Explore
Also Available in:

Postanak: Dio slagalice koji nedostaje

autor
preveo Zlatko Madzar
A house falling down due to foundations being destroyed

Većina crkvenih vođa složiti će se da svijet na Zapadu postaje sve "manje kršćanski" iz godine u godinu.

Svjetonazori

Narodi koji su nekad gradili na biblijskim temeljima gledaju kolaps pobožnih vrijednosti u našem društvu, a kršćani su nemoćni da se to zaustavi. Svjetonazori kao što su ateizam, humanizam, komunizam, Novo doba i okultizam natječu se i snažno promoviraju u obrazovanju, medijima i kroz osobne susrete, podjednako djeci i odraslima.

Crkva se mora baviti s tako mnogo područja pa se moramo zapitati kako ćemo izvršiti utjecaj? Gdje ćemo usredotočiti svoje napore? Je li se to dogodilo slučajno ili postoje dublja pitanja? Crkvene vođe zauzeti su programima, savjetovanjima i drugim stvarima, ali čini se kao da je nešto izgubljeno. To je kao divovska slagalica, a crkva, čini se, ne može pronaći "dio koji nedostaje".

Kad se stvari oko nas ruše, moramo se vratiti osnovama. Bez jakog temelja, građevina će na kraju propasti i srušiti se. Psalam 11,3 kaže: "Kad su temelji uzljuljani, što da učini pravednik?" Ovaj redak trebao bi nas navesti da se zapitamo zašto naši napori nisu urodili plodom te zašto je došlo do sadašnjih problema.

Ateistički svjetonazor

No, prije nego što pogledamo vlastite temelje, pogledajmo one suprotne kršćanskom svjetonazoru—ateizam. A-teizam, po definiciji, u svom temelju tvrdi da "nema Boga". Svi svjetonazori daju odgovore na velika pitanja o životu kao što je pitanje odakle dolazimo. Kako ateisti objašnjavaju naše podrijetlo bez Boga? Njihov odgovor je evolucija. To im daje objašnjenje za naše postojanje bez Boga—naturalistički. Ukratko, velika teorija evolucije obuhvaća sljedeće elemente.

Kozmička evolucija

Cosmic evolution

Prije više milijardi godina, materija i energija nastale su kao rezultat "velikog praska". Tijekom milijardi godina, galaksije, zvijezde i planeti oblikovali su se—sve sami od sebe

Geološka evolucija

Zemlja je započela kao vruća rastaljena kugla, koja se na kraju dovoljno ohladila da se voda mogla kondenzirati i napuniti oceane.

Kemijska evolucija

Nakon nekog vremena od neživih kemikalija spontano nastaje prvi oblik života sposoban za replikaciju.

Biološka evolucija

Ovaj jednostavan organizam postaje složeniji tijekom milijuna godina kroz genetske mutacije i prirodni odabir i u konačnici proizvodi sve oblike života koji su ikad postojali na našem planetu.

Human evolution

Ljudska evolucija

Na kraju su majmunolika stvorenja razvila više funkcije mozga i razvili se u ljude, koji su oformili društva i kulture koje su se razvile zakone, religiju i institucije kao što je brak. Evolucionisti upućuju na geološki stupac i fosile koje sadrži kao "znanstveni dokaz" ovih procesa.

Toplinska smrt

Budući da je cijeli svemir podložan zakonima entropije, u konačnici budućnost je "toplinska smrt", gdje više neće biti dostupne energije. Život neće postojati, a možda će se sve srušiti i početi sve iznova.

Bez konačne nade

Ark

Ateistički svjetonazor, na temelju ove navodne povijesti, kaže da smo nastali slučajno; razvili smo se slučajnim procesima i ne postoji konačna nada za budućnost. To znači da ne postoje apsolutna mjerila, nema osnove za moral ili etiku izvan onoga što svaka osoba odlučuje što je pravo za nju.

Sukob između ateizma i teizma ponekad se pogrešno proširuje na sukob između "znanosti" i "vjere". To nije istina jer evolucija je svjetonazor koji se također temelji na vjeri. U stvari, evolucionisti i kreacionisti imaju na raspolaganju iste znanstvene činjenice koje mogu ispitati. Ne postoje znanstvena opažanja oko kojih se kreacionisti ne bi složili s evolucionistima. Kreacionisti se ne slažu s evolucionističkim zaključcima jer se isti ne slažu s njihovim polaznim pretpostavkama.

Stvarna razlika je povijest svijeta u koju svaka grupa vjeruje po vjeri. Zašto po vjeri? Zato jer ne možemo putovati u prošlost i vidjeti kako se razvija prvi oblik života ili promatrati kako je Bog stvorio svemir. Dakle, naše razumijevanje onoga što se dogodilo u prošlosti na kraju prihvaćamo po vjeri. Možemo koristiti znanstvene metode za promatranje dokaza u sadašnjosti, a zatim napraviti procjenu koju povijest dokazi najbolje podupiru.

Ključni dio slagalice: Krist je umro za naše grijehe

Mnogi kršćani vjeruju da je pitanje stvaranja i evolucije sporedna stvar, beskorisni prostor na koji se usredotočavamo. Mnogima je to područje razdora i ima malo veze s naviještanjem evanđelja.

Da biste saznali je li to sporedan problem ili ne, krenimo od osnovnog nauka gotovo svih evanđeoskih crkava. Gotovo svaki kršćanin složio bi se da je ključni dio kršćanskog svjetonazora naš Spasitelj, Isus Krist. Biblija kaže da je Isus postao "posljednji Adam", umro na križu za grijehe svijeta i platio kaznu koju smo mi zaslužili, tako da na Sudnji dan nećemo trpjeti vječnu odvojenost od Boga u paklu.

Virgin birth

Djevičansko rođenje

Običaji poput Božića nastali su iz događaja Isusova rođenja, prorečenog u Starome zavjetu. Krist je "rođen od djevice", on je bezgrešni Sin Božji, savršen u svakom pogledu, tako da je bio u mogućnosti da preuzme sve grijehe svijeta kao jedina prikladna žrtva.

Uskrsnuće

Uskrsna nedjelja je slavlje Isusova uskrsnuća, demonstracija njegove pobjede nad grijehom i smrću. Isus je obznanio vezu između "zemaljskih" događaja u stvarnom vremenu/prostoru i duhovnih istina kad je govorio Nikodemu o nanovorođenju.

Isus je rekao: "Ako vam rekoh zemaljsko pa ne vjerujete, kako ćete vjerovati kad vam budem govorio nebesko?" (Ivan 3,12) Biblija jasno pokazuje da, ako se ti događaji nisu zapravo dogodili, još uvijek smo izgubljeni u svojim grijesima te je naša vjera uzaludna, a mi smo najbjedniji od svih.

Ali zašto je potrebno raspeće? Zašto je Isus morati trpjeti takvu groznu smrt? Da bi to razumjeli, moramo se vratiti temeljima vjere, ukorijenjene u Starome zavjetu. Isus je priznao autoritet Staroga zavjeta svaki put kad je rekao: "Pisano je…", ili: "Jeste li čitali…"

Knjiga Postanka nam daje jasnu sliku i razlog zašto je Isus došao. Bilo je to glavni problem uzrokovan glavom ljudske rase, prvim Adamom.

Stvaranje

Biblija opisuje Božje stvaranje savršenog svijeta, raja u kojem je sve bilo "vrlo dobro". Postanak 1,29 kaže da su čovjek i životinje jeli biljke (nema mesojeda) i zato nema prolijevanja krvi. Nije bilo grijeha, pokvarenosti ni smrti.

Pad u grijeh

The Fall

Bog je Adamu naredio da ne jede od ploda sa stabla spoznaje dobra i zla, i rekao mu je da će smrt biti posljedica u slučaju da on to učini. Nažalost, Adam je izabrao da ostvari svoju slobodnu volju u jasnoj pobuni protiv Boga.

Kao rezultat toga, Bog je prokleo zemlju i patnja i smrt ušle su u svijet. S obzirom na to da je Adam bio glava ljudskog roda, njegova grešna narav prešla je na sve njegove potomke. Rimljanima 5,12 navodi: "Zbog toga, kao što po jednom Čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt… "

Čovječanstvo je sada odvojeno od Boga, ne samo da mora fizički umrijeti, već je i duhovno mrtvo.

Presuda

U Postanku 6 čitamo kako je Bog osudio zlo u globalnom potopu, i kako su "… bile prekrivene sve visoke planine pod cijelim nebom" (Postanak 7,19). Ova presuda je posebno poslana da uništi sve koji žive na zemlji, osim pravednog Noe, njegove obitelji i predstavnika vrsta kopnenih životinja na velikoj arki. Ovo je savršeno uzročno-posljedično objašnjenje fosilnih zapisa, milijarde mrtvih stvari zakopanih u sedimentnih stijenama po cijeloj zemlji.

Ovo je paralelno s nadolazećim sudom koji se spominje 2. Petrovoj 3,6 i 7: "Na isti način ondašnji svijet propade vodom potopljen. A sadašnja nebesa i zemlja istom su riječju pohranjena za oganj i čuvaju se za Dan suda i propasti bezbožnih ljudi."

Zakon

Nakon toga Bog je uspostavio Zakon preko Mojsija, koji je razlučio dobro od zla te društvenu nauku. Ono što je najvažnije pokazalo je da čovječanstvo nikad ne bi mogao ispuniti Božje standarde jer su "svi sagriješili i lišeni su Božje slave" (Rimljanima 3,23). Pavao kaže: "… Ne bih znao što je grijeh, osim kroz zakon" (Rimljanima 7,7). Spoznaja grijeha i osuda navodi ljude da traže milost pod Kristovim križem.

Obnova

Restoration

Blažena nada Biblije je vrijeme nakon Božjeg dolazećeg suda kada će obnoviti zemlju na način na koji je to bilo u početku što se tiče smrti i grijeha. Tu neće biti "… ni smrti ni tuge ni bola niti jauka…" (Otkrivenje 21,4). Mi ćemo dobiti nova, neraspadljiva tijela. Kao posljednji neprijatelj, smrt će biti uništena…

Temeljno znanje — snaga za preobrazbu — blažena nada

Savršenstvo, pokvarenost, sud, spasenje i obnova. To je "velika slika" o povijesti svijeta i čovječanstva, kao što to naučava i prihvaća kršćanska crkva već nekih 18 stoljeća. Do prije oko 200 godina, u zapadnom svijetu većina i ne-kršćana prihvaćali su ovu povijest. Dakle, što se promijenilo? Ima li to ikakve veze s borbama s kojima se crkva suočava?

Prije oko 200 godina pojam "milijuna godina" počeo je da stiče popularnost kada su neke osobe reinterpretirale stijene i fosile ne kao rezultat Noina potopa, nego kao zapis milijuna godina povijesti. Ideja duge prapovijesti "snimljene" u stijenama utrla je put Darwinovoj teoriji evolucije – sporom procesu koji djeluje korak po korak i koji treba mnogo vremena, što je omogućila geologija "dugih razdoblja".

Danas se povijest svijeta dugih vremenskih razdoblja promovira u gotovo svim javnim obrazovnim centrima. Mnogi kršćani usvojili su dijelove ove "povijesti" i pokušavaju je pomiriti s Biblijom. Mnogi se pitaju, ako je Bog koristio evoluciju, kako onda milijuni godina procesa evolucije mogu biti kompatibilni s naukom Svetoga pisma. Neki ljudi smatraju da su znanost i religija dva odvojena područja i da Biblija nema utjecaja na stvarni svijet. Mnogi jednostavno vjeruju da je to sporedno pitanje.

Suprotstavljajući svjetonazori

World view

Pogledajmo samo jedan aspekt evolucijske priče i zapazimo kako utječe na kršćansku teologiju. Mnogi kršćani koji ne vjeruju u evoluciju životinja i čovjeka u užem smislu, ipak vjeruju u milijune godina staru povijest Zemlje. No, ideja o milijunima godina dolazi iz interpretacije sedimentnih slojeva stijena diljem svijeta, za koje se pretpostavlja da su se polako staložili i koji sadrže fosile.

Gdje se uklapaju "milijuni godina"?

Gotovo nitko ne bi pokušao uklopiti te milijune godina povijesti nakon izvještaja o Adamu i Evi. Oni ih pokušavaju uklopiti u Bibliju prije nego su se Adam i Eva pojavili na sceni. Ali ako je to istina, onda moramo pomiriti fosilni zapis, koji je bilješka smrti! Paleontolozi su čak otkrili mesojede aktivnosti, kancerozne tumore i trnje u fosilnom zapisu.

Smrt prije grijeha

Adam and Eve on the bones in the garden

To ima ogromne teološke implikacije. Kad prihvatimo ideju milijuna godina, kažemo da su postojali milijuni godina smrti, bolesti i krvoprolića prije nego što je Adam sagriješio. No, to je u suprotnosti s jasnim učenjem Biblije gdje Bog proglašava svoje završeno stvaranje "vrlo dobrim" i gdje je smrt nastupila zbog Adamova grijeha.

Kad u Bibliju ovako stavimo vremenska razdoblja od milijuna godina, iznenada dijelovi Pisma ne bi imali smisla; Rimljanima 6,23 "… Jer je plaća za grijeh smrt…" Ako je smrt nastupila prije nego što je Adam sagriješio, što je plaća za grijeh? Rimljanima 5,12 "… kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt…" Smrt ne bi mogla ući zbog Adamova grijeha ako je smrt već postojala. Hebrejima 9,22 "… I gotovo se sve po zakonu čisti krvlju i bez prolijevanja krvi nema oproštenja…" Zašto bi prolijevanja krvi imalo veze s oproštenjem grijeha ako se krvoproliće događalo već milijunima godina?

Ovo utječe na evanđelje

Resurection puzzle

Ovo izravno utječe na poruku evanđelja jer Isus je poslan da plati dug koji je učinio Adamov grijeh. Isus je umro fizičkom smrti, prolio svoju krv, pobijedio grijeh i smrt te obećao da će se vratiti opet i obnoviti svijet na način na koji je bio "u početku". Ako se krvoproliće događalo milijunima godina prije čovjekova grijeha, u kakvo stanje će Bog obnoviti svijet u budućnosti?

Ako je svijet uistinu star milijune godina, onda stvaranje više zvuči kao mitologija nego povijest, ali to je u suprotnosti s Isusovim naukom. On je dao izravnu podršku i upozorio na nevjeru Mojsijevim zapisima u Ivanu 5,46–47 gdje je rekao: "Uistinu, kad biste vjerovali Mojsiju, i meni biste vjerovali: ta o meni je on pisao."

Većina nevjernika danas negiraju Mojsijeve knjige i tako odbacuju Kristovu nauku. O stvaranju se govori kao o evoluciji, grijeh je "nešto zabavno", zakon više nije "dobro ili zlo", već štogod da odlučite. A vjera u globalni potop gotovo je univerzalno odbačena.

Za kršćane, negirati Mojsijeve knjige, ali i dalje podržavati Isusov nauk je nedosljedno razmišljanje. Nažalost, izgleda da ateisti razumiju te nedosljednosti bolje nego kršćani i iskorištavaju ih u pokušajima da potkopaju kršćanski svjetonazor i promiču svoj. Pogledajte sljedeći citat ateista Richarda Bozartha iz veljače 1978., objavljen u časopisu American Atheist:

‘Sada je jasno da je cjelokupno opravdanje Isusova života i smrti temeljeno na postojanju Adama i zabranjenog voća koje su on i Eva pojeli. Bez istočnoga grijeha, tko treba otkupljenje? Bez Adamova pada u život stalnoga grijeha koji se prekida smrću, kakvu svrhu ima kršćanstvo? Nikakvu. Sve ovo znači da kršćanstvo ne smije izgubiti izvještaj o stvaranju iz Postanka… Kršćanstvo se bori za vlastiti život.’

Nije sporedna tema

Daleko od toga da je sporedna tema, debata o stvaranju i evoluciji nalazi se na samoj borbenoj liniji napada na kršćanski svjetonazor. Creation Ministries International postoji da pomogne pastorima i crkvenim vođama da opreme svoje vjernike na ovom ključnom području koje govori o postanku na Bogu ugodan način i koji stavlja Bibliju u prvi plan.

Mnogo puta teško je podijeliti evanđelje Isusovo zbog pitanja koja se javljaju o Mojsijevim knjigama.

Većina kršćana ima pitanja o znanosti i Bibliji, a mnogi se bore sa svojom vjerom zbog njih. Svjedočenje može biti otežano zato jer svijet postavlja pitanja na ovim područjima, a mnogi kršćani osjećaju se nedovoljno opremljeni za odgovor na ovom području. Mnogo puta teško je podijeliti evanđelje Isusovo zbog pitanja koja se javljaju o Mojsijevim knjigama.

A što je s dinosaurima? Odakle Kajinu žena? Kako znamo da postoji Bog? A što je s evolucijom? Je li mogao Noa smjestiti sve životinje na arku? Je li Potop bio globalan? A što je s metodama određivanja starosti?

Opremanje crkve

Stručni govornici CMI-ja, od kojih su mnogi doktori znanosti, primaju pozive od crkava koje žele odgovore na ova i mnoga druga pitanja na profesionalan i nenametljiv način, uz istovremeno blisko držanje uz autoritet Pisma.

Oni mogu pokazati vašim zajednicama mnoge primjere kako znanost podržava ono što Biblija govori u Postanku. Prezentacije su dinamične i koriste PowerPoint te mogu plijeniti pažnju svih, od srednjoškolaca naviše.

Na temelju svjedočanstava koja primamo tijekom više od 30 godina službe, opazili smo obrazac. Nakon sastanaka ljudi su oduševljeni Božjim riječju, vide da se ona može braniti logički i počinju hrabrije svjedočiti.

Ako ste zainteresirani za angažiranje nekog od naših govornika 1 ili želite više informacija kontaktirajte nas ili nam pošaljite email events@creation.info

Povezani članci

  1. CMI speaker presentations demonstrate that there are straightforward answers to the common objections and queries people have relating to the creation/evolution issue, which are some of the most frequent objections to faith in Christ. For further info, see under ‘Speaking and direct ministry’ on the What we do page. Natrag na tekst.