Explore
Also Available in:
Carl Wieland

Carl Wieland

Carl Wieland był dyrektorem zarządzającym Creation Ministries International w Brisbane, w Australii, do momentu odejścia na emeryturę w r. 2015. Dr Wieland był zaangażowany w działalności kreacjonistycznej od r. 1974, a w r. 1978 zainicjował czasopismo Creation, które obecnie ma abonentów w ponad 110 krajach.

Carl jest dobrze znanym ze swej gorliwości w udostępnianiu szerokiemu kręgowi ludzi skomplikowanych tematów w jasny i zrozumiały sposób. Przez 13 lat pracował jako lekarz rodzinny, równocześnie będąc zaangażowanym w działalności kreacjonistycznej , zanim podjął pełno-etatową pozycję kierowniczą w australijskiej służbie kreacjonistycznej w r. 1987.Jako znakomity mówca w kwestiach ewolucji/stworzenia usługiwał w wielu miejscach w Australii i poza Australią. Dr Wieland był również producentem wykonawczym dokumentalnego filmu w roku Darwina – 2009 – The Voyage that Shook the Word (Podróż, która wstrząsnęła światem), który cieszył się wielkim uznaniem.

Pisał też wiele dla strony CMI creation.com, jak również dla czasopisma Creation, i ood czas udo czasu dla towarzyszącego mu zweryfikowanego czasopisma CMI – Journal of Creation. Jest także autorem szeregu kreacjonistycznych książek dla laików, włączając w to Dragons of the Deep: Ocean Monsters Past and Present (Smoki głębin: oceaniczne monstra dawne i dzisiejsze), Stones and Bones (Kamienie i kości), World Winding Down (Świat zamierający) i One Human Family (Jedna ludzka rodzina)

Artykuły