Explore
Also Available in:

Jak pracují datovací metody

od
přeložil John Podmolik (Cesta panujícího Olomouc)

Obrázky z stock.xchng 9885beaker

V přednášce pro studenty jsem použil odměrku, abych ilustroval, jak pracuje vědecké datování. Můj obrázek ukázal, jak kape voda z vodního uzávěru do odměrky. Byla jasně označená, takže moji posluchači mohli vidět, že je odměrka přesně na 300 ml vody. Diagram také ukazoval, že voda kapala rychlostí 50 ml za hodinu. Zeptal jsem se: ‘Jak dlouho kapala voda do odměrky?’ Někdo okamžitě zavolal: ‘Šest hodin!’ ‘Dobře. Jak jsi na to přišel?’ ‘Dělením objemu vody v odměrce (300 ml) rychlostí (50 ml za hodinu).’ ‘Výborně,’ řekl jsem. ‘Vidíte, jak je snadné vědecky vypočítat stáří něčeho? Každá datovací metoda, kterou vědci používají, pracuje přesně stejným způsobem. Zahrnuje měření něčeho, co se mění s časem.’ Lidé se uklidnili, když porozuměli, že věda datování není tak složitá. Pak jsem je překvapil. ‘Problém však je, že šest hodin je špatná odpověď.’ Hleděli zmateně a nevěřícně. ‘Připravil jsem tento experiment a mohu vám říct, že voda kapala jen jednu hodinu. Můžete mi říct, co se stalo?’ Potom, co se zkomponovali, někdo zavolal: ‘Kapala ta voda předtím rychleji?’ ‘Možná. Ale vidíš, co děláš?’, zeptal jsem se. ‘Abys vypočítal čas, udělal jsi předpoklad o minulosti. Předpokládal jsi, že rychlost byla vždycky 50 ml za hodinu a že odměrka byla prázdná, když to začalo. Na základě těchto předpokladů jsi vypočítal čas šesti hodin.’ Všichni přikývli.

obrázek z stockxpert 9885skull
‘Byli jste spokojení s touto odpovědí. Nikdo z vás k tomu neudělal námitku.’ Souhlasili. ‘Potom, když jsem vám řekl správnou odpověď-uvědomujete si, co jste udělali? Rychle jste změnili vaše předpoklady o minulosti, abyste souhlasili s časem, který jsem vám řekl.’ Každý vědec musí napřed udělat předpoklady o minulosti, než může vypočítat čas. Když se zdá výsledek v pořádku, pak jej spokojeně přijme. Ale jestli to nesouhlasí s dalšími informacemi, tak změní svůj předpoklad, aby jeho odpověď souhlasila. Nezáleží na tom, jestli je čas příliš dlouhý nebo příliš krátký. Vždycky je mnoho předpokladů, které může vědec udělat, aby dostal konzistentní odpověď. Najednou se jim rozsvítilo. Moji posluchači uviděli v kostce způsob, jak datovací metody pracují.1 Vědecké datování není způsob měření, ale způsob myšlení.
9885skull_replica
Replika lebky KNM-ER 1470

Jak to pracuje v praxi

Vrstva sopečného prachu ve Východní Africe, které se říká tuf KBS, se stala slavnou skrze poblíž nalezené lidské fosilie.1

Použitím metody draslík-argon byli Fitch a Miller prvními, kdo změřili věk tufu Jejich výsledek 212 až 230 milionů roků nesouhlasil s věkem fosilií (slon, prase, opice a nářadí), takže to datum zavrhli. Řekli, že ten vzorek byl kontaminovaný přílišným obsahem argonu.2

Použitím nových vzorků živce a pemzy ‘spolehlivě určili datum’ tufu na stáří 2,61 milionů roků, což již pěkně souhlasilo.

Později bylo toto datum potvrzeno dvěma dalšími metodami (paleomagnetismus a štěpené dráhy [fission tracks]) a toto bylo běžně přijato.

Potom našel Richard Leakey lebku (pojmenovanou KNM-ER 1470) dole pod tufem KBS, lebku, která vypadala příliš moderní na to, aby byla stará 3 miliony roků.

Tak Curtis a další změnili datum tufuKBS použitím vybraných vzorků pemzy a živce a získali věk 1,82 milionů roků. Toto nové datum souhlasilo s objevem nové lebky.3

Testy dalších vědců použitím paleomagnetismu a štěpených drah [fission tracks] potvrdily nižší datum.

Takže v roce 1980 už bylo nové významně souhlasné datum pro tuf KBS a toto se stalo tím datem, které bylo běžně přijímané.

Toto ilustruje, že navzdory populární víře nejsou datovací metody hlavní cestou, která rozhoduje o věku. Datovací metody nevedou, ale následují. Jejich výsledky jsou vždy “vykládány”, aby souhlasily s dalšími faktory, jako jsou evoluční výklady geologie a fosilií.

Odkazy a poznámky

  1. Pro více informací viz Lubenow M.L., The Pigs took it all, Creation 17(3):36–38, 1995; creation.com/pigstook.
  2. Fitch F.J. a Miller J.A., Radioisotopic age determinations of Lake Rudolf artifact site, Nature 226(5242):226–228, 1970.
  3. Curtis G.H., et al., Age of KBS Tuff in Koobi Fora Formation, East Rudolf, Kenya, Nature 258:395–398, 4 December 1975.

Odkaz

  1. 1. Pro důkladnější informace viz: Sarfati J.:Diamonds: a creationist’s best friend, Creation 28(4):26–27, 2006, také Walker T.: The way it really is: little known facts about radiometric dating, Creation 24(4):20–23, 2002. Návrat na text.