Explore
Also Available in:

Kala, joka ‘lentää’

Luominen #2:35

Exocoetidae-heimoon kuuluvilla ‘lentokaloilla’ (liitokala) on kookkaat rintaevät. Kalat ponkaisevat ensin vauhdilla vedestä ylös ja levittävät sitten evänsä kuin siivet liitääkseen ilmassa jopa useita kymmeniä metrejä.

Kuva: Joachim Scheven, LEBENDIGE VORWELT-museo739-flying-fish
‘Lentävä’ kala, Exocoetoides minor, fossiilina Libanonista löydetyssä liitukaudelta peräisin olevassa kivessä. Kehitysopin kannattajat väittävät tämän kiven olevan noin 100 miljoonan vuoden ikäisen. Fossiilit kuitenkin kertovat liitokalojen olleen aina liitokaloja.

Darvinismin mukaan tämä luonnon uskomaton taidonnäyte on kehittynyt sattumalta. Tarina kuuluu näin: Olipa kerran kala, jolla oli tavalliset evät—eikä se siten tietenkään osannut liitää. Se sai jälkeläisen, jonka evät kasvoivat geneettisen sattuman vuoksi muutaman millimetrin tavallista pidemmiksi. Tämän oletetaan olleen sille eduksi, koska kala pystyi liitämään ilmassa hiukkasen pidemmälle, saalistajien ulottumattomiin.

Lyhyemmän matkan liitäneet kalat tulivat todennäköisemmin syödyiksi. Tällä tavoin uskotaan ja opetetaan liitokalojen vähitellen kehittyneen nykyisen kaltaisiksi, hyvin pitkät rintaevät omaaviksi.

Tähän kehitysopilliseen teoriaan epäilevästi suhtautuvien onneksi on olemassa ‘lentävien’ kalojen fossiileita, joiden avulla teoria voidaan panna koetukselle!

Kuvassa näkyvä liitokalafossiili on Libanonista liitukaudelta peräisin olevasta kivestä. Siitä näkyy selvästi, että ‘varhaisimmalla’ tunnetulla Exocoetidaella oli aivan yhtä kookkaat rintaevät kuin nykyäänkin elävillä. Yhdelläkään tunnetulla fossiililla ei ole kehitysopin kannattajien ennustamia ‘osittain suurentuneita’ eviä. Fossiileina on sitä paitsi löydetty muitakin yhtä suurentuneet rintaevät omaavia liitokaloja niin kutsutun triaskauden kivestä—joka olisi (kehitysopillisten iänmääritysten mukaan) vielä 100 miljoonaa vuotta liitukauden kiveä vanhempi. Tämä on varmasti huono uutinen liitokalojen kehitysopilliseen alkuperään uskoville.

Kommentti

Perustuu J. Schevenin kirjoitukseen, joka on ollut saksalaisessa julkaisussa nimeltä LEBEN 8, 1996. Sen on julkaissut luomisen kannattajien Lebendige Vorwelt-museo.