Explore
Also Available in:
15301-tas-walker

Dr. Tasman Walker

Ph.D. ze strojírenství (důlní technika)
Mgr. z geofyziky (červený diplom)
Univerzita v Queenslandu, Austrálie

Dr. Walker se většinu své vědecké kariéry pohyboval v uhelném průmyslu, kde několik desítek let zastával pozici inženýra v několika australských uhelných elektrárnách a dolech. Přestože byl v té době již držitelem vědeckého titulu Ph.D., toužil studovat dál a rozšířit své znalosti v dalších oborech souvisejících s geologií. Vrátil se tedy na univerzitu, kde získal bakalářský titul (Bachelor of Science) v oblasti tzv. věd o Zemi a zaměřil se na stratigrafii, petrologii, paleontologii a geofyziku. V těchto oborech následně dokončil i magisterské studium. Dr. Walker tedy rozhodně není žádným nováčkem, pokud jde o další Achillovu patu darwinistické evoluce — geologický záznam.

Články