Explore
Also Available in:

Zelené ostrůvky


Přeložil M. T., editoval Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)

Fotografie Joachima Schevena, LEBENDIGE VORWELT Museum Leaf_Lava

Všichni, kdo se toulají doubravou či lesem na pobřeží, když je na severní polokouli podzim, je určitě najdou - mezi nesčetnými hnědými listy roztroušenými po zemi jsou některé v jedné části ještě zelené (vlastně velmi zelené) (viz foto).

Podíváte-li se blíže, objevíte na tomto listu bělavou skvrnu či klikatou cestičku. Je to důkaz, že v listu žije larva minujícího motýlka (minovat-vyžírat).

Minující druhy na listech se vyskytují také mezi brouky a mouchami.

Proč napadené listy zcela nezhnědnou jako zbytek listů? Úžasnou věcí je, že larva vylučuje hormon, který udržuje obklopující oblast listu čerstvou.

Buňky těchto ‘zelených ostrůvků’ pokračují totiž ve fotosyntéze - výrobě potravy ze slunečního světla a vzdušného kysličníku uhličitého. A larvičky se nadále živí cukry vytvořenými tímto procesem, i poté, kdy samotný list spadl na zem a zemřel.

Teprve po určité době opouštějí tyto larvy list a zavrtají se do země, aby se zakuklily.

To přináší několik hádanek pro stoupence evoluce:

  • Které housenky přišly jako první na myšlenku přestat ožírat listy zvnějšku, a místo toho se zavrtat dovnitř?
  • Jak mohly larvy, které byly takto transformovány, vědět, že jejich strom brzy shodí listy, aby se mohly na tuto událost připravit?
  • Co by se stalo, kdyby se těmto minujícím housenkám nepodařilo při tom úplně prvním pokusu syntetizovat ten správný hormon? Pouze schopnost vylučovat tento hormon jim totiž zaručuje, že mohou přežívat na půdě lesa.
Fotografie Joachima Schevena, LEBENDIGE VORWELT Museum Leaf_Fossil

A co si počít s faktem, že fosilie takových minujících druhů nalézáme již v ‘ geologicky nejstarších ’ fosilních listech svrchní křídy?

Tento list (viz foto, šipka ukazuje na chodbičku minujícího motýla) je z dakotských pískovců v Kansasu, USA, které prý pocházejí z údajného ‘ věku dinosaurů.’

V nejlepším případě budou evolucionisté schopni přijít s nějakou tou chatrnou pohádkou. Mnohem logičtější je věřit, že tato očividná opatření Stvořitele pro Jeho tvorstvo byla naprogramována do hmyzu od samého počátku.

Podobné články v angličtině

Pro další četbu v angličtině


Knihy Refuting Evolution (Odmítnutí evoluce) bylo prodáno 500 000 kopií. Je to neuvěřitelné? Jenže knihy Iluze Boha od Richarda Dawkinse bylo prodáno 8,5 miliónů kopií. Prosíme, podpořte CMI, ať můžeme těchto informací rozšířit ještě víc. Podpořte tyto stránky

Helpful Resources

The Fossil Record
by John D Morris, Frank J Sherwin
US $14.00
Hard cover
Living Fossils book
by Dr Carl Werner
US $30.00
Hard cover