Explore
Also Available in:

Jak stara jest ziemia?

Nawet wielu z tych, którzy wierzą, że ziemia jest „młoda” sądzą, że wygląda na „starą”. Ale czy tak jest naprawdę?

Autor Carl Wieland
tłumacz Andrew Ostapowicz

Młody człowiek, z zawodu cieśla, który zamieszkał niedawno na dole, spojrzał na mnie z niepewnością. ‘No dobrze’, powiedział, ‘Jak stara wydaje się wam ziemia?’

Wiedziałem, że nie miał chrześcijańskiego wychowania. Nic nie wiedział o Biblii, a w szkołach był z pewnością całkowicie ‘zewolucjonizowany”. Właśnie powiedziałem mu o moim zaangażowaniu w szerzeniu kreacjonizmu i był tym bardzo zaciekawiony. Ale gdy zadał swoje pytanie o wieku ziemi westchnąłem w duchu, ‘No tak, tu się zacznie.’

Wiedząc o tym, że naszej kulturze ludzie są nauczeni wierzyć w miliony lat, przygotowałem się na zwykle następujące w takim momencie odrzucenie tego, w co mocno wierzę. ‘Ziemia ma tylko kilka tysięcy lat—mniej niż 10, prawdopodobnie mniej więcej tylko 6000.’

Zaskoczyła mnie jego reakcja. ‘To dobrze’, powiedział.

‘Dlaczego?’ zapytałem.
‘Bo zawsze myślałem’, odpowiedział, ‘że wygląda młoda.’

Zastanawiając się nad tym wydarzeniem później, zdałem sobie sprawę z tego, że moja reakcja (całkowitego zaskoczenia) wskazywała na to, iż pomimo moich przekonań o słuszności zapisu biblijnego, i jakkolwiek mocne dowody niedawnego stworzenia odkryto ostatnio, byłem podświadomie pod wpływem pojęcia, że ziemia wygląda stara, choć jest młoda.

W rzeczy samej wielu głęboko chrześcijan wierzących, myśli tak samo. Nawet w rzetelnej literaturze spotyka się czasami próby wytłumaczenia, dlaczego ziemia sprawia wrażenie ‘starej’.

W rzeczywistości łatwo jest wykazać, że to nie może być prawdą. Gdyby nawet wiek ziemi wynosił miliony lub miliardy lat, nie można by powiedzieć, że ‘wygląda stara’—by jedno spojrzenie na warstwy skał i wąwozy wołało ‘Stara Ziemia!’ Aby uzasadnić to stwierdzenie nie muszę nawet odwoływać się do wyspecjalizowanych argumentów filozofów nauki, którzy zgadzają się, że żadne fakty nie ‘mówią same za siebie’. Wystarczy nam pamiętać, że niektórzy z największych naukowców, jacy kiedykolwiek żyli, jak np. Newton, patrzyli na tę samą ziemię, na którą patrzymy dziś i nie ‘widzieli’ milionów lat. Podobnie jak ów młody, niezależnie myślący cieśla, który oparł się indoktrynacji naszego wieku, także nie ‘widział’ milionów lat.

Ziemia tylko wydaje się ‘wyglądać stara’ gdyż wszyscy podświadomie przypasowujemy fakty do naszego systemu myślenia. Innymi słowami, można powiedzieć, ziemia nie wygląda ani stara, ani młoda—wszystko zależy od naszego światopoglądu, według którego interpretujemy dane. Równie dobrze można powiedzieć, że patrząc na ziemię z biblijnego punktu widzenia (zamiast z humanistycznego, ‘zewolucjonizowanego’), wygląda ona na młodą (tzn. kilka tysięcy, a nie miliony, czy miliardy lat).

Podsumowanie kilku dowodów zgodnych z młodym wiekiem ziemi:

1) Erozja kontynentów jest zbyt szybka.

Gdyby kontynenty miały miliardy lat, już dawno byłyby zniwelowane przez wodę i wiatr, i to kilkakrotnie. Podnoszenie się gór i inne sposoby odnawiania nie są nawet w przybliżeniu dość szybkie, aby to wyrównać.1

Age of the Atmosphere diagram

2) W atmosferze jest zbyt mało helu.

Hel jest lekkim gazem, powstającym podczas radioaktywnego rozkładu minerałów skalnych. Gaz ten szybko się ulatnia do atmosfery skąd dużo wolniej ucieka w przestrzeń.2 Gdyby nawet Bóg stworzył ziemię bez helu w atmosferze, wzięłoby to nie więcej niż dwa miliony lat by osiągnąć ilość obecnego w atmosferze helu. Jest to o wiele mniej niż przyjęty przez ewolucjonistów wiek 3000 milionów lat.

3) Skamieliny musiały powstać bardzo szybko, a nie przez długie okresy czasu.

a) Zwykłe skamieliny.

W warstwach skalnych dokoła świata istnieją miliardy skamielin ryb, zachowanych z niezwykłą dokładnością. Często widnieją w nich nienaruszone płetwy i łuski co wskazuje na szybkie pogrzebanie i stwardnienie skały. W obecnych warunkach martwe ryby są pożerane w ciągu 24 godzin. Nawet w idealnych warunkach, w zimnej, sterylnej wodzie, wolnej od padlino-żerców, w ciągu kilku tygodni rozmiękną i rozpadną się.3 Ryba pogrzebana w osadzie, który nie stwardnieje w ciągu kilku tygodni, w dalszym ciągu poddana zostaje rozkładowi przez tlen i bakterie, tak że bardziej delikatne tkanki, jak płetwy, łuski itp. nie zostaną zachowane. Szybkie pogrzebanie w podwodnych osunięciach (tzw. prądy błotne) i inne procesy sedymentacyjne towarzyszące potopowi Noego tłumaczą nie tylko doskonałe zachowanie, ale samo istnienie ogromnych złóż, często obejmujących obszary tysięcy kilometrów kwadratowych.

b) Szczególne przykłady

Samica ichtiozaura złapana w procesie rodzenia. Skamieliny ryb połykających i połykanych, lub z nienaruszonymi rybami w żołądku. (Zdjęcia w czasopiśmie Creation).

4) Wiele procesów, które miały zajmować miliony lat, w rzeczywistości nie potrzebują tak długich okresów czasu.

a) Tworzenie się węgla.

Argonne National Laboratorium udowodniło, że podgrzewanie drzewa (ligniny, znacznej części składowej) i gliny do temperatury 1500 C (co jest raczej chłodne geologicznie) przez 4 do 36 tygodni, w zamkniętej rurze krzemowej, bez zwiększonego ciśnienia, wytwarza wysokiej jakości węgiel czarny.4

b) Stalaktyty i stalagmity.

Istnieje wiele przykładów wskazujących, że dekoracje jaskiń mogą się tworzyć całkiem szybko w odpowiednich warunkach. Przykładem może być tunel w kopalni w Mount Isa, w Queensland, w Australii, gdzie w ciągu 50 lat utworzyły się kilkudziesięciocentymetrowe stalaktyty.

home-grown opal

c) Opale.

Mimo powszechnego nauczania, iż opale tworzą się przez miliony lat, australijski badacz Len Cram od dawna hoduje opale w swym laboratorium domowym. Jego opale (zob. zdjęcie) niczym nie różnią się pod mikroskopem elektronowym od wykopanych z ziemi. Otrzymał on honorowy doktorat (od świeckiego uniwersytetu) za swoje badania. Wszystko, co robi, to mieszanie odpowiednich chemikaliów—bez podgrzewania lub ciśnienia i definitywnie bez milionów lat.


d) Tworzenie się skał i skamielin.

p11_yellowstone
p10_wire p10_hat

Naukowcy wiedzieli od dawna, że skały mogą się tworzyć szybko. Skamielina kapelusza (zdjęcie Rentona Maclachlana) można zobaczyć w muzeum poświęconym wybuchowi wulkanu Mt Tarawera w Nowej Zelandii. Zdjęcie poniżej przedstawia zwój drutu, który w ciągu tylko 20 lat został całkowicie zamknięty w skale piaskowej, zawierającej setki skamieniałych muszelek. Skamieniałe drzewo także może powstać krótkim czasie w odpowiednich warunkach—jeden proces został nawet opatentowany.5

Sławne, wielopoziomowe ‘skamieniałe lasy’ w amerykańskim parku narodowym Yellowstone (zdjęcie Clyde Webstera) okazały się rezultatem jednego wybuchu wulkanu.6 Szereg wylewów błota przeniósł owe drzewa w pozycji stojącej (bez większości korzeni i gałęzi), a ich słoje wskazują, że wszystkie rosły w jednej okolicy i w tym samym czasie.

5) Oceany nie są nawet w przybliżeniu dość zasolone.

Każdego roku rzeki i podziemne strumienie dodają miliony ton soli do mórz i tylko maleńka część z tego wraca na ląd. Używając założeń jak najbardziej korzystnych dla zwolenników długiego czasu, absolutne maksimum wieku oceanów wynosi tylko maleńki ułamek zakładanych przez nich miliardów lat.7

Pomimo niektórych nie-rozwiązanych problemów w tak skomplikowanej sprawie, nietrudno jest jednak ustalić co następuje:

  1. Jest to całkiem rozsądne, by uwierzyć Stworzycielowi świata, gdy w Swym Słowie, w Biblii mówi, że świat ma tylko tysiące, a nie miliony lat.

  2. Ziemia nie wygląda ani ‘stara’, ani ‘młoda’—wszystko zależy od ‘szkieł’ naszego światopoglądu, według którego interpretujemy dowody. Wszyscy musimy zważać na to, do jakiego stopnia jesteśmy od wpływem naszej kultury, nakazującej nam widzieć wszystko, co należy do geologii, jako ‘stare’.

Ziemia jest stara!

Pogimnastykujmy nasze umysły nieco więcej. Chodzi o to, w jaki sposób używamy słowa ‘stary’ i ‘młody’. Wierzę, że ziemia jest stara—bardzo stara. Ma tysiące latsześć tysięcy, jeśli o to chodzi. Czy takie spojrzenie zadziwia ciebie? O co mi tu chodzi to fakt, że nasza kultura przyzwyczaiła nas do myślenia kategoriami, według których tysiąc lat to krótki okres czasu, a ‘stare’ oznacza miliony lub miliardy lat. Dlatego to, kiedy turyści w Zachodniej Australii zobaczą ‘skamieniałe koło młyńskie’ gapią się na nie w zdumieniu. „To wzięło tylko 60 lat, aby zostało całkowicie pokryte solidną skałą?” Sześćdziesiąt lat wody zawierającej rozpuszczone wapno, kapiącej na coś dzień i noc, to długi okres czasu. To nasza kultura, przesiąknięta mitem „długich okresów czasu’, wpoiła nam wierzenie, że milion lat (w rzeczywistości niewyobrażalnie długi okres czasu) to tylko ‘wczoraj’.

Musimy odbić nasze myśli z niewoli świeckiej filozofii (Kol.2:8; 2 Kor.10:4,5). Biblia zgadza się z takim poglądem. W 1 Kron.4:22 określa zapiski jako ‘bardzo dawne’(BT), a miały nie więcej niż 4000 lat, z pewnością nie miliardy. Nadaje to właściwą perspektywę słowom Pisma o ‘starożytnych’ górach (5M.33:15;BT), ‘starodawnej’ rzece (Sędz. 5:21;ang.) i ‘dawnych czasach’ (Iz.46:10). W porównaniu z życiem ludzkim, chodzi tu o czasy ‘starodawne’—tysiące lat temu. ‘Natomiast ‘milionów lat’ nie ma nigdzie w Biblii. Co więcej przyjęcie miliardów lat dla stworzenia (co jest powszechne wśród ewangelicznych przywódców) podważa świadectwo Jezusa Chrystusa, Stwórcy wszechświata. Nie tylko to. Ale podważa całą logikę Ewangelii przez stawianie rezultatów Przekleństwa przed Upadkiem. Śmierć, ciernie, rak, cierpienia i przelew krwi na miliony lat przed grzechem muszą być przyjęte, jeśli zapis skamielin został utworzony zanim został stworzony człowiek. Takie rozumowanie wykręca Biblię, jakby przeczyła sama sobie, gdyż umieszcza śmierć, określoną jako ‘ostatni nieprzyjaciel’ (1 Kor.15:26), w stworzeniu, które Bóg określił jako ‘bardzo dobre’ (1M.1:31).

Tak więc, gdy następnym razem usłyszysz kogoś stwierdzającego, że ziemia ‘wygląda stara’, możesz się z szacunkiem nie zgadzać—ziemia może wyglądać na wiek jaki tylko zechcesz, zależnie od twojej interpretacji faktów na podstawie twoich przekonań.

A jeśli ktoś powie, że ziemia jest stara—możesz się z nim zgodzić, jeśli tylko zdefiniujesz co znaczy ‘stara’—ziemia bowiem jest stara, bardzo stara, starodawna. Całych sześć tysiącleci minęło od czasu, kiedy Bóg ją stworzył (niegdyś doskonałą, teraz zniszczoną z powodu Przekleństwa i grzechu) w sześć rzeczywistych dni.

Artykuly powiazane

Czytaj dalej

Przypisy

  1. Walker, T., Eroding ages, Creation 22(2):18–21, 2000. Wróć do tekstu
  2. Sarfati, J., Blowing old-earth belief away, Creation 20(3):19–21, 1998. Wróć do tekstu
  3. Zangerl, R. and Richardson, E.S., The paleoecological history of two Pennsylvanian black shales, Fieldiana: Geology Memoirs 4, 1963 cited in Garner, P., Green River blues, Creation 19(3):18–19, 1997. Wróć do tekstu
  4. Organic Geochemistry 6:463–471, 1984. Wróć do tekstu
  5. Snelling, A., ‘Instant’ petrified wood, Creation 17(4):38–40, 1995. Wróć do tekstu
  6. Sarfati, J., The Yellowstone petrified forests, Creation 21(2):18–21, 1999. Wróć do tekstu
  7. Sarfati, J., Salty seas: evidence for a young earth, Creation 21(1):16–17, 1998. Wróć do tekstu

Helpful Resources