Explore
Also Available in:

Hyvät uutiset!

dreamtime.comadam-and-eve
dreamtime.comtemptation

Olemme Jumalan luotuina, Hänen omaisia, joka on meille asettanut täydelliset moraalinormit—ja olemme Hänelle tilivelvollisia siitä, kuinka elämme. (Heprealaisille 9:27). Raamattu kertoo meille, että me kaikki, kuten Aadam ja Eeva (ensimmäinen mies ja nainen), olemme kääntyneet pois jumalan teiltä; olemme kulkeneet omia tietämme ja eläneet elämää ikään kuin olisimme Jumala—siis hallinnassamme. Tätä kapinaa, joka hylkää Jumalan vallan meihin, Raamattu kutsuu “synniksi”, ja olemme kaikki syntiä tehneet (Roomalaisille 3:23).

Raamattu kertoo, että Jumala tulee pitämään meidät vastuussa synneistämme. Kuten Aadam, ensimmäinen ihminen, jonka Jumala loi, me kaikki ansaitsemme Jumalan tuomion synneis­tämme. Aadamin jälkeläisinä me kaikki kärsimme fyysisen kuoleman tämän maallisen elämän lopussa. Raamattu kutsuu tätä kuolemaa (Jumalan kirouksen seurausta—1 Mooseksen 3:19) “viimeiseksi viholliseksi” (11 Korinttilaisille 15:26). Kuolemalla ei ollut sijaa alkuperäisessä täydellisessä luomisessa. Se johtui Aadamin synnistä, kun hän, teoillaan, sanoi Jumalalle, ettei Häntä tarvittu—Aadami ehdotteli olla itse oma jumalansa. Kuitenkin jokainen meistä kannattaa Aadamin toimintaa, meissä olevan Jumalan vallan hylkäämisellä (Roomalaisille 5:12).

dreamtime.comlighting

Raamattu kertoo meille myös, että tule­vai­suu­dessa, Jumala tulee tuomitsemaan meidät syntiemme vuoksi. Kauhistavat seuraukset tapahtuu Hänen tuomiosta (Roomalaisille 2:5–11). Jumala on täydellisesti oikeuden­mukainen, mikä tarkoittaa, että Hän toimii aina oikeudenmukaisesti asettamiensa moraali-­/oikeudellisten periaatteiden mukaisesti, joten Hänen on rangaistava lakinsa rikkomisesta. Koska puutteemme loukkaavat Hänen täydellistä, ääretöntä pyhyyttään, myös rangaistuksen on oltava ääretön. Koska olemme rajallisia, finiittisiä, rangaistuksen on oltava kestoltaan ääretön, iankaikkinen (Matteuk­sen 25:46). Lisäksi emme voi ansaita Jumalan armahdusta tai anteeksiantoa millään teoillamme, sillä mikään, mitä me voisimme tehdä, ei voi poistaa tekemäämme syntiä (Roomalaisille 3:2324; Efesolaisille. 2:89). Yrityksemme piilottaa huonot tekomme hyvän tekemisellä ovat kuin maalaisi tuoreella maalilla puun kuivamätää—kuivamätä on edelleen jäljellä.

Jumalan pelastus­suun­nitelma

Mutta Jumala on tarjonnut tien paeta kuoleman kirouksesta ja tulevasta tuomiosta. Joko meidän täytyy kärsiä rangaistuksestamme, tai sitten tarvitaan Sijaisen, jonka on kestettävä se meidän puolestamme (Jesajan 53). Sijaisen on oltava täysin ihminen korvatakseen ihmis­kunnan (Heprealaisille 2:14), täytyy olla täysin synnitön, jotta Hänen ei tarvitsisi sovittaa omia syntejään (Heprealaisille 7:27), ja sen täytyy olla täysin jumalallinen kestääkseen Jumalan ääretöntä vihaa (Jesajan 53:10). Voidakseen välittäjänä Jumalan ja ihmisen välillä Jeesuksen täytyy olla molemmat—“Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,” (11 Timoteukselle 2:5).

Raamattu sanoo: “Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi ian­kaikki­nen elämä.” (Johan­neksen 3:16) Jeesus Kristus tuli maailmaan ottamaan päällensä kirouksen ja rangaistuksen synneistämme. Lihallisena Jumalana (Kolossa­laisille 2:9), Jumala-ihminen Jeesus eli synnit­tömän elämän (Heprea­laisille 4:15) ja antoi itsensä vapaaehtoisesti kärsiäkseen kuoleman puolestamme, meidän siasta (Rooma­laisille 5:811 Pietarin 3:18). Hän otti itselleen rangaistuksen, jonka me ansaitsimme synneistämme. Koska Hän on Jumala (samoin kuin ihminen), hänen elämänsä oli riittävän arvokas maksamaan minkä tahansa määrän ihmisiä kaikista synnit. Ja Hän nousi kuolleista todistaen, että Hän oli maksanut hinnan ja voittanut kuoleman. Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus ovat todistettuja historian tosiasioita—monet ovat yrittäneet selittää tapahtumat pois ja sen sijaan muuntunut.

dreamtime.comthe-cross

Ilmainen lahja? Onko mikään todella ilmaista?

Jumala tarjoaa tämän ilmaisen pelastuksen lahjan kaikille, jotka ottavat sen vastaan. Hän kehottaa kaikkia kääntymään pois syntisiltä teiltään ja luottamaan siihen, mitä Kristus on tehnyt hyväksemme. Emme voi tehdä mitään poistaaksemme syyllisyyttämme Jumalan edessä (Roomalaisille 3:23). Hyvien asioiden tekeminen ei poista syntiämme, ja koska olemme kaikki syntisiä, emme voi tehdä mitään sen kumoamiseksi. Vaan Jumalan armosta voimme pelastua hänen tekonsa kautta—se on lahja (Efesolaisille 2:89). Ne, jotka yrittävät ansaita oman pelastuksensa ilman Jumalan armoa (ansaitsematon suosio), epäonnistuvat (Roomalaisille 9:32).

Vaihtoehto?

Toisaalta, joka hylkää Jumalan tarjouksen, kärsii Hänen vihansa tulevalla tuomiolla, josta Raamattu selvästi varoittaa toistuvasti. Tämä on pelottava tulevaisuus (2 Tessalonikalaisille 1:7–9). Jeesus puhui tästä paljon varoittaen ihmisiä heidän kohtaamastaan vaarasta. Raamatun Ilmestyskirja käyttää graafisia kuvia esittäessään niiden kauhistuttavaa tule­vai­suutta, jotka nyt hylkäävät Jumalan armon—ikuisen eron Jumalasta, kaiken hyvän lähteestä.

Jotkut saattavat vastustaa sitä, että tällainen tuomio on liiallinen. Jumala kuitenkin antaa kapinallisille heidän sydämensä halun: olla vapaa Jumalan vallasta ikuisesti. Ongelmana on, että vapautuminen Jumalan vallasta edellyttää myös eroamista Jumalasta, joka on kaiken hyvän lähde (11 Moo­sek­sen 1:3111 Johan­nek­sen 1:5–10).

Jos ymmärrät itsesi kelvottomaksi syntiseksi, joka ansaitsee Jumalan tuomion, tarvilla Hänen anteeksiantamustaan, silloin Raamattu sanoo, että sinulla on oltava ‘parannus käänty­myk­sessä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen’ (Apos­tolien teot 20:21). Parannus tarkoittaa täydellistä mielenmuutosta—sitä, että olet samaa mieltä Jumalan kanssa synneistäsi ja siitä, kuka Jeesus on ja mitä Hän teki hyväk­sesi, ja haluat nyt elää Hänelle miellyt­tävää elämää. Usko Jeesukseen Kristukseen edel­lyt­tää sen hyväksymistä, kuka Hän on, “elävän Jumalan Poika”, että “Kristus kuoli juma­lat­to­mien puolesta” ja että Hän voitti kuoleman puoles­tanne ylös­nouse­muk­sessaan (11 Korint­ti­lai­sille 15:2122). Sinun täytyy uskoa, että Hän voi pelastaa sinut, ja luottaa ainoasti Kristukseen, jotta häneen uskomisen kautta saat Jumalan vanhurskauden.

Mitäs nyt?

Jos halusi on että pelastut, käänny Kristuksen puoleen nyt. Myönnä Hänelle, että olet syyl­linen, avuton syntinen, ja pyydä Häntä pelas­tamaan sinut ja olemaan elämäsi Herra, auttaen sinua jättämään taaksesi syntiset tiesi ja avun elämisessä Hänelle. Raamattu sanoo: “Jos sinä tunnustat suullasi Herran Jeesuksen ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herät­tänyt hänet kuolleista, sinä pelastut” (Rooma­lai­sille 10:9). (Huomaa, että tämä Jumalan lupaus ei riipu tunteistasi, jotka tulevat ja menevät; voimme yksinkertaisesti luottaa Jumalaan sen suhteen, mitä Hän on luvannut. Sen, minkä Jumala sanoo tekevänsä, Hän tekee.) Jos olet rukoillut tällä tavalla, silloin sinun pitäisi löytää kristittyjä, jotka kun­nioit­tavat Raamattua, Jumalan sanaa, arvovaltaisina kaikissa asioissa, joista se puhuu—sellaiset kristityt ovat aina innokkaita tutkimaan Raamatun opetusta ja soveltamaan sitä elämäänsä. Pyydä heitä auttamaan sinua, kun opit elämään niin kuin Jumala haluaa sinun elävän.

Aiheeseen liittyvät artikkelit