Explore
Also Available in:

Omyl: Kreacionisti nemôžu byť vedcami

autor:
preložil: Jarier Wannous (facebook.com/Stvorenie512)

10311-creating-life-from-nothing

Koľkokrát sme počuli už tú otrepanú frázu, „kreacionisti nemôžu byť vedcami“? Keď som učil Angličtinu študentov prvého ročníka na Asburskej univerzite vo Wilmore ako pomocný člen fakulty, jedeným z našich cieľov bol vývoj analytického myslenia študentov. Preto som vybral pre študentov knihu „Defeating Darwinism by Opening Minds“ (Zvíťazenie nad darvinizmom otvorením mysle) od autora Philipa Johnsona. Pravdepodobne si viete predstaviť môj strach ako učiteľa angličtiny na tejto Kresťanskej univerzite, keď som bol požiadaný členmi vedeckej fakulty, aby som odstránil túto knihu zo svojho zoznamu povinného čítania! Traja profesori vedy ma pozvali, aby som sa s nimi stretol, aby ma mohli napraviť, čo sa týka pôvodu človeka.

Bol som presvedčený o stvorení cez vedomosti a prostriedky, ktoré poskytujú rôzne misie stvorenia. Na základe samostatného vyšetrovania a čítania som poznal tému dosť dobre na to, aby som prežil nápor evolučných argumentov, ktoré po mne hodili. Dr. James Behnke mi však povedal niečo, na čo som nebol vôbec pripravený: „Vedeli ste, že kreacionisti ako napríklad Dr Steve Austin nie sú skutočnými vedcami. Mali by mu zobrať jeho titul, pretože robí zlú vedu.“ To meno som predtým veľmi nepočul. Avšak toto obvinenie u mňa postavilo pred tým menom otáznik, ktorý tam stál dlhé roky. Stal som sa obeťou logického omylu, ktorý je známy ako ad hominem: útok na osobu a nie na jej argumenty. Ani o 10 rokov neskôr som neobjavil nič z tej údajnej „zlej vedy“, ktorú praktizoval Dr. Austin, ktorý ako ja a milióny iných kreacionistov skutočne verí, že Boh myslel vážne to, čo povedal v Genesis 1-11!

Logické omyly sa objavujú všade. Čo je to logický omyl? Logický omyl pozostáva zo zlého použitia argumentov za alebo proti téme, o ktorej sa diskutuje, bez ohľadu či úmyselne alebo neúmyselne. Keď sa napríklad verejnosť v Španielsku dozvedela o tom, že existujú ľudia, ktorí stále veria v stvorenie, profesori vtipne poznamenali: „Nemôžete tých ľudí brať vážne. Oni sú všetci iba kopa ignorantských náboženských fanatikov, ktorí nevedia nič o vede.“ Tým sa vyhýbali akejkoľvek potrebe osobne preskúmať problém.

Jeden nádejný budúci vedec, José, študuje vedu na španielskej univerzite. Jeho spolužiaci sa ho snažili vyhodiť z vedeckého študijného programu, keď im povedal, že existujú silné empirické dôkazy, ktoré odporujú možnosti nastania evolúcie.

V roku 2008, potom ako univerzity v Leóne a Vigo zrušili prednášky o inteligentnom dizajne, bol španielsky lekár Antonio Martínez pozvaný na debatu s evolucionistom Manuel Soler v národnom vysielaní TV programu, Espejo Público (Verejné zrkadlo) o tom, či by mal kreacionizmus byť verejne vypočutý alebo nie.1

Evolucionista nonšalantne prešiel cez svoje naučené série logických omylov, vrátane niekoľkých falošných obvinení a útokov na titul a zámery praktizujúcich vedcov, pričom na druhej strane doktor citoval mnohé vedecké skutočnosti. „Nerozumiem, prečo trváte na rozprávaní o vede, keďže nie ste biológ,“ povedal evolucionista obviňujúco. Kreacionistický doktor na to pokojne odpovedal: „Čo tým myslíte, že nie som biológ? Strávil som 11 rokov štúdiom biológie na to, aby som sa stal doktorom. Získavam svoje živobytie tým, že vykonávam vedu presne. Vy môžete kľudne špekulovať, keby som však ja pracoval so špekuláciami, tak by som riskoval dostať sa do väzenia!“ Keď evolucionista vyčerpal svoj repertoár omylov, pokúsil sa kryť s výrokom: „Neprišiel som sem debatovať o vede. Prišiel som diskutovať o tom, či by malo byť kreacionistom povolené robiť prezentácie na štátnych univerzitách!“ Jasne povedal, že by nemali dostať toto privilégium.

Takže, kreacionisti nemôžu byť vedcami? Asi to znamená, že ani agnostici nemôžu byť teológmi. Obidva výroky sú logickými omylmi. Čo je zlé na tom, keď diskvalifikujeme ľudí nejakých profesií kvôli ich vlastnému presvedčeniu? Pretože to nie je pravda! V skutočnosti existujú tisíce skutočných vedcov, ktorí veria stvoreniu, takisto ako je veľa agnostikov, dokonca aj ateistov, ktorí sú teológovia. Použitý logický vzorec, nazývaný syllogizmus, znie nasledovne:

a sa nerovná b.
c sa rovná a.
takže c sa nemôže nikdy rovnať b.
Prečítajte si teraz tento logický vzorec, keď a = náboženstvo, b = veda a c = stvorenie.

Na povrch znie tento argument dosť pevne, kým nezačnete skúmať logické omyly a ako fungujú. Tento konkrétny môžeme nazvať non sequitur, pretože vytvára „výrok, ktorý nevychádza logicky z toho, čo bolo povedané–záver, ktorý sa nedá odvodiť z východísk.“2 Po prvé, ako môžeme definovať „náboženstvo“ a „vedu“? Ak „náboženstvo“ znamená niečo, čomu sa verí bez experimentálnych dôkazov a ak „veda“ znamená evolúciu (napr. opice sa menia na ľudí), tak potom prvky a a b sa sávajú presnými ekvivalentmi, keďže je evolúcia iba viera bez empirických dôkazov!3 Prvé východisko argumentu je nesprávne a teda by malo byť napísané:

a SA ROVNÁ b

Samozrejme to nie je väčšinou to, čo ľudia myslia týmto argumentom. Zvyčajne chcú naznačiť, že osoba, ktorá verí špeciálnemu stvoreniu nikdy nebude dosť objektívna a čestná na to, aby vykonávala správne operačnú vedu. Jeho alebo jej viera vždy prekrúti výsledky experimentov. To je zjavne falošné, keď zoberieme do úvahy to, že skoro všetci zakladatelia moderných odvetví vedy verili, že objavujú skutočnosti, ktoré sú vybudované do fyzického sveta milujúcim Stvoriteľom Bohom (Pozrite Minulí vedci, ktorí verili v Stvoriteľa).

Aké sú niektoré iné logické omyly, ktoré sú typicky použité na argumentovanie v prospech evolúcie?

1) Podobnosť medzi živými bytosťami, geneticky ako aj morfologicky (tvar), ukazuje na to, že sú všetky príbuzné a že sa vyvinuli z jednej pôvodnej formy života.

Vyvolanie otázky (petitio principii): Tento omyl pozostáva z „implicitného použitia záveru ako predpokladu“ na to, aby sa dokázal argument.4

Tu osoba predpokladá, že evolúcia je pravdivá a potom používa genetickú a morfologickú podobnosť, ktoré by mohli byť tiež vysvetlené existenciou jedného Stvoriteľa/Dizajnéra, ako dôkaz, že evolúcia je pravdivá. Na to, aby to bol platný argument, by sa muselo dokázať, že podobnosť môže byť výsledkom iba evolúcie, bez použitia vopred dohodnutých predpokladov.

2) Kreacionisti veria v stálosť (nemeniteľnosť druhov). Bolo poukázané, že stálosť je neplatná a preto je evolúcia pravdivá a stvorenie nie je.

Strašiak: Útok na prekrútený cieľ a potom tvrdiť, že tým bol cieľ vyvrátený.

3) Nákresy Ernsta Haeckela z 19. st., ktoré ukazujú podobnosť medzi rôznymi embryami rôznych druhov, sú jasným dôkazom spoločného predka všetkých zvierat.

Falošná analógia: Použitie logiky, ktorá sa v skutočnosti nedá aplikovať na dokázanie tejto pointy.

Bez ohľadu na to, že Haeckelove nákresy boli zámerným podvodom,5 argument bol od počiatku falošný. Tvrdenie malo poukázať na spoločných predkov, ale podobnosť tvaru embryí nedokáže nikdy znázorniť spoločný pôvod, hlavne preto, že pôvod nebol a ani nemôže byť pozorovaný hocijakým vedcom. Bola to historická udalosť, ktorá nemôže byť zopakovaná v laboratóriu bez ohľadu na to, či nastala evolúciou alebo stvorením a bez ohľadu na to, ako ťažko sa budeme snažiť, podobne ako Napoleon nemôže prehrať bitku v Waterloo znova. Zvieratá sa alebo pôvodne vyvinuli, alebo boli stvorené Bohom, takže aj keby bola evolúcia možná, tieto embryá by stále neboli definitívnym dôkazom toho, že pôvodom bola evolúcia.

4) Geologické vrstvy, ktoré boli sformované pomalými procesmi, odhaľujú nesmierny vek Zeme. Preto mala evolúcia veľa času na to, aby prebehla.

Potlačené dôkazy: Neboli poskytnuté poslucháčovi všetky informácie, aby dokázal zvážiť všetky možnosti.

Tento argument začína najprv predpokladom, že evolúcia dokáže prebehnúť a potom, že pomalé procesy sú jediným dobrým vysvetlením pre tie veci, čo vidíme v geologických vrstvách. Nie je povedané, že v skutočnosti katastrofické geologické udalosti, ktoré môžu nastať veľmi rýchlo, sú lepším vysvetlením pre väčšinu prípadov.6

5) Všetci skutoční vedci súhlasia, že evolúcia je dokázaná skutočnosť.

Odvolávanie sa na autoritu: Musí to byť pravda, pretože to experti hovoria.

Pravda však nezávisí od názorov ľudí, dokonca ani vedcov! Často sa dokázalo, že sa väčšina úplne mýlila (napr. Nacisti počas SV II). „Ale nech je Boh pravdovravný a každý človek luhár, ako je napísané. Aby si bol ospravedlnený vo svojich slovách a zvíťazil si, keď ťa súdia.” (Rim. 3:4)

6) Existencia mnohých rôznych rás psov, niekoľkých druhov piniek a rozpätie ľudských etnických skupín po svete, to všetko poukazuje, ako v skutočnosti evolúcia prebieha.

Dvojzmyselnosť: Použiť „jedno slovo vo viac ako jednom zmysle“,7 aby sa poplietol problém, alebo sa zdal byť argument pravdivý.

Vyššie spomínané tvrdenie nám podáva príklady „evolúcie“ v zmysle speciácie a variácie v jednom druhu, potom však tvrdí, že to dokazuje „evolúciu“ v zmysle vývinu človeka z mikróbov, ako keby boli jedno a to isté. Tie dve veci určite NIE SÚ to isté. Jedno z nich je skutočnosť, to druhé iba nesplnené túžby.

7) Teória prerušovaných rovnováh uspokojivo vysvetľuje nedostatok prechodných fosílií vo fosílnom zázname, pretože z času na čas evolúcia prebiehala tak rýchlo, že tieto prechodné formy neboli zachované v skalách.

Potvrdenie záveru: Ak a je pravdivé, tak b je pravdivé. B je pravdivé, tak potom a je pravdivé tiež.

Tento omyl je trocha zložitý. Nielenže začína predpokladom, že evolúcia ľudí z mikróbov je pravdivá, ale taktiež argumentuje, že ak sa prechodné formy vyvíjajú rýchlo, potom nebudú prítomné vo fosílnom zázname. V skutočnosti chýbajú vo fosílnom zázname, takže sa museli vyvinúť príliš rýchlo na to, aby boli zachované. Je to druh kruhového myslenia, založeného na predpokladanej pravdy toho, čo aj tak nikdy nebolo dokázané!

Logické omyly sú všade okolo nás a sú väčšinou nepatrné a je ťažké ich odhaliť, ako napríklad obvinenie proti schopnostiam Dr. Austina ako vedca, ktoré vo mne vytvorilo pochybnosti pred niekoľkými rokmi. Koľko omylov je stále v obehu, alebo sú zachované v našom podvedomí bez toho, aby sme o nich vedeli? Sluší sa, aby sme boli pripravení, aby sme neboli zachytení nepriateľom našich duší. Satan „bol vrahom ľudí od počiatku a nestál v pravde, lebo nieto v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, pretože je luhár a otec lži.” (Ján 8:44)

Referencie a poznámky

  1. Creacionismo contra evolución, en Antena 3, 19 ene, 2008; magonia.com, accessed 2015. Návrat k textu.
  2. Hodges, J., et al., Hodge’s Harbrace Handbook, Harcourt Brace College Publishers, Fort Worth, 1998, p. 418. Návrat k textu.
  3. Arsuaga y Martínez, La especie elegida, Temas de hoy, Madrid, 2001, p. 57. Návrat k textu.
  4. Hodges, ref. 2, p. 416. Návrat k textu.
  5. Batten, D.(Ed), et al., The Creation Answers Book, Creation Book Publishers, 6th Ed., 2014, pp. 116–119. Návrat k textu.
  6. Morris, H., Scientific Creationism, Master Books, Green Forest, 1996; Morris, J., The Young Earth, Master Books, 1994; Froede, C., Field Studies in Catastrophic Geology, Creation Research Society Books, St. Joseph, 1998; Woodmorappe, J., Studies in Flood Geology, Institute for Creation Research, El Cajon, 1999; and Austin, S., Grand Canyon: Monument to Catastrophe, Institute for Creation Research, Santee, 1994. Návrat k textu.
  7. Weston, A., A Rulebook for Arguments, Hackett Publishing Co, Indianapolis, 1992, p. 85. Návrat k textu.