Explore
Also Available in:

Kaksinkertainen tohtori epäilee darvinistisia oppeja

ja haastattelevat Dr Don Johnsonia

9498-johnson
Don Johnson on eläkkeellä oleva tutkija-tiedemies ja professori. Hänellä on kaksi tohtorin tutkintoa – analyyttisesta kemiasta ja tietojenkäsittelyopista.

Donista tuli Kristukseen uskova kesäleirillä hänen ollessaan 12-vuotias: ”Minut oli kasvatettu kristityssä kodissa, mutta huomasin olevani menossa väärään suuntaan. Jumala puhui sydämelleni, ja otin vastaan Herran.”

Lukion opetuksessa hän törmäsi kehitysoppiin. ”Tiede oli aina kiinnostanut minua erittäin paljon, joten ahmin tieteeseen liittyvää kirjallisuutta, jossa evoluutio esitettiin tietenkin aina tosiasiana. Ehkä Jumalan luomistyö tarkoitti tätä, näin mietin, joten lopulta minusta tuli teistinen evolutionisti – evoluutio näytti olevan todistettu tosiasia, joten niin Jumalan oli täytynyt tehdä luomistyönsä. Uskoin tähän vuosikaudet.”

Kysyimme Donilta, miten asiat muuttuivat: ”Ensimmäisen väitöskirjani jälkeen (jonka tein kemiasta) vuonna 1970 tapasin kreationisti-tiedemiehen, joka haastoi minut katsomaan tosiasioita eri tavalla. Tuohon aikaan ajattelin, että vain ne, jotka ovat työntäneet päänsä pensaaseen, voivat uskoa tinkimättömästi Raamatulliseen kuvaukseen ja kuudessa päivässä tapahtuneeseen luomiseen – he eivät todellakaan voineet olla kovin älykkäitä, koskapa sivuuttivat niin monet ja ilmeiset ’perustotuudet’. Katsoessani todisteita asianmukaisesti ensimmäinen ajatukseni oli – ’ei voi olla totta!’. Sen jälkeen olin vihainen, koska minua oli petetty niin monella tavalla niin kauan aikaa.”

Evolutionistien edellyttämien välimuotojen puuttuminen oli iso tekijä Dr Johnsonin mielenmuutoksessa. Ja kuten hän sanoi: ”He sivuuttavat täysin ne tilastolliset epätodennäköisyydet, joita liittyy elämän osatekijöiden ohjaamattomaan muodostumiseen.”

Kysyimme miten tämä vaikutti hänen näkemykseensä Raamatusta. ”Koska Raamattu on osoittanut pitävän paikkansa niin monilla eri alueilla, on lopullinen johtopäätökseni ollut se, että silloin voin luottaa siihen sellaisissakin asioissa, joita en vielä täysin ymmärrä. Tällaisia ovat esimerkiksi taivas ja helvetti – asiat, joita en ole kokenut. Silti voin luottaa uskoen, että myös nämä tulevat tapahtumaan tarkasti Raamatun kuvaamalla tavalla, koska ne on kirjoitettu samaan kirjaan.”

”Informaatio ei voi syntyä sattumalta, olipa aikaa miten paljon tahansa. Se on yksinkertaisesti mahdotonta."—Dr Don Johnson, eläkkeellä oleva tutkija-tiedemies ja professori

Avoimuutta Kiinassa

Dr Johnson on puhunut akateemikoille Kiinassa: ”Pidin Pekingin yliopiston maanviljelyskoulussa puheen maailmankatsomusten eroavaisuuksista ja siitä, miten ne vaikuttavat asioihin. Se oli hyvin avartavaa – opettaja oli huolissaan siitä, että saattaisin mainita kristinuskon. Kiinnitin huomiota esimerkiksi siihen, että kehitysopin mukaiseen maailmankuvaan uskominen johtaa moniin asioihin, joita luultavasti pitäisit hyvin vastenmielisinä. Vahvimman selviytyminen tarkoittaisi esimerkiksi sitä, ettei raiskausta1 tai murhaa tai mitään muutakaan vastaan pitäisi olla mitään lakeja. Ilmeisestikin ihmiset, jotka pystyvät tekemään näitä asioita, ovat parhaita selviytyjiä, joita taas heidän uhrinsa eivät ole. Jos uskot vahvimman selviytymiseen, ei uhanalaisia lajejakaan pitäisi suojella, koska jos ne ovat uhanalaisia, ne eivät selvästikään ole sopivia säilymään hengissä – ja sitä paitsi nehän korvautuvat muilla, sopivammilla eliöillä! Kävin näin läpi joitakin maailmankuvasta johtuvia loogisia seurauksia. Olin Kiinan valtion yliopistossa, Pekingissä, tilanteessa, jossa en voinut puhua suoraan Jumalasta. Kiinnostavaa kyllä kiinalaisissa yliopistoissa näyttää olevan enemmän avoimuutta tällaiseen keskusteluun kuin useissa amerikkalaisissa yliopistoissa.”

”Informaatio ei voi syntyä sattumalta”

Dr Johnson on tietojenkäsittelytieteen asiantuntija. Hän huomauttaa, että evolutionisteilla on mahdoton ongelma selittää elävissä eliöissä olevan informaation alkuperä: ”Informaatio ei voi syntyä sattumalta, olipa aikaa miten paljon tahansa. Se on yksinkertaisesti mahdotonta. Jos esimerkiksi heität arpakuutiota 100 kertaa, saat hyvin monimutkaisen numerosarjan, joista jokaisen erillisen numeron todennäköisyys on yksi kuudesta. Jotkut sanovat: ’No niin, katso nyt kuinka tämä monimutkainen sarja syntyi täysin sattumalta. Me olemme hyvin monimutkaisia, ja mekin olemme ilmaantuneet täysin sattumalta.’ Mutta huomautan heille: ’Kyllä, mutta mikä on todennäköisyys tuon numerosarjan syntymiselle? Koska jos hyväksyt minkä tahansa tuloksen arpakuutiosta, on ”minkä tahansa tuloksen” saamisen todennäköisyys jokaisella heittokerralla 1 [eli 100 %]’. Ja siten yksi potenssiin sata on yksi. Sarja syntyy vuoren varmasti, mutta sen informaatiosisältö on nolla. Niinpä sarjan monimutkaisuus ei merkitse mitään, koska sinulla ei ole informaatiota.

Osoitan myös eron datan [tai monimutkaisuuden] ja informaation välillä. Informaatio on jotakin, joka on hyödyllistä, jota voit käyttää tehdessäsi ennusteita, jotakin merkityksellistä – ja ainoa tapa saada informaatiota on äly. On täysin selvää, ettei koskaan ole ollut mitään informaation tuottamisen keinoa muutoin kuin älyn avulla. Niinpä elämän olemassaolo, DNA-rakenteen sisältämä monimutkaisuus ja informaation määrä ovat jotain sellaista, mikä hätkähdyttää älykkäintäkin ihmistä. On täysin järjetöntä sanoa, että se syntyi sattumalta. Eliöiden on täytynyt syntyä älykkään suunnittelun kautta, ne eivät ole voineet syntyä sattumalta.”
9498-dna
Wikipedia

Monimutkaiset rakenteet, jotka eivät ole voineet syntyä sattumalta

Dr Johnson: ”Olemme käyttäneet miljardeja maapallon ulkopuolisen elämän etsintään (SETI). Miten voisimme tunnistaa sellaisen olemassaolon? Etsimällä radiosignaaleista monimutkaisia koodeja, jotka eivät ole voineet syntyä sattumalta. Mutta kun näemme tällaista monimutkaisuutta DNA-koodeissa aivan silmiemme edessä, meille sanotaan: ’No, nehän ovat syntyneet sattumalta.’ Esimerkiksi elokuvassa Contact – Ensimmäinen yhteys tulkittiin koodeja ja erotettiin ’materiaali’ kohinasta. He saivat jaottomia lukuja ja sanoivat: ’Tämä todistaa, että on olemassa maapallon ulkopuolista älykkyyttä.’ Sanomattakin on selvää, että tämä on aivan mitätöntä verrattuna DNA:n aivan ilmeiseen ja erittäin selvään informaatioon.”

Kysyimme onko evoluutiolla merkitystä todelliselle tieteelle. Dr Johnson:

”Minun käsitykseni mukaan evoluutio vaikuttaa kielteisesti tieteelliseen ponnisteluun. Rajoitamme itseämme, koska olemme rajoittaneet tieteen ’luonnollisiin prosesseihin’, joilla ei ole suuntaa eikä tarkoitusta. Jos emme voi ottaa huomioon älyn olemassaoloa, älyn, jonka luomisteoilla on jokin tarkoitus, me rajoitamme tiedettä. Varhaiset tiedemiehet näkivät tarkoituksen Jumalan luomakunnassa, ja he halusivat seurata sitä – Newton käytti enemmän aikaa Raamatun tutkimiseen kuin tieteellisiin ponnisteluihin. Tutkimustasi pidetään ’epätieteellisenä’ eikä sitä julkaista, jos siinä viitataan jonkin tarkoituksen tai korkeamman olennon tai edes jonkin [tunnistamattoman] älyn olemassaoloon. Toisaalta Francis Crick ja hänen kaltaisensa voivat julkaista tieteellisissä lehdissä tutkimuksiaan panspermiasta2 [elämä istutettiin tänne ulkoavaruudesta, kenties avaruusolentojen toimesta], ja tutkimus tulee julkaistuksi, koska siihen ei sisälly Jumalaa.”

Kiitoksia, Dr Johnson.

Lähdeluettelo ja kommentit

  1. Katso: Rape and evolution: Evolution shows its true colours, Creation 23(4):50–53, 2001. Takaisin tekstiin.
  2. Katso: Bates, G., Designed by aliens? Discoverers of DNA’s structure attack Christianity, Creation 25(4):54–55, 2003. Takaisin tekstiin.