, la sfârşitul lui iulie, poliţia israeliană l-a arestat pe proprietarul osuarului, colecţionarul de antichităţi Oded Golan, sub „suspiciunea” de fals.

Dar iată, criticii erau criticaţi! Necunoscut ca fiind de un conservatorism teologic, Dr. Lemaire a admonestat sever raportul IAA în Biblical Archaeology Review.4 Printre altele, el a notat tendinţa anticreştină făţişă în comitetul IAA şi lipsa în componenţa acestuia a oricărui savant creştin sau a oricăror experţi de Noul Testament de orice credinţă. De asemenea, unul din experţii de bază ai comitetului, Dr. Tal Ilan, nu era calificată în inscripţii sculptate sau în paleontologie, după cum ea însăşi a recunoscut, spre deosebire de Dr. Lemaire. Mai mult, membrul comitetului IAA care era un expert, profesor Ronny Reich, a concluzionat:

„Se pare că fiecare din caracteristicile inscripţiei, după cum au fost detaliate mai sus, toate împreună, fără excepţie, indică o perioadă autentică de la sfârşitul Celui de-al Doilea Templu (în principiu o inscripţie din primul secol d.Hr.).

Totuşi, Dr. Reich a ales să respingă dovada din propriul domeniu în favoarea unei revendicări cum că patina a fost străpunsă ulterior de gravură. Însă Dr. Lemaire evidenţiază faptul că aşa-zisa patină în discuţie era de fapt rezultatul curăţării osuarului, în timp ce patina autentică se încrustase peste litere. Aceasta părea a fi problema comitetului - îndoiala lor provenea din afara domeniilor lor de expertiză.

Un alt savant notoriu ce susţine autenticitatea inscripţiei este Dr. Ben Witherington, profesor de Noul Testament la Seminarul Teologic Asbury.5 El apără revendicările Dr. Lemaire şi totodată evidenţiază faptul că poliţia israeliană l-a eliberat imediat pe Golan, neputându-i aduce acuzaţii serioase. Dr. Witherington mai subliniază că testele cu ultraviolete demonstrează că inscripţia se potriveşte perfect în suprafaţa cutiei, sugerând că este la fel de veche precum osuarul. De asemenea, crăpăturile apărute de-a lungul secolelor şi umplute cu sedimente au afectat şi unele litere. Şi culmea, raportul IAA admitea că numele „Isus” ar putea fi autentic (când, dacă era vorba de o falsitate, ne-am fi aşteptat ca ea să fie tocmai în privinţa acestui nume), pe când numele persoanei ale căror oase au fost îngropate (Iacov) n-ar fi.

În concluzie, dovezile indică o autenticitate a inscripţiei. Astfel, ea reprezintă un sprijin puternic pentru existenţa lui Isus din punct de vedere istoric şi al faptului că El a fost de o importanţă atât de mare, încât a trebuit menţionat ca frate pe un osuar. Din nou însă, noi subliniem că credinţa cuiva nu trebuie întemeiată pe vestigii arheologice, ci pe Cuvântul lui Dumnezeu.

  1. Down, D., The James claims: Sensational ‘new’ find suggests a relic of incredible historical significance [Revendicările James: „Noua” descoperire senzaţională sugerează o relicvă de o importanţă istorică incredibilă], Creation 25(2):16–18, 2003.
  2. Ham, K., Searching for the ‘magic bullet’: Why do creation-defenders often seem to be too quick to jump onto the latest ‘evidences’? [Căutând senzaţionalul: De ce apărătorii creaţiei par să sară adeseori prea repede direct la cele mai recente „dovezi”?] Creation 25(2):34–37, 2003.
  3. ‘James’ bone box controversy [Controversa osuarului lui Iacov], Creation 25(4):7, 2003.
  4. Lemaire, A., Ossuary update, Israel Antiquities Authority’s report deeply flawed [Update referitor la osuar: Raportul IAA profund deficitar], Biblical Archaeology Review, noiembrie-decembrie 2003.
  5. Witherington, B., Bones of contention: Why I still think the James bone box is likely to be authentic [Oase ale disputei: De ce cred totuşi că cutia cu oasele lui Iacov e probabil să fie autentică], Christianity Today, octombrie 2003.