Explore
Also Available in:

Krwią splamione ‘stulecie ewolucji’

Carl Wieland
tłumacz Andrew Ostapowicz

Przeciwnicy chrześcijaństwa czasami wskazują na wiele wojen religijnych i okrucieństw popełnionych w imię Chrystusa i Kościoła. Zapominają jednak, że nie wszyscy, którzy siebie nazywają chrześcijanami’są w rzeczywistości naśladowcami Chrystusa, a także, że w minionym stuleciu zginęło więcej ludzi, zabitych przeważnie przez własny rząd, niż we wszystkich konfliktach religijnych dziejów.1 A rzeź ta miała miejsce z powodu filozofii otwarcie przeciwnych biblijnemu chrześcijaństwu, wypływających wprost z wierzeń ewolucyjnych.

Nazizm otwarcie ogłaszał swą zależność od Darwina.2 Było to’słuszne i moralne, by najsilniejsza rasa przetrwała; a mieć litość nad’słabymi było sprzeciwianiem się prawom natury. Jest to wątpliwe, by ta brutalna ideologia mogła opanować naród, który wydał Bacha i Lutra, gdyby nie miała ‘naukowego’ oparcia w ewolucji.

Komunizm także posunął ewolucję do jej logicznej konkluzji. Jeśli wszystko powstało według ‘praw natury’, to opinia człowieka, a nie Słowo Boże, decyduje co jest’słuszne, a co błędne. Jeśli klasa robotnicza może objąć władzę przez zbrojne zmagania, to jest to ‘słuszne’, niezależnie od tego ilu musi zginąć, by wprowadzić socjalistyczny raj. Liczba zabitych z powodu komunizmu znacznie przewyższa liczbę ofiar nazizmu, prawdopodobnie więcej niż 90 milionów po całym świecie.3

Niektórzy twierdzili, że krwiożercze uczynki Stalina były aberracją od ideałów rewolucji. Jednak to Lenin, ‘ojciec’ rewolucji bolszewickiej ‘wypracował naukę masowych zabójstw’ oraz totalną, bezlitosną brutalność jako najwyższą metodę politycznej kontroli.4 Ewolucja była głównym narzędziem używanym do prania mózgów komunistycznych mas, by przyjmowały ‘naukowy ateizm’. Jeśli wszystko po prostu wyewoluowało, to wszystko jest do dyspozycji zachcianek najsilniejszych, nie ma bowiem Stwórcy, przed którym trzeba się rozliczyć. Stąd przekonanie Stalina, że zabicie milionów ludzi nie różni się od ścięcia trawy (trawa jest ewolucyjnym kuzynem dla człowieka).

Rządy terroru i kłamstw Mao spowodowały śmierć kilkudziesięciu milionów. Nie jest to przypadkiem, że jego dwie ulubione książki napisane były przez ewolucjonistów Darwina i Huxleya. Gdy miliony ginęły z powodu głodu, który spowodował, jego lekarz zanotował wypowiedź Mao: ‘Mamy tyle ludzi, że możemy sobie pozwolić na straty.’5 Jego następcy prześladowali i zabili setki tysięcy więcej.

Takie otwarte zło ‘państwowe’ sprawia, iż łatwo jest zapomnieć, co Biblia uczy o tym wewnętrznym, które tkwi w całej upadłej ludzkości. Pomimo upadku komunizmu, podstawowa jego filozofia – ewolucja (tzn. ludzka opinia, a nie Boska, jest najwyższym autorytetem) – nadal dominuje. Nie strzela się już do ludzi przedrapujących się przez Mur Berliński, ale miliony zostają rozrywane w łonach matek w krajach ‘demokratycznych’.

Obecnie wzrasta ideologia ultra-wolnego rynku, bezpośrednio związana z darwinowskim pojęciem ‘przewagi siły”. Biblia oczywiście uczy o prywatnej własności, wolnym rynku i uczciwej wymianie dóbr. Jednocześnie jednak potwierdza cywilne rządy jako konieczne ograniczenie dla grzesznej natury człowieka. Nawet miliarder George Soros ostrzegał przed nieujarzmionym kapitalizmem ‘przetrwania najsilniejszych’. Mówi on: „Co było niegdyś środkiem wymiany zajęło miejsce podstawowej wartości. Odnosić sukcesy to nie to samo, co mieć rację.’6

Komentarz Sorosa ma tylko sens jeśli istnieją niezmienne wartości i niepodważalne prawa. Ale nie mogą one istnieć jeśli nie ma Boga Stworzyciela, który nieomylnie objawił te prawdy Swemu stworzeniu.

Tak więc w sprawie między stworzeniem a ewolucją nie chodzi tylko o kwestię początków; jest tu klucz do źródła autorytetu uznawanego za podstawę spraw ludzkich – Boga i Jego objawionego Słowa, lub opinii ludzkiej.

Przypisy

  1. Około 130 milionów (nie licząc setek milionów zabitych przez aborcje) zostało zabitych w XX stuleciu w imię ateizmu, podczas gdy liczba zabitych ‘w imię Chrystusa’ w całej zapisanej historii wynosi najwyżej około17 milionów. Zob. James Kennedy and Jerry Newcombe, What if Jesus had never been born?, Thomas Nelson, Nashville, 1994. Wróć do tekstu
  2. Ewolucjonista Sir Arthur Keith pisał: ‘Niemiecki Führer, jak zawsze twierdziłem, jest ewolucjonistą; usiłował on świadomie wprowadzać w Niemczech praktykę zgodną z teorią ewolucji.’ Evolution and Ethics, Putnam, New York, p. 230, 1947.. Wróć do tekstu
  3. Black Book of Communism, The Courier-Mail Weekend, Brisbane, p. 8, 13 December 1997.. Wróć do tekstu
  4. Men who taught the world to hate, The Sunday Mail, Brisbane, p. 67, 6 July 1997.. Wróć do tekstu
  5. The Great Dying, The Sunday Mail, Brisbane, pp. 59–60, 2 February 1997.. Wróć do tekstu
  6. G. Soros, in News Weekly, p. 24, 8 February 1997.. Wróć do tekstu