Explore
Also Available in:

Coronavirus i skapelsen

Är det senaste utbrottet av coronavirus ett stöd för evolutionen?

Skrivet av
Översatt av Torsten Lantz

Publicerat den: 6 februari 2020 (GMT+10)
National Pathogen Librarycorona-virus
En elektronmikroskopbild av 2019-nCoV coronavirus

Ett nytt virus sveper över världen. De flesta kallar det “coronavirus”. Det upptäcktes först i Wuhan i Kina och dyker sedan upp i flera länder. Många har dött. Hur ska vi se på det här? Stöder virus evolution? Kan det här vara en del av skapelsen som var ”mycket god”? Håll i hatten – för nu tänker jag vända upp och ner på allt du trott om virus.

De flesta virus är nyttiga

Det kommer som en chock för de flesta när de hör det, men de flesta virus är bra för dig. Har du hört att det finns lika många bakterier som celler i din kropp? Det är sant. Men det är också sant att du har fler virus än bakterier i tarmen. Faktum är att den virala populationen (som kallas virom1) spelar en viktig roll genom att reglera antal och typ av bakterier i din kropp.2 Utan dem skulle vi snabbt bli uppätna av de hungriga små bakterierna som lever i våra inälvor.

Har du någonsin varit och simmat i havet? Då har du simmat i en mycket koncentrerad bakteriesoppa. Det finns massor av bakterier i havsvattnet med många olika arter. Men precis som i din tarm finns det fler virus än bakterier och de spelar förmodligen en roll i att upprätthålla och balansera bakteriepopulationen i havsvattnen. Skulle vi ens ha fisk om det inte fanns några virus? En intressant fråga som någon initiativrik ung forskare en dag skulle kunna svara på.

Har du någonsin varit och badat i en sjö? Då har du simmat i en soppa med bakterier och virus. Fanns det ankor, svanar eller gäss som simmade omkring i sjön? Då simmade du bland influensavirus. I själva verket bär alla vattenlevande fåglar på alla möjliga sorters influensavirus, inklusive de som inte infekterar människor. Virusen kommer in i vattnet genom fåglarnas avföring. Men förekomsten av viruset orsakar vanligtvis inte sjukdom hos dessa fåglar,3 eller hos dig, även om du skulle få in dem i ögonen, öronen eller munnen. En evolutionist skulle säga att anledningen till att fåglarna (vanligtvis) inte blir sjuka är de två har legat i krig med varandra i miljontals år och att de slutit vapenstillestånd med varandra där viruset inte dödar värden mot att den i ger viruset en plats att bo på. Ur ett skapelseperspektiv spelar viruset antagligen en gynnsam roll för fåglarna, fast det är tveksamt om någon ännu letat efter det.

Vissa virus kan ha läckt ut från genomet

Visste du att dina celler producerar många saker som är samma som det virusen är gjorda av? Vi producerar proteinbeläggningar, vi kopierer DNA och RNA, vi har mekanismer för att förflytta DNA till olika platser i genomet och så vidare. Allså kan en del virus ha sitt ursprung i vanliga celloperationer.4 Alla delarna finns där och ibland sätts de samman till saker som nästan ser ut som virus. Allt som krävs är att det sker några oavsiktliga förändringar för att det ska spåra ur och bli ”viralt”.

Vissa virus kan ha lämnat sina ursprungliga designbegränsningar

pixabay.com/mandarin-ducks
Fast de är vackra så bär både ankor och andra vattenlevande fåglar på varje känd typ av influensa

Men inte alla virus liknar ett genom. Många virus som producerar sjukdomar ser ut som om de var konstruerade att göra det de gör. Var kommer de ifrån? Tja, om ett virus är utformat för att infektera cellerna i en bakterie, mus eller människa, har systemet förmodligen kontroller och balanseringar. Om någon kontroll misslyckas skulle viruset kunna reproducera sig mycket snabbare än vad som det ursprungligen var utformat att göra. Detta skulle kunna leda till sjukdom. Alltså kan ett ”gynnsamt” virus förvandlas till ett farligt. Det behövs bara några små mutationer, som kanske en förändring i en cellulär igenkänningsfaktor, för att förhindra att värdcellerna upptäcker och reglerar viruset.

Virus som hoppar mellan arterna är särskilt farliga

Nu kan vi diskutera coronaviruset, ett virus som inte hör hemma hos människor. Virus som hoppar mellan arter kallas zoonotiska (lägg märke till ordet ”zoo” i namnet). Vi har massor av bevis på zoonotiska virus, inklusive influensa,5 familjen coronavirus (det här nya, SARS och MERS6) och HIV (det virus som orsakar AIDS). Alla dessa orsakar sjukdomar hos människor. En del av dem har funnits kvar i den mänskliga populationen under mycket lång tid. Lyckligtvis bränner emellertid många nya virus ut sig. Virus försvagas också med tiden. När de multipliceras tar de upp mutationer, som ibland försvagar dem till den punkt där de inte längre överförs. Så är dock inte alltid fallet, och vissa virus, som HIV och det mänskliga förkylningsviruset (också ett coronavirus) kan fortsätta att sprida sig fast de tagit upp mutationer. Detta beror på många faktorer och inte två virus är likadana.

Nytillkomna virus är ett verkligt hot

pixabay.com/pandemic

Mänskligheten har drabbats av förödande epidemier genom historien. Några av dem, som digerdöden, är väl kartlagda (). Andra får oss att klia oss i huvudet. Allt vad vi vet är att flera antika kungariken, civilisationer och städer genomlidit massiva episoder av sjukdom och död. Ibland får vi möjlighet att göra en vettig gissning om vad som kan ha varit orsaken, men det tillhör inte vanligheterna.

Den ursprungliga skapelsen hade ingen sjukdom (se vår Death and Suffering Q&A),7 men ändå har sjukdomarna ökat de senaste sex tusen åren. Om de väl en gång har uppkommit finns det ingen anledning att förvänta sig att inte nya virusinfektioner kommer att dyka upp i framtiden. Det finns ingen anledning till fruktan, men situationen borde få oss att se nyktert på vårt ibland ömtåliga läge på jorden.

Vi har skapat alla möjliga sorters skyddsnät för att förhindra spridningen av infektioner och världen börjar reagera snabbare på nya hot. Karantäner, handtvätt och vaccinationer är alla en del av denna strategi, beroende på allvarlighetsgrad, risk och huruvida vi har räknat ut ett sätt att vaccinera mot dem eller inte. Tänk på senaste ebolautbrottet i Afrika.8 Vi har spenderat många miljoner på att hjälpa dessa människor igenom en fruktansvärd tid och ett världsomspännande utbrott har åter förhindrats. Ett coronavirusutbrott som för närvarande sveper över Kina är ett annat exempel. Barmhärtigt nog har det ursprungliga dödstalet (cirka 11 %) minskat betydligt (nu cirka 2%). Men ett dödstal på 2% skulle motsvara miljontals människor om man tappade kontrollen och det blev lika vanligt som, låt oss säga, en förkylning. Men det vetenskapliga samfundet har reagerat mycket snabbt. På kort tid fick man fram flera gensekvenser för viruset, som publicerades i offentliga databaser. Elektronmikroskop producerade bilder på vad vi hade att göra med. Hastigheten med detta var enastående.

Framtiden för coronaviruset

Om detta virusutbrott följer tidigare förlopp kan coronaviruset bränna ut sig självt. Det var vad som hände med det mänskliga H1N1 – influensaviruset som svepte över världen 1917 och dödade miljoner människor. Det varade i 40 år innan det försvann. Det återintroducerades från ett lagrat laboratorieprov 1976 och varade i ytterligare 33 år innan det försvann igen , men som inte var lika dödligt som de föregående. De senare versionerna har inte varit lika dödliga som de föregående, och det faktum att den mänskliga H1N1 inte kunde bli kvar i den mänskliga populationen är ett gott tecken på att det genomgick genetisk entropi.9 I själva verket plockade viruset upp över 14 mutationer per år när det var aktivt och mer än 10% av dess genom hade muterat innan det försvann.10 Detta matchade också tidigare datasimuleringar.11

Men coronaviruset är inte någon influensa. Vi är inte heller säkra på var eller hur detta virus har haft sitt ursprung, fast uppenbarligen kommer det från fladdermöss, kanske via omvägar. Hur som helst måste det hanteras varsamt och våra vårdsystem måste behandla det som ett allvarligt och omedelbart hot. Vi kan inte vänta i decennier på att genetisk entropi12 tar sin avgift.

Hur ska vi reagera?

Enligt modellen skapelse/förbannelse finns det ingen anledning att förvänta sig att det inte dyker upp nya sjukdomar. Men ändå, när någon dyker upp, bör vi bedöma riskerna och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder. Vi ska också hjälpa de nödlidande, medvetna om att vi själva kunde ha befunnit oss i deras situation. Att ge välgörenhetsbidrag är alltid ett alternativ, företrädesvis genom någon kristen organisation. Men vi bör heller inte låta möjligheterna att dela evangeliet glida oss ur händerna – mycket ofta när en person inser hur bräckligt livet faktiskt är, accepterar man mer det hopp som Jesus Kristus erbjuder.

Sammanfattning

Virus är en del av Guds skapade ordningar. Vi kan se att många av dem spelar fördelaktiga roller. Dock lever vi i en genom synden förbannad värld med mycket lidande, död och sjukdom. Vissa virus har blivit farliga och orsakat otaliga lidanden för hela mänskligheten tvärsigenom historien. Dessa har tvingat oss att utveckla innovativa strategier för att försöka hålla dem under kontroll. Gud har inte lovat oss ett långt liv och inte heller en god hälsa. Men han har lovat oss att återlösa den av synd förbannade världen och våra av sjukdomar plågade kroppar – och vårt hopp är ändå inte här på jorden. Låt oss se på Honom som är vårt hopp, för vår förlossning närmar sig.

Referenser

 1. Här en god sammanfattning av viromet, men från evolutionär källa så använd det med försiktighet - : sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/human-virome. Åter till text.
 2. Här en artikel från biblisk skapelse-syndafallsperspektiv om den viktiga funktionen som däggdjurens virom har - : Francis, J.W., Ingle, M., and Wood, T.C., Bacteriophages as beneficial regulators of the mammalian Microbiome, Proc. Int. Conf. Creationism 8: 152–157, 2018; creationicc.org. Åter till text.
 3. Barber, M.R. et al., Association of RIG-I with innate immunity of ducks to influenza, PNAS 107(13):5913–5918, 2010. Åter till text.
 4. Terborg, P., The ‘VIGE-first hypothesis–how easy it is to swap cause and effect, J. Creation 27(3):105–112, 2013. (VIGE = Variation-Inducing Genetic Element). https://dl0.creation.com/articles/p141/c14189/j27_3_105-112.pdf. Åter till text.
 5. Ma, W., Kahn, R.E., and Richt, J.A., The pig as a mixing vessel for influenza viruses: human and veterinary implications, J. Mol. Genet. Med. 3(1):158–166, 2008. Åter till text.
 6. Mellanöstern respiratoriskt syndrom coronavirus (MERS-CoV). Åter till text.
 7. creation.com/death-and-suffering-questions-and-answers Åter till text.
 8. creation.com/ebola-fall. Åter till text.
 9. creation.com/from-ape-to-man-via-genetic-meltdown-a-theory-in-crisis. Åter till text.
 10. Carter, R.W., and Sanford, J.C., A new look at an old virus: mutation accumulation in the human H1N1 influenza virus since 1918, Theoretical Biology and Medical Modelling 9:42, 2012. Åter till text.
 11. Brewer, W., Smith, F.D., and Sanford, J.C., Information loss: potential for accelerating natural genetic attenuation of RNA viruses; in: Marks II, R.J., Behe, M.J., Dembski, W.A., Gordon, B., and Sanford, J.C. (Eds.), Biological Information—New Perspectives, World Scientific, Singapore, pp. 369–384, 2013. Åter till text.
 12. creation.com/genetisk-entropi-och-enkla-organismer. Åter till text.