Explore
Also Available in:

Tradiční stezka v Siccar Point, Skotsko

Připomínka myšlenky, která nefungovala


Přeložil M. T., revize Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)

Ciccar-point
Siccar Point | CC BY-SA Dave Souza

Vysoko nad útesy na skotském pobřeží —60 km východně od Edinburghu — je informační tabule, která shlíží na skalnatý štít.1 Je to součást tradiční stezky, otevřené roku 2006, která připomíná život Jamese Huttona, místního farmáře a lékaře, který se stal známým jako ‘ otec moderní geologie ’.2 Formuloval geologickou filozofii uniformitarianizmu — pojetí, podle kterého jsou nynější geologické procesy klíčem k pochopení procesů vzniku geologických útvarů.

Místní lidé jsou na Siccar Point jaksepatří hrdí a říkají, že je to nejdůležitější geologické naleziště na světě.2 Vypráví se, že tyto skály dovedly Huttona k závěru, že země nebyla stvořena v šesti dnech. Že spíše bylo důležitým procesem v evoluci krajiny různé vrásnění.3 Místní informační tabule hovoří o tom, že horniny prokázaly, že geologický čas je prakticky neomezený, na rozdíl od oněch pár tisíc let, ve která v Huttonově době většina lidí věřila.1

Hutton však neobjevil hluboký čas, předpokládal ho. Z části tomu tak bylo proto, že Huttonovy znalosti geologie byly koncem 18. století značně omezené. Nevěděl, že horniny spodního siluru jsou usazenými kaly nanesenými rychlými a vydatnými podmořskými proudy, které se hnaly přes dno oceánu ryhlostí celých 100 km za hodinu.4 Rovněž nevěděl, že svrchní vrstvy jsou suchozemského původu a uložily je velké masy rychle tekoucí vody pokrývající velkou část kontinentu a zanechávající za sebou vysoké, vzájemně křížově propojené vrstvy.5,6

Co je však nejpodstatnější, Hutton měl za to, že k Noemově Potopě nikdy nedošlo. Nebyl si vědom nesmírného rozsahu oné globální katastrofy, v jejímž důsledku docházelo k vrásnění a ukládání i erozi obrovských mas hornin. Během Potopy byly horniny v Siccar Point narušovány vodou v řádu dnů či týdnů, nikoli po miliony let.

10191-Tradi269n237_stezka_v_Siccar_Point__Skotsko

Hutton je uctíván jako otec moderní geologie za svou filozofii uniformitarianizmu, ale ironií je, že geologové se nyní shodují na tom, že uniformitarianizmus nefunguje. Na sklonku svého profesionálního působení řekl Derek Ager, profesor geologie na Swansea, Wales, o uniformitarianizmu, “ Nechali jsme si klidně vymýt mozky, když jsme odmítali všechny výklady minulosti počítající s extrémními a co bychom mohli nazvat ‘ katastrofickými ’ procesy.”7

Huttonův přítel (a popularizátor) John Playfair, který ho roku 1788 doprovázel na člunu do Siccar Pointu, je slavný svými postřehy z oné cesty. Informační tabule cituje jeho výrok: “ Bylo to, jako by naši mysl jímala závrať z tohoto pohledu do tak hluboké propasti času.”

Avšak je škoda, že Playfair, jako syn presbyteriánského pastora, neviděl spojení mezi svou Biblí a světem kolem sebe. Lepší reakcí by bylo, “Mysl nám trnula v úžasu při pohledu na závratnou velikost Božího soudu v Noemově době.”

Odkazy a poznámky

  1. Interpretation board, Siccar Point; geograph.org.uk/photo/2143249. Zpět.
  2. International interest in new James Hutton trail, Berwickshire News, 21 June 2006; berwickshirenews.co.uk/news/local-headlines/international-interest-in-new-james-hutton-trail-1-237894. Zpět.
  3. Siccar Point, Gazetteer for Scotland, 2011; scottish-places.info/features/featurefirst5590.html. Zpět.
  4. Fine, I.V. et al., The Grand Banks landslide-generated tsunami of November 18, 1929: preliminary analysis and numerical modelling, Marine Geology 215:45–57, 2005. Zpět.
  5. Browne, M., et al., Stratigraphical Framework for the Devonian (Old Red Sandstone) Rocks of Scotland south of a line from Fort William to Aberdeen, British Geological Survey, Research Report RR 01 04, p. 50, 2002; nora.nerc.ac.uk/3231/1/Devonian[1].pdf Zpět.
  6. For a detailed geological analysis of Siccar Point see: Walker, T., Unmasking a long-age icon, Creation 27(1):50–55, 2004; creation.com/siccarpoint. Zpět.
  7. Ager, D., The Nature of the Stratigraphical Record, Macmillan, London, p. 70, 1993. Zpět.
  8. Poté byla země erodována ledovými příkrovy v popotopní době ledové.