Explore
Also Available in:

Čas, ten velký čaromistr

Ptejte se na oprávněnost víry v dlouhé věky a postavte tak darwinistickou evoluci na hlavu


Přeložil Pavel Kábrt (kreacionismus.cz)

Uveřejněno: 15. února 2018 (GMT+10)
coat-of-arms
Exlibris Erasma Darwina se třemi lasturami v diagonále. V roce 1771 tam ještě dodal latinská slova ‘E conchis omnia’ (všechno pochází ze škeblí), aby tak demonstroval svoji víru v evoluci.

Mnoho lidí si to neuvědomuje, ale Charles Darwin neobjevil svoji evoluční teorii ve vakuu. Evoluční myšlenky velmi široce cirkulovaly v jeho dnech. Darwinův vlastní dědeček, Erasmus Darwin, věřil na evoluci tak moc silně, že latinskou větu E CONCHIS OMNIA (‘všechno pochází ze škeblí’) zvěčnil na rodinném erbu. Erasmus také napsal o evoluci knihu s názvem Zoonomia. I když byla tato kniha napsána víc než deset let před Darwinovým narozením, mladý Charles později připustil, že ji četl tak často, že uměl některé celé pasáže zpaměti. Opravdu, je jasné, že Darwin evoluční teorii neobjevil. Ani neobjevil (chybnou) myšlenku, že přírodní výběr je hnací silou evoluce.

Jenže evoluční teorie by byla naprosté nic bez dlouhých časových věků. Myšlenka, že země je stará milióny let, byla ve skutečnosti pevně zavedena mezi vědeckými vůdci už dávno před narozením Darwina. Byli to geologové jako Hutton a Lyell, kteří dali Darwinovi potřebný čas pro jeho ‘pomalé a postupné’ uvažování. Toto je ta pravá esence, základ evoluční teorie. Oni věří, že když je dostatek času, mohou tak vysvětlit velmi pomalé změny potřebné pro původ z údajného společného předka všech druhů. O tom, jak se druhy mění, o síle přírodního výběru (nebo jeho absenci), a o vztazích mezi druhy na zemi, o tom všem jsme velmi mnohokrát diskutovali na těchto webových stránkách a v publikacích CMI, také ve veřejných rozhovorech a na videích. Také jsme mnohokrát doložili jak biblické, tak i vědecké důkazy pro nízký věk země i vesmíru. Nízký věk země je důležité hledisko. Ježíš potvrdil mladou zemi, stejně tak i apoštolové a pisatelé Bible, jako byli Petr, Pavel, Lukáš a Jan.

Je tu zjevná dualita. Evoluce vyžaduje dlouhé věky, Bible dlouhé věky popírá. Ukazuje se, že čas (jeho délka) je pro debatu stvoření nebo evoluce klíčovým myšlenkovým vláknem. Bez dlouhých věků není evoluce možná, a oni to vědí. Udělejme si čas, abychom darwinistického inženýra, stvořitele, popřeli tím, že budeme klást na dlouhý čas otázky.

Původ dlouhých věků

Logiku používají evolucionisté selektivně. V určitém smyslu se tak chovají bez jakéholiv smyslu vůči historii. Věří v zákony přírody, ale ignorují skutečnost, že právě tato myšlenka byla odvozena z křesťanské teologie. Odvolávají se na racionalitu v laboratoři, ale ignorují tu část dějin, ze kterých je jasné, že to byli křesťanští průkopníci, kdo tento přístup ve vědě zahájil. Jenže až poté, co byla moderní vědecká metoda objevena, začala se do ní cpát myšlenka naturalismu. Tato myšlenka hlásá, že všechny věci ve vesmíru mohou být vysvětleny přírodními příčinami. Je důležité si uvědomit, že toto tvrzení nezahrnuje jen věci, které nějak fungují (původně nazývané operační či experimentální věda), ale také to, jak tyto věci vznikly (to je známé jako historická věda). Naturalismus je podmanivý, protože kdyby byl pravdivý, pak by v žádném okamžiku vesmíru nebyl Bůh v minulosti na nic potřeba.

Tento hlavní filozofický posun nabral svoji sílu v takzvaném osvícenství, uprostřed 18. století. Je kuriózní, že tento posun směrem k sekularismu, humanismu a naturalismu byl živen filozofy jako byli Kant, Hegel, Hume atd., a ne vědci, kteří byli převážně křesťanské filozofie a vyznání. Protože však naturalismus vede ‘přirozeně’ k víře ve starou zemi, vědci postupně přešli do tábora vyznávajícího dlouhé věky.

Podle naturalistických předpokladů platí, že když všechno v laboratoři může být vysvětleno přirozenými příčinami, pak i v přírodě je tomu také tak. Jenže mnohé věci v přírodě se musejí vysvětlovat pomocí miliónů a spíše miliard let, aby se nemuselo použít nic jiného než jen naturalistické procesy - alespoň oni si to tak myslí. A pro tyto úseky dějin byla aplikace křesťanského světového naturalistického pohledu (ve kterém křesťané věří, že Bůh jedná v souladu se svými zákony, že tedy není náladový) násilně vtisknuta do metodologického naturalismu, který podepírá moderní evoluční vědu.

Argumenty popírající naturalistická vysvětlování

Několik stovek let po osvícenství už víme, že naturalismus selhal. Existuje mnoho věcí, které naturalismem vysvětlit nelze, ani s pomocí miliard let. Jednoduše existují věci, které nelze vysvětlit tím, co dnes v laboratoři pozorujeme. Velmi dlouho se zdálo, že naturalismus může vysvětlit všechno. Jenže během několika uplynulých desetiletí se situace dramaticky změnila.

V knize a filmu Achillovy paty evoluce vědci ze CMI prokázali naprostý krach naturalismu vysvětlit mnohé aspekty přirozeného světa. Jedná se o oblasti přirozeného výběru, genetiky, původu života, zkamenělého záznamu, geologického záznamu, radiometrického datování, kosmologie velkého třesku i oblast etiky. Všechna z výše zmíněných rozsáhlých oblastí studia mají svoje konkrétní místa, kde naturalistické vysvětlování zcela selhává.

Jestliže tedy naturalistická “věda” nemůže vysvětlit takové množství vědeckých poznatků, pak je zcela jasné, že nelze dát rovnítko mezi “vědu” a naturalismus. Pokud však odstraníte naturalismus, pak tím do vědy otevřete dveře teismu, který je ale pro světský svět naprosté tabu. Tím nás nemusí překvapovat, proč se oni tak tvrdě bijí za udržení naturalistických vysvětlování, i když v tom selhávají.

Argumenty popírající dlouhé věky

Existuje mnoho dalších argumentů popírajících naturalismus a jeho levobočka, dlouhé věky. Velmi intenzivně jsme toto doložili během uplynulých čtyřiceti let. Jednou takovou věcí je uhlík-14. Ve skutečnosti je radiouhlíkové datování jednou z nejskvělejších věcí pro hnutí kreacionistů. A to proto, že jak se zvýšila citlivost přístrojů pro měření, nenacházíme na zemi vůbec žádný zdroj uhlíku, který by měl nulovou hodnotu uhlíku-14. A to se týká jak uhlí, ropy, přírodního plynu, jantaru, diamantů i dinosauřích kostí…vše, co obsahuje ve fosilním záznamu uhlík, obsahuje i radioaktivní uhlík C-14. Poločas rozpadu C-14 je takový, že prostě v žádném případě nemůže existovat milióny let, přesto ho nacházíme v dobře měřitelných úrovních v celém fosilním záznamu. A tak nám operační věda prokazuje, že země je mladá.

Můžeme snést další argumenty pro mladou zemi třeba z oblasti genetiky. Mutace se hromadí příliš rychle v živočišné populaci. A přírodní výběr je všechny nedokáže odstranit. Z toho důvodu nemohou být druhy milióny let staré, protože už by byly vyhynuly. Toto je příklad, kdy k popření evolučního dlouhého času zkombinujeme evoluční teorii a laboratorní měření.

Existence “živých zkamenělin” je další takovou oblastí argumentů v náš prospěch. Jedinou možností, jak může druh zůstat stále týž v měnícím se prostředí, je, že je mladý. Druhy, které se nemění po milióny a dokonce miliardy let, jsou pro evoluční model nepřijatelné.

Fotografie od Iana Juby
5894polystrate3 Polystrate tree Polystrate tree Polystrate tree
Polystrátové kmeny stromů. Zuhelnatělé dřevo v horizontální pozici

Polystrátové zkameněliny se v geologickém sloupci prořezávají několika vrstvami a tak popírají evoluční dlouhý čas. Mnohé polystrátové stromy byly nalezeny po celém světě, ale stromy nejsou schopné trčet po svém zániku ze země po tisíciletí a čekat na pomalé pohřbívání. Mrtvé stromy shnijí, shoří, padnou za potravu nebo se skácí a podobně. Existence polystrátových zkamenělin říká jasné “ne” dlouhým evolučním věkům.

Rychlosti eroze jsou také problémem pro dlouhé věky. Při současných rychlostech by byl celý Severoamerický kontinent redukován na úroveň moře jen během několika miliónů let. Jak potom může být jakákoliv část pevniny starší než toto? A jak mohly ohromné geologické útvary, jako je Grand Canyon, nebo osamocené kupy v krajině či stolové hory typu Monument Valley, zůstat strmými útesy, když všechny známé erozivní síly působí k jejich zarovnání?

Existuje ještě mnoho dalších argumentů z různých oblastí operační vědy, které popírají dlouhé časové úseky. Prosíme, udělejte si čas k prostudování buď v angličtině webové stránky creation.com, nebo v češtině stránek creation.com/czech či kreacionismus.cz. Je zde mnoho materiálu k poučení!

Odejměte nohy darwinistické evoluci

Pokud neexistují dlouhé časové úseky, pak je evoluce nemožná. Takhle jednoduché to je. Když se podíváme na dobu, ve které Darwin žil, pak vidíme, že jejich tehdejší argumenty podporující víru v dlouhé časové úseky byly založeny na celkovém nedostatku pochopení operační vědy. Za jeden a půl století poté se všechno změnilo, protože mnoho neznámých (jako jsou třeba rychlosti mutací nebo rychlosti eroze) bylo odhaleno a stalo se známými. Už se nadále nemůžeme vymlouvat na “neznámé”, (jako to dělal Darwin, třeba když připustil, že je nedostatek přechodných forem ve fosilním záznamu), aby tak mohlo být vysvětleno to, co pozorujeme [evolučně].

Jelikož víra v dlouhé časové úseky je prokazatelně falešná, neexistují žádné důvody odmítat biblická tvrzení o stáří země. A jak zmizí dlouhé věky, tak zmizí i evoluce. Nepotřebujeme se uchylovat k naturalismu, abychom vysvětlili vesmír, sluneční soustavu či život, a musíme povzbuzovat lidi, aby hledali hlouběji a smysluplněji odpovědi na otázky kolem evoluce, naturalismu a dlouhých časových věků. Webové stránky creation.com, creation.com/czech a kreacionismus.cz jsou tím velmi vhodným místem, kde začít!

Helpful Resources

Christianity for Skeptics
by Drs Steve Kumar, Jonathan D Sarfati
US $17.00
Soft cover
Evolution's Achilles' Heels
by Nine Ph.D. scientists
US $17.00
Soft cover
The Greatest Hoax on Earth?
by Dr Jonathan Sarfati
US $16.00
Soft cover
Refuting Compromise
by Dr Jonathan Sarfati
US $12.00
Soft cover