Explore
Also Available in:

Het duistere geheim van Natuurwetenschappers: Snelle sterren hebben geen tijd gehad om uitelkaar te vliegen

door
vertaald door George Van Apeldoorn

Dit artikel komt uit Creation 41(1):18, Januari 2019

dark-secret

Eerst was er donkere materie, toen kwam donkere energie, toen donkere fotonen en nu wordt er gepraat over donkere sterren, donkere planeten en zelfs donker intelligent leven in een geheel donker sterrenstelsel binnen ons Melkweg stelsel.

Echter, natuurkundigen weten feitelijk niets over donkere materie en donkere energie. Deze termen en de nevelige begrippen die zij voorstellen zijn in feite verzonnen door astrofysici omdat zij materialisme veronderstelden (materie en energie is alles wat er is. Vervolgens hebben zij er dogmatisch op gestaan om dit rigoreus toe te passen op de oorsprong en structuur van het heelal.

Wanneer dergelijke fysici de rotatie snelheid van sterren observeren–niet slechts in ons eigen sterrenstelsel maar ook in duizenden andere spiraalvormige stelsels–constateren ze dat de sterren in de spiraal vormige schijven zich ’te snel’ bewegen. Zij bewegen zich zo snel dat gedurende hun veronderstelde leeftijd, gelijk aan de leeftijd van het stelsel zo in de buurt van 10 miljard jaar, de sterrenstelsels uiteengevallen zouden moeten zijn omdat ze de sterren die uit hun stelsels gevlogen zouden moeten zijn, niet konden vasthouden.

Omdat astrofysici deze roterende hoge snelheden niet met de gebruikelijke en getoetste Newton natuurkunde kunnen verklaren, hebben ze het begrip gebrouwd dat de sterrenstelsels in feite voor 80% tot 90% uit ‘donkere materie’ bestaan--- spul dat overal is, maar dat we niet kunnen zien of bespeuren op welke manier danook.1

Eén artikel2 stelt dat de meerderheid van de hedendaagse natuurkundigen dit geloven. Dat kan best het geval zijn, maar ik geloof het niet en ik ben er zeker van dat ik als echte fysicus kwalificeer.3 Hoe dan ook, de waarheid wordt niet door de mening van de meerderheid vastgelegd.4

Ongeveer 200 jaar geleden begonnen wetenschappers het Woord van God te verlaten als gezaghebbend in zaken zoals de schepping van het heelal en zodoende geloven velen heden ten dage in materialisme—dat er geen Schepper is en dat het heelal zichzelf simpelweg heeft geschapen vanuit niets.5 Maar wanneer die zienswijze tegenovergestelde data tegenkomt, wordt het dan geen tijd om hun ‘donkere’ mythologie los te laten? Zij zouden dan in plaats daarvan de mogelijkheid in overweging kunnen nemen dat het heelal niet zo oud is als zij zich voorstellen, dat het ongeveer 6000 jaar geleden is geschapen zoals de Bijbel aangeeft. Aangezien dat het geval is, is het geen wonder dat die snelle sterren nog geen tijd hebben gehad om uitelkaar te vliegen.

Verwijzingen en opmerkingen

Referenties

  1. Hartnett, J.G., Waarom is donkere materie overal in de cosmos? creation.com/dark-matter-everywhere, March 2015. Terug naar de tekst.
  2. Bazilchuk, N., Donkere materie: Hoe kunnen we weten of het bestaat? ScienceNordic.com, April 2016. Terug naar de tekst.
  3. CMI redacteur: Onlangs met pensioen gegaan als een Hoofddocent in de Natuurwetenschap aan de Universitieit van Adelaide (en daarvoor aan de Universiteit van Westelijk Australië). Na pensionering is Dr. Hartnett betrokken in een klein nieuw bedrijf om zijn onderzoek in het ontwikkelen van uiterst stabiele klokken ten gelde te maken. Zie www.cryoclock.com. Hij heeft meer dan 100 publicaties uitgebracht in collegiaal getoetste wetenschappelijke tijdschriften en meer dan 100 conferentie publicaties , met internationale erkenningen en onderscheidingen. Zie creation.com/hartnett. Terug naar de tekst.
  4. Howard, G., Kunnen al die wetenschappers het verkeerd hebben? Creation 36(1):20-22, Januari 2014; creation.com/scientists-wrong. Terug naar de tekst.
  5. Hartnett, J.G., Over de oorsprong van universa door middel van natuurlijke selectie—of, verblind door de oerknal zwartheid, creation.com/origin-of-universes, October 2014. Terug naar de tekst.

Helpful Resources