Explore
Also Available in:

Evoluce je rasistická už svou podstatou

Photo www.smh.com.au

Napsal
Přeložil Jakob Haver (Kreacionismus.cz)

Publikováno 11. dubna 2008

Darwin považoval australské domorodce za nepříliš vyvinuté z „lidoopů“ a tedy za primitivní. Nazýval je „divošskými rasami“ a prorokoval, že podle pravidla přežití nejzdatnějších vyhynou a budou nahrazeny evolučně vyspělými „civilizovanými“ rasami.1 Tou vyspělostí samozřejmě odkazoval na svou vlastní evropskou, bělošskou „rasu“.

Díky evolučnímu učení je dnes tato myšlenka, tedy že lidé s tmavou kůží jsou primitivní, hluboce prosáklá v podvědomí každého člověka.2

Tento názor způsobuje, že Evropané se cítí být nadřazení a původní obyvatelé jsou považováni za podřadné. To má jistě vliv – samozřejmě negativní – na celkové postoje, chování a vládní politiku.

Evoluční víru neustále posilují rasistické stereotypy publikované ve zprávách, v televizi a v učebnicích našich dětí.

Všimněte si také podprahových signálů, které se znovu objevily se zprávami o Homo floresiensis.3Jeho kosti byly objeveny v Indonésii v roce 2003, dostal přezdívku Hobit a tvrdilo se o něm, že to byl podřadný lidský druh.

Grafické znázornění tohoto předchůdce člověka, takzvaného hominida bylo hojně publikováno na internetu (stačí když na Google zadáte „Hobit“, a najdete spoustu takových obrázků). Všimněte si, že všechna tato vyobrazení představují Hobita jako … nahého, primitivního a černého. Samozřejmě – černý je proto, že je předchůdcem člověka.

Kolik čtenářů si uvědomí, že tyto kresby jsou pouhou fikcí, že jediným důkazem tohoto nálezu bylo jen pár kostí? Kde jsou fosilní důkazy, které by podpořily umělecké ztvárnění Hobita a jeho délku vlasů, barvu kůže nebo oděvu?

Proč tedy evoluční antropologové nezobrazili své evolučně primitivní předchůdce lidí jako světlovlasé bělochy evropského typu? Protože blonďatí tvorové světlé pleti se nehodí do zavedeného stereotypu.

Foto: Gary Roberts, <www.worldwidefeatures.com>.Twins
Foto: Gary Roberts, <www.worldwidefeatures.com>.Family

Evoluční propaganda je rafinovaná a mocná. Možná si nevzpomenete na velká jména, ale obrázky vám zůstanou po celý život. Ujistí vás o evoluci dřív než vaše mysl stačí vůbec něco namítnout. Přijmete ji a neuvědomíte si, že chybí vědecké důkazy. (Viz například: Anthropology and Apemen Questions and Answers (Antropologie a otázky a odpovědi ohledně opočlověka).

Evoluční obrazy ovlivňují způsob, jak přemýšlíte o jiných lidech, dokonce i když sám považujete myšlenku rasismu za odpornou. Ovlivňují vás, aniž si to uvědomujete, a vy tak automaticky spojujete lidi s tmavou pletí se zvířaty.

Proto jsou lidé ohromeni reálnými obrázky skutečných lidí, jako jsou např dvoubarevná dvojčata narozená ve Velké Británii v dubnu 2005. Tyto dvě krásné holčičky jsou dvojčata, ale jedna je „bílá“ a druhá „černá“. Osobně mám za to, že výrazy „bílá“ a „černá“ jsou v tomto ohledu zavádějící a měly by být vyřazeny. Raději používám „tmavá“ a „světlá“.

Tento jednoduchý, faktický obrázek boří evoluční stereotyp. Už není dále možné spojovat barvu pleti s pojmy „primitivní“ nebo „vyspělý“. Je to jednoduše otázka genetiky – ne evoluce.

Obě holčičky jsou plně lidské – obě jsou učiněny k obrazu Božímu.

Je na čase, aby evoluce byla rozpoznána ve své skutečné podobě – je to ponižující, rasistická filozofie, která není podložena vědeckými důkazy, ale jen vychytralými uměleckými výtvory. Nedovolte, aby z vás podvědomě udělala rasisty svými rafinovanými evolučními kresbami.

Odkazy

  1. Darwin, C., The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, 2nd ed., John Murray, London, p. 188, 1887. Zpět k textu.
  2. Úvodník NewScientist (Rasismus je stále hluboko v nás: I ti dobře smýšlející liberálové mohou v sobě chovat skryté předsudky, NewScientist 197(2643):5, 16 February 2008) uvádí, že vykreslování raných stádií evoluce s primitivními rysy afričanů tmavé pleti způsobuje, že Američané „nevědomky ponižují své černé spoluobčany tím, že je spojují s opicemi“. Zpět k textu.
  3. Smith, D., Dwarf cretins or new human species: two academic tribes go to war, Sydney Morning Herald, 5 March 2008. Zpět k textu.

Související články

Helpful Resources

Contested Bones
by Christopher Rupe, Dr. John Sanford
US $29.00
Soft cover