Explore

Andrew Halloway

Andrew Halloway är en brittisk journalist, författare, redaktör och publicistkonsult med 18 års erfarenhet av den kristna publicistbranschen. Han har länge varit intresserad av skapelse-evolutions-debatten och är medredaktör till skriften The Delusion of Evolution, som sålts i 23000 ex i Storbritannien.


Artikeln