Explore
Also Available in:

Dawkins i eugenika

Czołowy kapłan ewolucji wyjawia jej wstrętną stronę

autor Carl Wieland

Foto: Matti ÁRichard Dawkins
Profesor Richard Dawkins atakuje chrześcijan o ‘zbrodnie’, ale pragnie wznowić aspekty myślenia Hitlera, od których Zachód nie mógł się otrząsnąć przez dziesiątki lat.

Fanatycznie ateistyczni darwiniści, jak prominentny profesor Richard Dawkins z Oxfordu skrzętnie próbują przekonać miliony ludzi, że wszystko zrobiło się samo. Dawkins potrzebuje ewolucji od szlamu do człowieka jako podporę swej ateistycznej wiary, często powtarzając, że ‘Darwin umożliwił być intelektualnie spełnionym ateistą’.

Z tego wynika, że nie ma czegoś takiego jako dobro, czy zło, nie ma standardu poza ludzką opinią. Dawkins jest autorem niedawno wydanej książki ‘The God Delusion’ (Omamienie Bogiem), w której wini wiarę w Boga o wszelkiego rodzaju „złe rzeczy” (choć jego własna filozofia nie zezwala na obiektywne nazywanie czegokolwiek „złym”).

Podobni Dawkins’owi często powołują się na wojny religijne i ‘fundamentalistyczne okrucieństwa’, sugerując, ze gdyby tylko ludzkość dorosła i przyjęła życie bez Boga, na koniec osiągnęlibyśmy jakąś pokojową utopię. Ważne jest, by pamiętać, że religia nie miała nic do czynienie z ogromną większością wojen, np. wojna Hutu-Tutsi w Ruandzie, wojny Falklandzka, Wietnamska, Koreańska, II Wojna Światowa, I Wojna Światowa, Gran Chaco w Ameryce południowej, Rosyjsko-Japońska, Hiszpańsko-Amerykańska, Prusko-Francuska, Krymska, Domowa w USA, wojny Napoleońskie, Wojna Róż, wojny Mongolskie, wojny Gallów, Punickie. Peloponeska, wojny Assyryjskie…

Tacy krytycy zazwyczaj przeoczają jasny związek między ludobójczymi zbrodniami Hitlera i ewolucyjnym (i definitywnie anty-biblijnym) ferworem, który je napędzał, jak również jego jasne zamiary usunięcia chrześcijaństwa. Nie wspominając już faktu, że liczba zabitych w poprzednim stuleciu przez przeciwne Bogu reżymy jest tak ogromna, że w porównaniu z nimi liczba ofiar Krucjat i Inkwizycji itd., jest po prostu znikoma.

Także, jak wielu już wskazywało, ci, którzy popełniają zbrodnie, zaprzeczają tym, że’służą swemu Panu, podczas gdy reżymy takie Pol Pot i Stalin nie wyjawiają najmniejszego odchylenia od swego podłoża filozoficznego – raczej przeciwnie. (Zob. Ewolucja i zło społeczne).

‘Z przykrością muszę stwierdzić, ze zgadzam się z Hitlerem, ale…’

Adolf Hitler
Idee Hitlera o ‘rasie panów’ były oparte na darwinowskim zrozumieniu faworyzowania silniejszych ponad’słabszymi, a ludzkości jako biologicznego towaru. Dzisiejsi czołowi ewolucjoniści próbują wznowić niektóre aspekty myśli nazistowskiej.

Eugenika to ‘nauka’, której twórcą był kuzyn Darwina, Francis Galton (zob. Egenika – śmierć bezbronnych). Oparta na zasadach kontrolowanej selekcji, zaleca ona zwyżanie pożądanych cech charakterystycznych ludności. Ekstremalne zastosowania tej zasady przyniosły wymuszoną sterylizację i usuwania ‘mniej zdatnych’. Filozofia ta była widoczna i popularna przed II Wojną Światową, prowadząc do szeroko stosowanej przymusowej sterylizacji ‘niepożądanych’. Wielu w USA pochwalało promowanie tych zasad przez rząd nazistowski jako ’postępowe’ Zob.:

Idee eugeniczne były podłożem myślenia nazistów, włączając w to ich notoryczne ‘higienę rasową’ i program ‘hodowli nadludzi’. Stopniowo prowadziło to do coraz gorszych okrucieństw, włączając w to poprzedzające wojnę likwidowanie całych oddziałów szpitalnych z chronicznie upośledzonymi umysłowo, jako przykł AD.

Po horrorze odsłonięcia nazistowskich obozów śmierci, wyzwolonych przez Aliantów, eugenika i inne formy darwinizmu socjalnego ze wstydem znikły z widowni. (Choć większość dzisiejszych ewolucjonistów wolałoby odsunąć się od darwinizmu socjalnego, twierdząc, że jest to niewłaściwe stosowanie jego teorii, sam Darwin definitywnie był darwinistą socjalnym). Jednak nie jest to dziwne, że takie zasady znów’są rozpatrywane, gdyż selekcja użytecznych cech jest logicznie zgodna z ewolucją.

Sam Dawkins obecnie powiada, że niektóre z idei eugeniki nie’są na koniec takie złe.

W liście do redaktora Sunday News-Niedzielne Wiadomości-(w Szkocji), Dawkins pisze, że choć nie chciałoby się być widzianym jako zgadzający się z Hitlerem, eugenika może być praktyczna i godna pożądania. Pisze on: ‘jeśli można hodować bydło dla mleka, konie dla szybkości, a psy by umiały zaganiać, dlaczego by nie można hodować ludzi dla zdolności matematycznych lub sprawności fizycznej?’1

Dawkins i inni czołowi ewolucjoniści coraz częściej stosują swe silnie utrzymywane światopoglądy do spraw takich jak genetyczne ulepszanie gatunku ludzkiego, gdyż, jak mówią, jest to logiczną konsekwencją pragnienia użycia manipulacji genetycznych dla leczenia chorób. (Jest to różne od genetycznych napraw szkodliwych mutacji, gdyż przykł AD Chrystusa pokazuje, że przeciwdziałanie efektom przekleństwa jest błogosławieństwem – zob np.:

Hodowla i przerzedzanie ludzi

Pisze Dawkins:

Zastanawiam się, czy w 60 lat po śmierci Hitlera, nie moglibyśmy zaryzykować przynajmniej pytania, jaka jest moralna różnica między hodowlą dla zdolności muzycznych a zmuszaniem dziecka do lekcji muzyki. Albo dlaczego jest to społecznie przyjęte, by trenować atletów do szybkiego biegania i wysokiego skakania, zamiast ich do tego hodować. Mam na to pewne odpowiedzi i’są to dobre odpowiedzi, które by mnie prawdopodobnie przekonały.

Jego kolega-ewolucjonista, dr Peter Singer, wykładowca bio-etyki z uniwersytetu Princeton, z pewnością by się z tym zgodził. Singer mocno popiera także eutanazję, czyniąc ją moralną obligacją w przypadkach niektórych osób starszych/niepełnosprawnych (ale nie, jak to miało miejsce, w przypadku jego własnej matki, która cierpiała na Alzheimera). (Grupy osób niepełnosprawnych pikietują jego wykłady w Niemczech, gdyż wiedzą, co znaczy eugenika w praktyce).

W dodatku regularnie popiera ideę dzieciobójstw, prawa rodziców do usuwania niemowląt, szczególnie upośledzonych. Jest całkiem prędki do uznania płodów w macicy za istoty ludzkie. Raczej niż użyć tego jako przyczynę, by ich nie zabijać, twierdzi wprost przeciwnie. Jeśli to jest w porządku by zabić dziecko w łonie matki (aborcja), gdyż jeszcze nie doszło do objęcia pełnych ‘praw’ jako ‘osobowość’, dlaczego nie można dać rodzicom prawa zdecydowania, przez np. kilka pierwszych miesięcy życia noworodka, czy chcą go ‘akceptować’, czy się go pozbyć?

To samo jest zilustrowane przez raport pisma New Scientist – Nowy Naukowiec – o wynikach badań specjalnej grupy na temat aborcji:2

Grupa specjalna stwierdziła, że nowe technologie rekombinacyjne DNA bezsprzecznie udowadniają, że nienarodzone dziecko jest zupełną istotą ludzką od momentu zapłodnienia, że wszystkie aborcje kończą życie istoty ludzkiej, że nienarodzone dziecko jest osobnym ludzkim pacjentem pod opieką nowoczesnej medycyny.

Ponieważ jednak New Scientist jako pismo ewolucyjne jest zasadniczo przeciwne chrześcijaństwu, dodaje:

Biologia nie może ustalać momentu, w którym życie nabiera osobowości… 3

W rezultacie takiej przeciwnej życiu etyki, zalecanej przez Dawkins’a i Singer’a, niektóre kraje już weszły na drogę eugeniki, pozwalając na genetyczne badania w klinikach IVF, jak również badania przed-porodowe dla wykrywania cech niepożądanych, dla usunięcia ich przez aborcję. Należy zauważyć, że w niektórych krajach niepożądaną cechą jest płeć żeńska, co czyni wprost niedorzecznym, iż większość dzisiejszych feministek fanatycznie domaga się aborcji z jakichkolwiek powodów.

Prawa dla małp, bezprawie dla ludzi

Jeszcze jednym logicznym rezultatem odrzucenia Biblijnych początków jest zaprzestanie uznawania człowieka jak stworzonego na podobieństwo Boże. To niechybnie prowadzi w dwóch kierunkach: do zdegradowania i obniżenia wartości człowieka i do wynoszenia królestwa zwierząt ponad poziom zamierzony w celowym planie Bożym (zob. The Greenness of God).

Nie jest więc przypadkiem, że Singer jest być może czołowym aktywistą ruchu dla przyznania praw zwierzętom, a Dawkins jest przywódcą ruchu dla przyznania małpom człekokształtnym tych samych praw co ludziom. To może wydawać się czytelnikowi dziwaczne i nienaturalne, ale należy wziąć pod uwagę jak wiele sensu ma to dla ludzi zanurzonych w ewolucjonizmie. Nie ma Stworzyciela, nie ma także nieomylnego objawienia, nie ma reguł, Nie ma Boga, nie ma duszy. Na jakiej podstawie, oprócz Biblii, można by przeciwstawić się daniu sprytnemu szympansowi tych samych ‘praw’ co niedorozwiniętej istocie ludzkiej?

Zob. Także A ‘Bill of Rights’ for apes?

Ewolucjoniści stają się głośniejsi z ateizmem

Wygląda na to, że duszek darwinizmu uszedł z butelki, dzięki, przynajmniej częściowo, brakowi zjednoczonej postawy większości wierzących przeciwko jego podstawowej filozofii, jak i braku masowego poparcia dla biblijnej historii początków.4 Promujący ewolucję stają się coraz bardziej śmiałymi w odrzucaniu obłudnych twierdzeń, że ewolucja nie jest zagrożeniem dla chrześcijaństwa (evolution is not threatening to Christianity), czemu uwierzyło zbyt wielu ludzi kościoła. Widzimy to nie tylko w nasileniu ich frontalnych ataków przeciw religii teistycznej (szczególnie chrześcijaństwu, a zwłaszcza i to histerycznie, kreacjonizmu lub wszelkich bliższych mu poglądów, jak np. ID-Intelligent Design – Inteligentny Projekt)5 , ale i w budowaniu ich wizji inżynierii socjalnej. My chrześcijanie powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że twierdzenia o ‘neutralności’ wobec chrześcijaństwa nie będą trwałe – zob. this section of The Hypocrisy of Intolerant ‘Tolerance’.

Zakończenie

Jeśli następujące pokolenia będą nauczane faktów natury w przeświadczeniu o prawdziwości ewolucjonistycznego paradygmatu, i w ten sposób będą go zawsze umacniały, możemy oczekiwać, że społeczeństwo zostanie coraz bardziej „zewolucjonizowane”, z pewnym opóźnieniem przez pozostające resztki chrześcijańskiego dziedzictwa Zachodu. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, indywidualni wierzący powinni szerzyć dobrej jakości informacje o stworzeniu wśród swych przyjaciół i znajomych włączając w to pokazywanie skutków pozostawania bezczynnym w tej ważnej sprawie.

Przypisy (ang.)

  1. Cited in Hilary White, Anti-religion extremist Dawkins advocates eugenics: says Nazi regime’s genocidal project ‘may not be bad’, LifeSiteNews.com, 21 November 2006. Wróć do tekstu
  2. Alison Motluk, Science, politics and morality collide, New Scientist 189(2543):8–9, 18 March 2006. Wróć do tekstu
  3. Zauważ, że choć byłoby prawdą, że nie wiemy kiedy zaczyna się osobowość, powinniśmy jednak być ostrożni. Jeśli nie wiemy, czy ciało jest martwe, nie pochowamy go. Jeśli nie wiemy, czy nie ma kogoś w walącym się budynku, nie będziemy go wysadzać w powietrze; jeśli nie wiemy czy to, co porusza się w krzakach jest człowiekiem, czy jeleniem, nie będziemy strzelać. Czyli powinniśmy stanąć po stronie życia; To ci, którzy popierają aborcję muszą udowodnić, że nienarodzony płód nie jest osobą. Wróć do tekstu
  4. Another one is an American Dawkins clone called Sam Harris, whose shrill attacks and sloppy understanding of the Bible and history are refuted in J.P. Holding, Letter to a Maladjusted Misotheist, November 2006. Wróć do tekstu
  5. See for example the favorable article on a recent conference of antitheistic scientists in La Jolla, CA: Michael Brooks, In place of God: Can secular science ever oust religious belief—and should it even try? New Scientist 192(2578):8–11, 18 November 2006. Wróć do tekstu