Explore
Also Available in:

Kasvigeneetikko: ‘Darvinistinen evoluutio mahdotonta’

Don Batten haastattelussa kasvigeneetikko Dr. John Sanfordin kanssa

Luominen 8:5–7

Kasvigeneetikko Dr John Sanford aloitti uransa tutkijana Cornellin yliopistossa vuonna 1980. Hän oli mukana keksimässä ‘geenipyssy’–menetelmää, jota käytetään kasvien geenimanipulaatioon. Tällä teknologialla on ollut merkittävä vaikutus maanviljelyyn eri puolilla maailmaa.


Kuva: stockxpert6060-plant

Dr Sanford: ‘Uutena apulaisprofessorina olin vastuussa viljelykasvien parantamisesta. Työskentelin tavallisen hedelmien jalostamisen parissa ja perehdyin hyvin geneettiseen valinnan voimaan sekä valikoivan jalostamisen muutosmahdollisuuksien suppeisiin rajoihin. Pian osallistuin kasvien geenimanipulaatio-tutkimukseen. Siihen aikaan oli tiedossa useita geenejä jotka näyttivät varteenotettavan käyttökelpoisilta viljelyskasveille, mutta ei ollut mitään menetelmää näiden geenien siirtämiseen kasvien perimään. Ei ollut vielä olemassa “muuntelutekniikkaa”.

‘Kokeilin monia geeninsiirtovaihtoehtoja ennen kuin saimme kollegani Ed Wolfin (Cornellista hänkin) kanssa idean DNA:n ampumisesta soluun, lävistäen siten sen soluseinät ja –kalvot. Tämä sysäsi liikkeelle jännittävän tieteellisen tutkimuksen, jossa teimme yhteistyötä monien muiden tiedemiesten kanssa Cornellista ja muista yliopistoista. Seitsemässä vuodessa “geenipyssy” –käsite muuttui naurettavasta ja hullusta ideasta erittäin tehokkaaksi geeninsiirtomenetelmäksi. Lähes kaikki aiemmista siirtogeenisistä viljelykasveista muunnettiin geenipyssyllä, etenkin maissi ja soijapavut. Suuri osa nykypäivän siirtogeenisistä viljelykasveista on geenimanipuloitu meidän geenipyssytekniikallamme.

‘Geenipyssy on ollut vain yksi useista tutkimusalueistani. Mutta juuri tämä tutkimus avasi minulle ovia—tuoden tunnustusta ja rahoitusta.

Ajattelen geenipyssyn menestystarinaa erityisenä siunauksena joka tasoitti tietä nykyiselle työlleni—jota pidän paljon merkittävämpänä.’

6060-Sanford-gene-gun
Dr Sanford on yksi ‘geenipyssyn’ ke­hi­tel­leis­tä tiedemiehistä. ‘Geenipyssy’ ampuu geenejä kasvien soluihin ja se on mullistanut geenimanipulaation sekä kasvinjalostuksen.

Mielenmuutos

Dr Sanford oli evoluutioon uskova, mutta muutti mielensä:

‘Olin todella innostunut evoluutiosta. Se oli uskontoni; se määritteli miten näin kaiken, se oli arvojärjestelmäni ja syy olemassaolooni. Myöhemmin aloin uskoa “Jumalaan”, mutta tämä ei silti muuttanut merkittävästi älyllistä ajattelutapaani alkuperämme suhteen. Mutta vieläkin myöhemmin, alkaessani henkilökohtaisesti tuntea Jeesusta ja sitoutua Häneen, aloin muuttua perusteellisesti—kaikin tavoin. Tähän sisältyi mieleni muuttuminen ja se miten näin tieteen ja historian. En sanoisi tieteen johtaneen minua Herran luo (kuten on joidenkin ihmisten kohdalla). Sanoisin ennemminkin että Jeesus avasi silmäni luomistyölleen—olin sokea ja vähitellen aloin nähdä. Se kuulostaa yksinkertaiselta, mutta se oli hidas ja kivulias prosessi. ’Näen edelleen vain kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin’ [1 Kor. 13:12]. Mutta näen niin paljon enemmän kuin ennen!

‘Henkilökohtaisella tasolla tämä oli hengellisen herätyksen aikaa, mutta ammatillisesti pysyin visusti “kaapissa”. En kokenut voivani puolustaa uskoani akateemisissa piireissä. Niinpä koin tarpeelliseksi pitää vapaata yliopistomaailmasta ja institutionaalisesta tieteestä sen jännitteen vuoksi jota siellä koin tässä suhteessa, ja siitä valtavasta piilevästä vihamielisyydestä jota aistin yliopistokollegoideni taholta.

‘Ajattelen, että yliopistoympäristö on hyvin vihamielinen ajatukselle elävästä ja aktiivisesta Jumalasta, mikä tekee lähes mahdottomaksi aidon kristityn kokea olonsa avoimeksi tai tervetulleeksi. Tarvitsin etäisyyttä yliopistoon saadakseni paremman otteen uskostani ja syistä miksi pitäydyin siinä. Tunnen, että olen nyt kasvanut siihen pisteeseen, jossa voin palata yliopistomaailmaan (siihen pisteeseen saakka, missä en tule karkotetuksi yliopistosta—[ks. englanniksi expelled]), tekemättä kompromisseja kristillisen uskoni perusasioiden kanssa.’

Onko evoluutio tärkeää tieteelle?

Kysyin Johnilta mitä hän ajatteli evoluution välttämättömyydestä biologiselle tutkimukselle.

Kuva: stockxpert/stock.xchng6060-corn
Lähes kaikki aiemmista siirtogeenisistä viljelykasveista muunnettiin geenipyssyllä—etenkin maissi ja soijapavut.

‘Yliopistomaailma on järjestelmällisesti “kehitysopillistanut” kaikki osa-alueet ihmisten ajatuksista. Vastoin yleistä luuloa, tämä ei suinkaan johdu siitä että kehitysoppi olisi keskeinen ihmisen käsityskyvylle, vaan se on ennemminkin syntynyt pääosin poliittisten ja ideologisten prosessien seurauksena. Tästä johtuen nykyajan älyllisessä ilmapiirissä on kehitysopillisen teorian hylkääminen saatu vaikuttamaan tieteen itsensä hylkäämiseltä. Tämä on täysin nurinkurista.

‘Biologien usein hokema selviönä pitämä toteamus kuuluu: ’Biologiassa mikään ei ole ymmärrettävää, paitsi kehitysopin valossa.’ Kuitenkaan mikään ei voisi olla kauempana totuudesta! Uskon että jos ideologiset syyt unohdetaan, on totuus täsmälleen päinvastainen: ’Biologiassa mikään ei ole ymmärrettävää, paitsi suunnittelun valossa.’

‘Emme voi tosiasiassa selittää miten mitkään biologiset järjestelmät olisivat voineet “kehittyä”, mutta voimme kaikki nähdä miten käytännössä kaikki mitä katsomme, kätkee sisäänsä tavattomasti suunnittelua.

‘En ole tietoinen minkäänlaisesta käytännön tieteestä (tietojenkäsittelytiede, liikennetiede, lääketiede, maataloustiede, insinööritiede tms.), joka olisi hyötynyt kehitysopillisesta teoriasta. Todelliset edistysaskeleet tieteessä on kuitenkin järjestelmällisesti kerrottu höystettynä keksityillä kehitysopillisilla tarinoilla, mutta vasta edistysaskeleen jo tapahduttua. Tämä heijastaa kaikkialle ulottuvaa tieteen politisoimista.’

Darvinistinen evoluutio mahdotonta

John selittää miten mutaatiot, jotka oletetusti aikaansaavat evoluution vaatimaa uutta geneettistä informaatiota, eivät pysty tähän urakkaan:

‘Mutaatiot ovat tekstinkäsittelyvirheitä solun käyttöohjeissa. Mutaatiot tuhoavat systemaattisesti geneettistä informaatiota—aivan kuten tekstinkäsittelyvirheet tuhoavat kirjoitettua informaatiota. Vaikka on olemassa joitain harvoja hyödyllisiä mutaatioita (aivan kuten on harvoja hyödyllisiä kirjoitusvirheitäkin),1 vahingolliset mutaatiot ovat lukuisampia—mahdollisesti miljoonan suhde yhteen. Siten hyödyllisten mutaatioiden huomioimisesta huolimatta mutaatioiden kokonaisvaikutus on musertavan vahingollinen. Mitä enemmän mutaatioita sitä vähemmän informaatiota. Tämä on mutaatioprosessin perusperiaate.’

Auttaako luonnonvalinta?

Dr Sanford: ‘Valinta auttaa kyllä. Se poistaa joukosta pahimmat mutaatiot. Tämä hidastaa mutaatioiden aiheuttamaa rappeutumista.

‘Lisäksi, hyvin harvoin syntyy hyödyllinen mutaatio, jolla on tarpeeksi iso vaikutus tullakseen valituksi—josta seuraisi jokin sopeutunut muunnos tai jonkin asteista hienosäätöä. Tämä auttaa myös rappeutumisen hidastamisessa. Valinta kuitenkin karsii huonoista mutaatioista vain hyvin pienen murto-osan. Ylivoimainen enemmistö huonoista mutaatioista on sellaisia, joita kertyy jatkuvasti, ne ovat aivan liian hiuksenhienoja—niiden vaikutus on aivan liian pieni—jotta valinnalla olisi vaikutusta niihin. Kääntöpuolella taas lähes kaikki hyödylliset mutaatiot (siinä määrin, kuin niitä ilmaantuu) ovat riippumattomia valintaprosessista—koska ne poikkeuksetta aiheuttavat biologiseen toiminnallisuuteen vain pikkuriikkisiä lisäyksiä.

‘Siitä syystä useimmat hyödylliset mutaatiot ajautuvat [suom. huom. geneettinen ajautuminen tarkoittaa perintötekijöiden muuttumista satunnaisuudesta johtuen sukupolvien aikana] pois populaatiosta ja ne kadotetaan, jopa kiivaan valinnan aikana. Tämä herättää kysymyksen—koska suurimman osan informaatiota kantavien nukleotidien [DNA-‘kirjainten’] ’panos’ koko perimää ajatellen on äärimmäisen pieni)—miten ne pääsivät perimään, ja miten ne säilyvät siellä “pitkien ajanjaksojen” läpi?

‘Valinta hidastaa mutaatioista johtuvaa rappeutumista, mutta se ei itse asiassa kykene edes aloittamaan rappeutumisen pysäyttämistä. Joten jopa kiivaassa valinnassa, evoluutio kulkee väärään suuntaan—kohti sukupuuttoa!’

Dr Sanford on kirjoittanut kirjan: Genetic Entropy and the Mystery of the Genome [suom. Geneettinen entropia ja perimän mysteeri].

‘Tuore kirjani on useiden vuosien tiiviin tutkimuksen tulosta. Se edellytti täydellistä uudelleenarviointia kaikesta mitä luulin tietäväni kehitysopillisesta geneettisestä teoriasta. Kirjassa käsittelen järjestelmällisesti klassisen uusdarvinistisen teorian ongelmakohtia. Lopputulos on se, että darvinistinen teoria epäonnistuu joka tasolla. Se epäonnistuu, koska: 1) mutaatioita ilmaantuu nopeammin kuin valinta voi karsia niitä; 2) mutaatiot ovat ylivoimaisesti liian hiuksenhienoja ollakseen ylipäänsä “valittavissa”; 3) “biologinen kohina” ja “onnekkaimpien eloonjääminen” peittävät alleen valinnan; 4) huonot mutaatiot ovat fyysisesti yhteydessä hyviin mutaatioihin2 niin, ettei niitä voi erottaa toisistaan periytymisessä (pitääksemme hyvät ja päästäksemme eroon huonoista mutaatioista). Seurauksena tästä on se, että kaikkien korkeampien eliöiden perimien täytyy selvästi rappeutua. Tämä on juuri sitä, mitä odottaisimme Raamatun kirjoitusten valossa—syntiinlankeemuksesta johtuen— havainto on myös yhdenmukainen elinikäodotusten romahtamisen kanssa, Raamatun ilmoittaman vedenpaisumuksen jälkeen.

‘Geneettisen entropian (kaikki perimät rappeutuvat) ongelma on voimakas todiste siitä, että elämän ja ihmiskunnan täytyy olla nuori. Geneettinen entropia on mahdollisesti myös perustavaa laatua oleva mekavnismi selittämään sukupuuttoprosessia. Menneisyyden ja nykyisyyden sukupuuttoon kuoleminen voidaan ymmärtää parhaiten, ei niinkään ympäristömuutoksen, vaan mutaatioiden kasautumisen avulla. Tämä kaikki sopii yhteen ihmeellisen alun, nuoren maan ja tuhoutuvan maan kanssa, joka ’vanhenee niin kuin vaate’ (Hepr. 1:11). Vain Luojan kosketus voi tehdä kaiken uudeksi.

‘Kaikki ongelmat kehitysopillisessa teoriassa, jotka on esitetty kirjassa Genetic Entropy and the Mystery of the Genome, on nyt tarkasti todistettu käyttäen tietokonesimulointia. Simulaatioissa käytimme “Mendel’s Accountant” -ohjelmaa, joka on huippuunsa kehitetty analyyttinen työkalu geneettisille järjestelmille. Viiden tiedemiehen voimin—John Baumgardner, Wes Brewer, Paul Gibson, Walter ReMine, ja minä— kehitimme tämän työkalun. Raportoimme nämä uudet tulokset kahdessa sekulaarisessa julkaisussa ja tuloksia tullaan pian käsittelemään myös toisessa kirjassa nimeltään Genetic Entropy and Mendel’s Accountant.’

Dr Sanford näkee luomiseen uskovilla tutkijoilla olevan suuria mahdollisuuksia:

‘Luomistutkijoita tarvittaisiin kipeästi lisää. Vainiot ovat valjenneet leikattaviksi, mutta työmiehiä on hyvin vähän. [Joh. 4]. Vaikka luomiseen uskovia tiedemiehiä ja insinöörejä on tuhansia, tehdään hyvin vähän alkuperäistutkimusta, joka merkittävästi vaikuttaisi luomisaiheeseen. Valtavirran rahoituskuviot, ideologiset oletukset ja ideologiset suodattimet varmistavat, että lähes kaikki alkuperään liittyvä tutkimus jatkaa darvinistisen rummun hakkaamista. Teräviä, itsenäisesti ajattelevia tieteentekijöitä kaivataan epätoivoisesti uimaan vastavirtaan, kriittisesti tarkastelemaan darvinistisia olettamuksia, ja analysoimaan raakadataa itse. Kuten olen osoittanut kehitysopin “Primaariaksiooman” (eli mutaatiot plus valinta loivat kaikki korkeammat elämän toiminnot) olevan todistettavasti väärän, on silti myös monia muitakin “pyhiä lehmiä” odottamassa valtaistuimelta syöksemistä.

‘Uskon Herramme sanovan: “Kenet minä lähetän?”

Lähdeluettelo ja kommentit

  1. Jopa harvinaisissa hyödyllisissä mutaatioissa silti menetetään informaatiota. Katso lukuisia esimerkkejä englanninkielellä: Mutations Q&APalaa tekstiin.
  2. Fyysisesti lähekkäin samassa kromosomissa niin, että meioosi vain harvoin erottaa ne. Palaa tekstiin.

Helpful Resources

Genetic Entropy
by Dr John Sanford
US $25.00
Soft cover