Explore
Also Available in:

Koraani vs Genesis

Kirjoittaja:
Luominen 13: s.14–19 (luominen.fi)

460-Koran-Genesis
Minkä tahansa Kristuksen tuntemista vastaan asettuvan opin—olkoon se humanismi, buddhalaisuus, hindulaisuus, New Age tms.—voittamisen avain on (2.Kor. 10:5) osoittaa, että opin alkuperä ei ole todellisuuden kanssa yhtä yhteensopiva kuin Ensimmäinen Mooseksen kirja.

‘Nimeni on Muhammed’, nuori mies sanoi opiskelijakaverilleen australialaisessa yliopistossa. ‘Muhammed?” kysyi kaveri, ‘Missä olen kuullut tuon nimen aiemmin?’

Miehen – joka oli muslimi – kerrottua, että Muhammed1 on islamin suuren profeetan nimi, kirkossa käyvän perheen tytär kysyi islamin ja kristinuskon eroista.

Muslimi selitti ehkä tärkeimmän näkemyksellisen eron olevan se, että Koraani2 puhuu Jeesuksesta profeettana, ei missään tapauksessa Jumalan Poikana.

Samana iltana australialaissyntyinen opiskelija kertoi isälleen tapaamisesta ja kysyi: ‘Isä, olen ajatellut … kehomme ovat epäpuhtaita! Miksi puhdas Jumala tahraisi itsensä laskeutumalla maan päälle ihmiseksi?’

Koska isä ei kyennyt antamaan järkevää vastausta, tytär käänsi selkänsä seurakunnalle, kääntyi islamiin ja meni myöhemmin naimisiin muslimin kanssa.3

Tällaiseen kysymykseen vastaaminen ei vaadi kuin perustiedot sovituksesta. Pelastus edellyttää uhrautuvan ‘viimeisen Aadamin’ (1.Kor. 15:45) veren vuodatuksen, jonka on oltava ensimmäisen ihmisen jälkeläinen mutta synnitön. Tämä voi olla mahdollista vain ihmiseksi tulleen Jumalan, Jeesuksen Kristuksen, hahmossa (Hepr. 9:12, 22). On kuitenkin syytä huomata, että tämä kaikki rakentuu Ensimmäisen Mooseksen kirjan perustotuuksiin ensimmäisen Aadamin kautta tulleesta synnistä ja kuolemasta, ja synnin peittäneestä ensimmäisestä veren vuodatuksesta (1 Moos. 3:21). Pitkien ajanjaksojen kompromissin tuoma kasvava hämmennys kirkossa (pitkät ajanjaksot sijoittavat kärsimyksen, kuoleman ja verenvuodatuksen aikaan ennen Aadamia) on pääsyy siihen, että niin moni ei nykyään osaa antaa järkeviä vastauksia tavallisiin evankeliumiin liittyviin kysymyksiin (vastoin kohdan 1.Pie. 3:5 kehotusta). Tämä jättää seurakuntien nuorison haavoittuvaksi väärien opintuulten heittelyille (Ef. 4:14).

Syyskuun 11. päivän jälkeen vuonna 2001 islamin lisääntynyt esilläolo mediassa sekä hallitusten ja monien seurakuntien julkiset julistukset islamista hienona uskontona todennäköisimmin lisää nuorten kysymyksiä, kuten ‘Rukoilevatko juutalaiset, kristityt ja muslimit samaa Jumalaa?’ tai ‘Mitä Koraani sanoo Raamatusta?’

Vaikka monet kristityt raamatunselittäjät ovat lisänneet tietoisuutta Koraanin ja Raamatun välisistä keskeisistä opillisista eroavaisuuksista (kts. lista sivulla 19), vain harvat ihmiset tietävät, miten räikeässä ristiriidassa muslimien pyhä kirja on Raamatun käsityksen kanssa omasta alkuperästämme.

Luominen, lankeemus, vedenpaisumus ja Baabel

Ensimmäiseen Mooseksen kirjaan on tallennettu yhtenäinen luomiskuvaus. Koraani sen sijaan ei tällaista tarjoa. Sen sijaan Koraanissa on hajanaisia luomista käsitteleviä tekstikappaleita pitkin Koraanin 114 lukua (eli ‘Suuraa’). Tämän artikkelin taulukoiden tarkoituksena on rinnastaa näitä hajanaisia tekstikatkelmia selkeämmän kuvan saamiseksi siitä, mitä Koraani sanoo Raamattuun verrattuna.

Näiden taulukoiden korostamat monet ristiriidat murentavat väitteet, joiden mukaan Muhammedin saama ‘ilmestys’ ei olisi juutalaiskristillisen historiankirjoituksen vääristymää vaan rakentuisi luotettavasti juutalaiskristillisen historian päälle.

Eevan vääristynyt, selvästi virheellinen käsitys on Koraanissa esitetty totena.

Koraani esimerkiksi kertoo, että Aadamia kiellettiin menemästä lähellekään kiellettyä puuta, kun taas Ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo Jumalan vain kieltäneen ihmistä syömästä tuon puun hedelmää (ks. Taulukko 2). (Ihminen oli sijoitettu paratiisiin hoitamaan sitä (1 Moos. 2:5), mikä näyttää vaatineen fyysistä pääsyä kaikkien puiden luokse esimerkiksi karsimista varten.) Mielenkiintoista on myös, että Raamatun mukaan Eeva petettiin (1.Tim. 2:14) ja hän käsitti Jumalan syömiskiellon väärin siten, että myös pelkkä kiellettyyn hedelmään koskeminen oli kiellettyä (1 Moos. 3:3). Eevan vääristynyt, selvästi virheellinen käsitys on Koraanissa esitetty totena.

Raamatun alkuperäkuvaus tekee myös Koraania helpommaksi ymmärtää nykyajan maailmaa. Näin voi käsittää, mistä synnin, väkivallan, kuoleman ja eri kieliryhmien läsnäolo (sekä edellisestä seuraavat pienet ‘rodulliset erot’) johtuvat. Raamattu selittää, miksi koko luomakunta huokaa ja on alistettu katoavaisuuden alle (Room. 8:19–22). Koraani sitä vastoin tekee Jumalan vastuulliseksi kuolemasta ja kärsimyksestä (ks. Taulukot 1 and 2), samoin kuin pitkiin ajanjaksoihin ja evoluutioteoriaan sitoutunut kristillisyys tai itämaiset uskonnot.

Koraani ja evoluutio

Evoluutioon perustuvan opetussuunnitelman tullessa omaksutuksi yhä laajemmin jotkut muslimioppineet ja -johtajat ovat tiedostaneet evolutionistisen ajattelun islamin uhaksi. Heidän vastauksensa on ollut joko hyökätä evoluutiota vastaan tai yleisemmin yhdistää evoluutio islamin kanssa.

1. Muslimikreationistit

Muslimikreationistit linjaavat, että ‘[evoluutio]teoria ja pyhä Koraani ovat suorassa ristiriidassa toistensa kanssa, eikä niiden yhteensovittaminen onnistu mitenkään’.4 New Scientist raportoi, että muslimikreationistiset kirjat siteeraavat ja kopioivat kristittyjä kreationisteja raamattuviittaukset poistettuina.5

2. Muslimievolutionistit

Evoluutioon uskovat muslimit vaikuttavat olevan selvästi muslimikreationisteja lukuisampia ja äänekkäämpiä.

Heillä on merkittävä strateginen etu erityisesti siksi, että Koraani on niin epäselvä, epämääräinen ja kaikesta päätellen avoin erilaisille tulkinnoille.6 Sitä vastoin he mielellään huomauttavat, että ‘Raamatun kuvauksessa kuuden päivän mittaisesta luomisesta ja lepopäivästä eli sapatista ei ole mitään epäselvyyttä vaan ne tarkoittavat tavallisen viikon päiviä’.7 Nämä evolutionismiin mukautuvat muslimit ovat vakuuttuneita Koraanin luomisen ‘päivien’ tarkoittavan todellisuudessa ‘hyvin pitkiä ajanjaksoja, aikakausia tai maailmankausia’.7

Muslimiuskonpuolustajat huomauttavat vahingoniloisesti, miten Koraani on yhteensopiva evoluution kanssa toisin kuin Raamattu. Esimerkiksi: ‘Missään kohdin pyhää Koraania ei kerrota Aadamin olleen ensimmäinen ihminen tai etteikö ennen Aadamia olisi ollut luomista. Ei myöskään kerrota, että Aadam olisi elänyt tai luotu tai että maailma olisi luotu vain kuusi tuhatta vuotta sitten.’8,9 Pitkiin ajanjaksoihin uskovat muslimit myös käyttävät hyväksi Raamatun yksityiskohtaista vedenpaisumuskuvausta. He väittävät, että koska Raamattu selkeästi kertoo äskettäisestä ja maailmanlaajuisesta tulvasta, jota ‘tiede’ ei tunne, on Raamattu väärässä ja Koraanin on siksi osoitettu olevan oikeassa!10 Osa islaminuskoisesta kirjallisuudesta väittää jopa Koraanin osoittavan Allahin paljastaneen Muhammedille alkuräjähdyksen, muinaisen universumin ja evoluution yksityiskohtia paljon ennen kuin tiedemiehet alkoivat tehdä vastaavia ‘löytöjä’.11

Kristityn valmius

Samalla tapaa kuin evoluutioteorian uskollemme asettamien haasteiden tiedostaminen auttaa meitä olemaan valmiit vastaamaan,12 tulee meidän myös olla tietoisia ja valmiita vastaamaan uskontojen, kuten islamin, asettamiin kysymyksiin, joita lapsemme esittävät.13 Kun ihmiset opettavat Raamattua vastaan olevia oppeja, meitä on käsketty aktiivisesti vastustamaan näitä ideologioita (2.Kor. 10:5). Kristittyjen tulee olla valmiina auttamaan nuoria läpäisemään ‘älylliset uskonkriisit’, joita monet varttuessaan kohtaavat—johtuvatpa nämä sitten kehitysopillisesta opetuksesta tai muiden uskontojen kohtaamisesta.

Sen tietäminen, että Jumalan Sana selittää tarkasti maailmamme ollen kaikkia sitä vastustavia ajatuksia edellä, paitsi vahvistaa omaa uskoamme, myös antaa luottamusta tavoittaa rakkaudellisesti haastajiamme—muslimit mukaan lukien.

Koraanin kohdassa 6:91 Moosekselle annettu Kirja on kuvattu ihmisten ‘valoksi ja johdatukseksi’.

Ensimmäinen Mooseksen kirja käyttöön muslimien tavoittamisessa?

Apostoli Paavali käytti ateenalaisten uskomuksia siltana evankeliumin totuuden luokse (Ap.t. 17:22–23, 28). Samoin kristityt voisivat käyttää vastaavaa lähestymistapaa muslimien kanssa keskusteltaessa. Keskustelun voisi aloittaa viittaamalla siihen, että Koraani toteaa juutalaisten ja kristittyjen Raamatun olevan Jumalan antamia, esim. Koraani 2:87: ‘Olemme antanut Moosekselle Pyhän kirjan ja lähettänyt profeetat hänen jälkeensä, ja Me olemme antanut Jeesukselle, Marian pojalle, selvät todistukset ja tukenut häntä Pyhällä hengellä.’ Lisäksi Koraanin kohdassa 6:91 Moosekselle annettu Kirja on kuvattu ihmisten ‘valoksi ja johdatukseksi’.

Mistä sitten niin monet ylitsepääsemättömät erot 1 Moos. 1–11 ja Koraanin välillä? Muslimi voi väittää, että ‘nykyisten’ Raamattujen kopiot ovat turmeltuneet. Varhaisimmat Raamatun käsikirjoitukset (esimerkiksi British Museumissa14 [Lontoossa]) ajoittuvat kuitenkin Muhammedia varhaisemmiksi, mikä osoittaa nykyisten kopioidemme luotettavuuden.

Raamattu kuitenkin selittää, miten kuolema, väkivalta, kipu ja rappio saapuivat kerran niin täydelliseen luomakuntaan Eedenissä Aadamin synnin seurauksena

Toinen haasteellinen kysymys muslimille voisi koskea kuoleman, kärsimyksen, surun jne. läsnäoloa maailmassa. Mietipä seuraavaa mielipiteenvaihtoa amerikkalaisen TV-juontaja Larry Kingin ja Georgetownin yliopiston Islamin teologian professori Maysam Al-Faruqin välillä:

KING: Maysam, jos uskot taivaaseen ja paratiisiin, niin onko kuolema hyvä?

AL-FARUQI: Ehdottomasti. Ja kuoleminen on täysin luonnollista, se on kaiken loppu.

KING: Miksi sitten pidämme sitä traagisena? …

AL-FARUQI: No, koska siihen liittyy esimerkiksi kipua …15

Eli tässä islamilaisessa (sekä teistisen evolutionismin) näkemyksessä kuolema on ‘täysin luonnollista’, joten miksi surra ja itkeä rakkaan kuolemaa? Islaminopin professorin vastaus: ‘No, koska siihen liittyy esimerkiksi kipua…’ johtaa jatkokysymykseen: &rlsquo;Eli kipu ja kärsimys ovat myös luonnollinen osa Jumalan hyvää (Koraani 32:7) luomistyötä?’ Muslimeilla ei selvästikään ole tyydyttävää vastausta.

Raamattu kuitenkin selittää, miten kuolema, väkivalta, kipu ja rappio saapuivat kerran niin täydelliseen luomakuntaan Eedenissä Aadamin synnin seurauksena (1 Moos. 2:17; 1 Moos. 3:19; Room. 5:12–17; Room. 8:19–22; 1.Kor. 15:21–22). Onneksi tilanne on vain väliaikainen, koska Jumala antoi Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, Kolminaisuuden toisen Persoonan, jotta häneen uskovat voisivat odottaa tulevaa ennalleen saattamista. Tulevassa maailmassa ‘kuolemaa [ei] ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua’ eli toisin sanoen Eedenissä langetettua kirousta ei enää ole (Joh. 1.18; Joh. 3.16; Ap.t. 3:21; Ilm. 21:4; Ilm. 22:3).

Raamatun ja Koraanin keskeisiä eroja

Taulukko 1. LUOMINEN

Raamattu sanoo:Koraani sanoo:
Ihminen luotiin Maan päällä, Eedenin puutarhassa (1 Moos. 2:8). Ihminen luotiin paratiisissa (‘janna’)1, ei maa­il­mas­sa (en­sim­mäi­nen pariskunta karkotettiin myö­hem­min Maahan, mm. Koraani 2:36).
Raamattu kuvailee selkeästi, mitä luotiin kunakin luo­mis­vii­kon päivänä. Järjestys poissulkee alku­rä­jäh­dyk­sen mah­dol­li­suu­den (esim. Maapallo luotiin ennen Aurin­koa). Ei selviä yksityiskohtia luomisen päi­vis­tä. Joitakin epä­sel­viä päivien ryh­mit­te­ly­jä suurassa 41:9–12.22
Luominen kuudessa selvästi Maan pyö­ri­mis­ai­kaan sidotussa päivässä (noin 24 tuntia). Luominen niin ikään kuu­dessa päi­väs­sä,2 mutta voidaan helposti tulkita mil­joo­nik­si vuosiksi (ks. pääteksti).
Ihminen ja eläimet luotiin kasvissyöjiksi (1 Moos. 1:29–30). Al­ku­pe­räi­ses­sä luomakunnassa ei ollut kuolemaa eikä kärsimystä. Lihansyönti (ja siten kuolema ja kär­si­mys) il­mei­ses­ti kes­keis­tä elämälle luo­dus­sa Maassa alusta al­kaen. Koraani (6:142, 16:5, 40:79) kertoo, että karja luotiin ihmisen syö­tä­väk­si.
Ihminen luotiin alastomana (kuitenkin ilman häpeää—1 Moos. 2:25). Koraani kertoo Aadamin ja tämän vai­mon alastomuuden tulleen il­mei­sek­si heidän syntinsä jälkeen (20:121; 7:22), mutta jonkinlaisista vaa­te­tuk­sis­ta kerrotaan jo ajalta en­nen lan­kee­musta (Koraani 7:27)3.
Kaikki luotiin Kristuksen kautta ja Kris­tuk­sel­le. Hän oli olemassa jo en­nen luomista (esim.1 Moos. 1:26; 1 Moos. 3:22; 1 Moos. 11:7; Miika 5:2; Joh. 1:1–3, 10; Joh. 3.13; Joh. 6:62; Joh. 8:35, 58; Joh. 17:5, 24; Room. 11:36; 1.Kor. 8:6; Kol. 1:16–17; Hepr. 1:2). Jeesus oli luotu olento. Koraani 3:59: ‘Jeesuksen sa­man­lai­suus Allahin edessä oli vastaava kuin Aadamin, Jumala loi hänet tomusta…’

Lähdeluettelo ja kommentit—Taulukko 1

 1. Aiemmin muslimit eivät koskaan ky­seen­alais­ta­neet sitä, että Ko­raa­nin janna (‘paratiisi’), jossa ih­mi­nen luotiin, ei ollut maa­pal­lol­la. Evo­lutionistien paine on kui­ten­kin johtanut monia, joskaan ei kaikkia, nykyisiä muslimi­oppineita väit­tä­mään, että Ko­raa­nin puu­tarha en­nen lan­kee­musta oli maa­pal­lol­la.
 2. Jotkut kriitikot lainaavat suuraa 41:9–12 ja esittävät tämän puhu­van kahdeksasta luo­misen päi­väs­tä, mutta islamin us­kon­puo­lus­ta­jat selittävät kahden päivän kuvauksen ole­van pää­llek­käi­set: Koraani 41:9–12 ‘Sano: “Kiis­tät­te­kö Hänet, joka loi Maa­il­man kah­des­sa päivässä? … Hän asetti vuo­ris­tot sei­so­maan lujina, paljon maan pintaa kor­ke­ammal­la, ja soi siunauksia maalle… nel­jäs­sä päi­väs­sä… niin Hän sai ne valmiiksi seit­se­mään vah­vuu­teen­sa kah­des­sa päi­väs­sä’”.
 3. ‘Oi te Aadamin lapset! Älkää an­ta­ko Saa­ta­nan vietellä teitä, kuten hän sai van­hem­pan­ne ulos puu­tar­has­ta ja riisumaan vaat­teen­sa, näin paljastaen häpeänsä…’

Taulukko 2. TURMELUS (Ihmisen lankeaminen syntiin)

Raamattu sanoo:Koraani sanoo:
Ennen syntiinlankeemusta Aadamilla ja Eevalla oli va­paa pääsy ‘Elämän puun’ hedelmien luo. (1 Moos. 2:9, 16–17). ‘Ikuisuuden puu’ (jonka sanotaan an­ta­van ikuisen elä­män; 7:20; mikä siten vas­taa Raamatun Elämän puuta) oli Kiel­let­ty Puu (20:120).
Kielletty puu on määritelty selkeästi ‘Hyvän ja pahan tiedon’ puuksi. ‘Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: “Syö vapaasti kaikista muista pa­ra­tii­sin puista, mutta hyvän- ja pa­han­tie­don puusta älä syö, sillä sinä päi­vä­nä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuo­le­man.”’ (1 Moos. 16–17). Ei mainintaa nimestä ‘Hyvän ja pahan tiedon puu.’ Ko­raani 7:19: ‘Oi Aadam! Asu vaimosi kanssa puu­tar­has­sa ja nauti sen hyvistä antimista kuten toi­vot­te: Mutta älä lähesty tätä puuta tai joudut vai­keuk­siin ja rik­ko­muk­seen.’ Myös 2:34).
Käärme Eedenissä (1 Moos. 3). Koraanissa ei mainintaa käärmeestä tai liskosta (paitsi viittaus Mooseksen sau­vaan, joka muuttui käärmeeksi).
Käärme johti Eevan harhaan kiistäen, että tämä kuolisi (1 Moos. 3:1–5)
Ette suinkaan kuole vaan Jumala tie­tää, että sinä päi­vä­nä, jona te siitä syöt­te, aukenevat teidän sil­män­ne, ja te tu­let­te niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pa­han.
Saatana houkutteli Aadamin ja tämän vai­mon: Koraani 20:120: ‘Mutta Saa­tana kuiskaili ilkeyksiä hänelle. Hän sanoi: “Oi Aadam! Johdatanko sinut Ikuisuuden puulle1 ja valtakuntaan, joka ei koskaan rapistu?”’ Koraani 7:20–21: ‘Silloin Saa­tana alkoi kuiskailla ehdotuksiaan heille… Hän sanoi: “Sinun Herrasi kielsi sinulta tämän puun vain, jottei teistä tulisi kuten enkeleitä ja te eläi­sitte ikui­sesti.”’
Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hä­nen vaimollensa puvut nahasta ja puki ne hei­dän yllensä.’(1 Moos. 3:21) ‘Vaatetus’mainitaan, muttei nahka­vaat­teita (Koraani 7:26).
Lankeemuksen jälkeen Aadam ja Eeva olivat edelleen maapallolla, vaikkakin karkotettuina Eedenistä (1 Moos. 3:23–24). Aadam ja Eeva siirrettiin Paratiisista (joka ei ollut maa­pal­lol­la) alas Maahan (7:24, myös 2:36).
Lankeemuksen jälkeen ihminen syö ‘vaivaa nähden’ ja (maan kirouksen vuoksi) ‘otsa hiessä’ (1 Moos 3:17, 19). Vaiva ja hiki olivat olennainen osa alku­pe­räis­tä luo­mis­työtä Maassa. Koraani 90:4: ‘Totisesti olemme luoneet ihmisen raatamaan ja tais­te­le­maan.’
Kuolema on ‘vihollinen’, joka saapui, kun Aadam teki syntiä (1 Moos. 2:17; 1 Moos. 3:19; Room. 5:12, 17; 1.Kor. 15:21–22, 26). Koraanissa ei ole viittausta kuolemaan ‘vihollisena’ tai minään muunakaan kuin osana alkuperäistä luotua maail­maa.
Maa oli nyt ‘kirottua’ koko luomakunta ‘huokailee’ or­juu­tet­tuna rappeutumisen alla (1 Moos. 3:17; Room. 8:20–22; Ilm. 22:3). Ilmeisesti ‘pahat asiat’ eivät ole seu­raus­ta lan­kee­muk­ses­ta vaan al­ku­pe­räi­sen luomisen keskeisiä tekijöitä.

Lähdeviite—Taulukko 2

 1. Eräs Ensimmäisen Mooseksen kirjan kerto­muksesta selvästi häm­men­tynyt islamin­op­pinut ko­raa­nin­se­lit­tä­jä kirjoittaa ‘Elämän puun’ olleen Raa­ma­tun­kin mu­kaan myös ‘Hyvän ja Pahan tie­don puu.’ Muhammad Asad, The Message of The Qur’an, Dar al-Andalus Ltd, Gibraltar, p. 484 (alaviite 106), 1984.

Taulukko 3. KATASTROFI (Nooan vedenpaisumus)

Raamattu sanoo:Koraani sanoo:
Nooa oli kymmenettä sukupolvea Aada­mista (1 Moos. 5:3–32; Luuk. 3:36–38). Muut Raamatun suku­luet­telot mahdollistavat ve­den­pai­su­muk­sen ajan­kohdan mää­rit­tä­mi­sen aikaan noin 4 300 vuotta sitten. Mitään selkeitä sukuluetteloita ei kerrota.
Arkki tiivistettiin ‘piellä’ (mahdollisesti puun pihkalla11 Moos. 6:14). Arkki tilkittiin palmukuiduilla (Koraani 54:13–14).
Raamattu kertoo arkin mitat ja mitta­suh­teet (1 Moos. 6:14–16). Ei mainintaa arkin koosta.
Sateen kesto oli 40 päivää ja yötä, aje­leh­ti­minen kesti 150 päivää ja ve­den­pai­su­muk­sen koko­nais­kesto oli 370 päivää (1 Moos. 7:12, 24; 1 Moos. 8:4, 14). Vedenpaisumuksen aikamääreistä ei kerrota mitään.
Kahdeksan henkeä selvisi ve­den­pai­su­muk­sesta (1.Pie. 3:20), eli koko Nooan perhe (1 Moos. 7:1, 7). Aluksessa olleiden ihmisten lukumäärää ei kerrota. Koraani väittää, että yksi Nooan pojista hukkui (11:42–43), ja aset­taa ky­seen­alai­seksi, selviytyikö Nooan vaimo (66:10, 11:40).2
Ihmiselle annetaan lupa syödä lihaa ve­den­pai­su­muk­sen jälkeen (1 Moos. 9:3). Ihmiset söivät lihaa maailman alusta saakka (6:142, 16:5, 40:79).
Tämä on sen liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen… Minä panen kaa­reni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä… eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa.’ (1 Moos. 9:11–17) Koraanissa ei ole mainintaa sa­teen­kaa­res­ta tai sen mer­ki­tyk­ses­tä.

Lähdeviite—Taulukko 3

 1. Walker, T.B., The pitch for Noah’s Ark, Creation 7(1):20, 1984. (Luettavissa [eng­lan­nik­si] myös creation.com/the-pitch-for-noahs-ark).
 2. Muhammad Asad, The Message of The Qur’ân, Dar al-Andalus Ltd, Gibraltar, s. 877 (alaviite 21), 1984.

Taulukko 4. KIELTEN SEKOITUS (kielten alkuperä)

Raamattu sanoo:Koraani sanoo:
Ennen kuin Jumala sekoitti kielet Baa­be­lis­sa, oli koko maa­il­mas­sa vain yksi kieli ja puhetapa. (1 Moos. 11:1–9). Ei mainintaa joskus olleesta yhteisestä kielestä tai Baabelin tor­nis­ta.
Tultuaan hajotetuksi Baabelista ihmiset ha­jaan­tuivat sukuihin ja kansoihin, ku­kin oman kielensä mukaan. (1 Moos. 10:5, 20, 31). Koraani (30:22) toteaa eri kielistä: ‘Hä­nen merk­kien­sä joukossa ovat taivaiden ja maan luominen sekä kiel­ten­ne ja vä­ri­en­ne vaih­te­lut…’

Hyvin erilainen jumaluus

Raamatun ja Koraanin kaikkien ristiriitojen lis­taa­mi­nen veisi hyvin monia sivuja. Seu­raa­vat esi­mer­kit riit­tä­vät osoittamaan, mi­ten Koraanin opetukset ovat täy­sin yh­teen­sopi­mat­to­mia Raamatun kanssa:

 • Raamattu kertoo, että pelastus tulee vain Jee­suk­sen Kristuksen kautta (Joh. 14.6; Ap.t. 1:1), kun taas Ko­raa­ni väittää, että vain islamin kautta voi välttää ‘Polttavan tulen’ (kuu­li­ai­suu­tena Allahille ja hänen profee­tal­len­sa Muham­medille) (Koraani 3:85; 48:13).
 • Koraani kiistää Kristuksen kuoleman ja ylö­snouse­muksen. Useat Ko­raa­nin tekstit (esim. 4:155–159) ker­to­vat, että Allah antoi juu­ta­lais­ten luul­la, että Jeesus ristiinnaulittiin—sillä välin, kun Allah otti Jeesuksen ylös taivaaseen.
 • Kun Raamattu kertoo kaikkien Aada­min jälkel­äis­ten syntyvän syn­ti­sik­si (Ps. 51:5; Room. 3:23), islamin näkemyksen mukaan ihminen syn­tyy viattomana.1 Koraani viittaa syn­tiin ‘ansaittuna’ (4:111, 6:120, 24:11).
 • Koraani kieltää Jumalan kolmi­yh­tey­den (Isä, Poika ja Pyhä Henki).2 (Mus­li­mit eivät lähesty Jumalaa ‘Isänä’, koska eivät usko kenenkään ihmisen voivan olla Jumalan l‘apsi’) ‘…ja kristityt kutsuvat Kristusta Alla­hin pojaksi… Allahin kirous heidän päälleen: Kuinka he ovatkaan har­hau­tu­neet totuudesta!’ (9:30–31).
 • Kun Raamattu kertoo, että olemme pelastetut yksin armosta ja uskon kautta, ‘emme tekojen kaut­ta, ettei yksikään kerskaisi’ (Ef. 2:8–9), niin Koraani (23:102–103) kertoo hyvin erilaisen tarinan: ‘Sen vuoksi ne, joiden hyveet painavat vaa’assa eniten, tulevat onnellisiksi. Mut­ta he, joiden ansiot painavat vähän, ovat niitä, jotka ovat kadottaneet sie­lun­sa. He saavat asua Helvetissä.’
 • Raamattu kehottaa kristittyjä menemään ja tekemään ‘kaikki kansat minun ope­tus­lap­sik­seni’ (Matt. 28:19), mikä tulee tehdä ‘sä­vyi­syy­del­lä ja pelolla’ tai kun­ni­oi­tuk­sel­la (1.Pie. 3:15). Ts. kristittyjen ei tulisi käyttää maallisia aseita evan­ke­liu­min saarnaamiseen (2.Kor. 10:3–5). Sen sijaan Koraanissa muslimeille on esitetty hyvin eri­lai­nen lähestymistapa. Esi­mer­kik­si ‘…taistelkaa silloin ja lyökää kuo­li­aak­si pakanat missä tahansa heidät löy­dätte. Tarttukaa heihin, piirittäkää heidät ja vaanikaa heitä kaikkien sota­stra­te­gioi­den mukaisesti. Mutta jos he katuvat ja aloittavat sään­nöl­li­set ru­kouk­set ja harjoittavat sään­nöl­lis­tä hyväntekeväisyyttä, avatkaa heille tie…’(9:5). Ja …‘Minä asetan kau­hun uskottomien sydämiin: Hakatkaa poikki heidän kaulansa ja kaikki heidän sor­men­sa.’(8:12)
 • Raamattu opastaa aviomiestä olemaan aina lem­peä vaimolleen ja osoittamaan itsensä uh­raa­vaa rak­kaut­ta vaimoa kohtaan ‘kuten Kris­tus­kin rakasti seu­ra­kun­taa’. Aviopuolisoiden ei tule riistää tosiaan (1.Kor. 7:5; Ef. 5:25; Kol. 3:19). Koraani (4:34) taas sanoo: ‘Mitä tulee niihin naisiin, joiden osalta pel­käät­te uskollisuuden puutetta ja huonoa käytöstä, nuh­del­kaa näitä ensin, sitten kiel­täy­ty­kää ja­ka­mas­ta vuo­det­tanne näiden kanssa ja lopulta pieskää heitä.’
 • Raamattu kertoo, että Jumala on rakkaus (1.Joh. 4:8,16). Koraani ei tällaista kerro.

Lähdeluettelo ja kommentit

 1. Yksi tätä käsitystä tukeva is­la­min­us­koinen [englanninkielinen] www-sivusto: Al-Kahtany, A.H., Totuus perisynnistä, www.al-sunnah.com/truth.htm, Last accessed 1 November 2001.
 2. Kiinnostava kertomus siitä, miten sujuvaa arabiaa puhuvan ja islamilaisen ajatusmaailman tuntevan kristityn onnistui saavuttaa egyp­ti­läi­nen muslimi keskustelussa liittyen kolmi­yh­tey­teen. Katso [eng­lan­niksi]: islamin henki, www.thespiritofislam.com/text/Q47.html, Last accessed 9 November 2001.

Johtopäätökset

Raamattu opettaa rakkauden Jumalasta

Muslimit väittävät kunnioittavansa Jeesusta ja muita Raamatun hen­ki­lö­hah­mo­ja. Tämä on saat­tanut monet ajattelemaan, että islam on Luojan ‘ylimääräistä’ ilmoitusta ja rakentuu näin ollen raa­ma­tul­li­sel­le pohjalle. Koraanin ja Raamatun väliset erot ovat kuitenkin mas­sii­vi­set, ja ne a­ka­vat jo Ensimmäisen Mooseksen kirjan perus­ta­vaa laatua olevasta his­to­rian­ku­vauk­ses­ta, johon evan­ke­liu­mi reilusti perustuu. Tämä näyttö on yh­den­mu­kai­nen kristittyjen väit­teen kanssa, jonka mu­kaan Raamattu on Luojan to­tuu­del­linen ja ainoa ilmoitus, kun taas Koraani poikkeaa radikaalisti Raamatun opetuksesta joistakin pinnal­lisista samankaltaisuuksista huo­li­mat­ta.

Raamattu opettaa rakkauden Jumalasta, jolle kuo­le­ma ja kärsimys eivät olleet osa al­ku­pe­räis­tä luo­mis­työ­tä. Synti aiheutti maailman suistumisen lankeemukseen aidosta ja al­ku­pe­räi­ses­tä täy­del­li­syy­des­tä. Sitä vastoin Koraani näkee kuoleman ja kärsimyksen olennaisena ja luon­nol­li­sena osana luo­mis­ta samaan tapaan kuin Raamatun opetusta vääntelevä teistinen evolutionismi. Sen vuoksi ei ole yllättävää, että islamilainen maa­il­man­kuva joh­taa radikaalisti erilaiseen ym­mär­ryk­seen Ju­ma­las­ta, ihmisyydestä, pe­las­tuk­ses­ta ja maailmasta ylipäänsä. Tämän on vaikutettava paitsi yksi­tyis­ten ih­mis­ten, mutta myös kokonaisten kult­tuu­rei­den asen­teisiin.

Lähdeluettelo ja kommentit

 1. Vaihtoehtoinen kirjoitustapa ‘Mohammed’. Tässä artikkelissa on käytetty vuoden 1935 kirjoitusmuotoa Yusuf Alin koraanin­kään­nö­kses­tä; The Word Online Bible CD. Palaa tekstiin.
 2. Vaihtoehtoinen kirjoitustapa englanniksi Qur’an (myös: Quran, Qur-an, Qur’an, Qur-án). Palaa tekstiin.
 3. Vaikka perustuu vain löyhästi ABC-radion (Australia) Encounter -ohjelman lähetykseen 19.3.2001, vastaavia tarinoita on nykyään runsaasti. Palaa tekstiin.
 4. Sheikh Mohammed Shihabuddin Nadvi, Evolution or Creation? www.witness-pioneer.org/vil/Books/SN_evolution/default.htm, Last accessed 21 November 2001. Palaa tekstiin.
 5. Mackenzie, D., Unnatural selection, New Scientist 166(2235):34–39, 2000. Palaa tekstiin.
 6. Koraaniin mahtuu erilaisia näkökantoja myös muissa aiheissa. Islamia ‘rauhan’ us­kon­to­na markkinoivat muslimit ovat lainanneet jul­ki­suu­des­sa yleensä vain ei-muslimeista ystä­väl­li­ses­ti puhuvia Koraanin kohtia samalla jättäen huomiotta muut tekstit, jotka käskevät muslimeja käymään ‘pyhään sotaan’ heitä vastaan. Palaa tekstiin.
 7. The Creation of the Heavens and the Earth: Differences from and resemblances to the Biblical description, www.witness-pioneer.org/vil/Books/MB_BQS/16creation.htm, Last accessed 16 November 2001. Palaa tekstiin.
 8. Maulvi Muhammad Ali, The Holy Qur-án, mikä pitää sisällään arabialaisen tekstin kään­nök­sen ja selityksen, 3. painos, Ahma­diyya Anjuman-I-Ishaat-I-Islam, Lahore, Punjab, India, s. 24 (viite 52), 1935. Palaa tekstiin.
 9. Osa muslimeista sivuttaa Raamatun luo­mis­ku­vauk­sen myyttinä: The Islamic View of Creation, www.dolphin.org/islamcreat.html, Last accessed 21 November 2001. Palaa tekstiin.
 10. E.g. Is the Qur’an the Bible’s Savior? www.geocities.com/Athens/Agora/4229/koran.html, Last accessed 4 December 2001. Palaa tekstiin.
 11. E.g. Bucaille, M., The Bible, The Qur’an and Science, www.witness-pioneer.org/vil/Books/MB_BQS/default.htm, Last accessed 16 November 2001. Palaa tekstiin.
 12. Ham, K., Minulla on Raamattu—mitä muuta tarvitsen? Alkuperäisjulkaisu: Creation 15(2):28–30, 1993. Palaa tekstiin.
 13. Hyvin hyödyllinen lähde on Gitt, W., What about the other religions? CLV press, Bielefeld, Saksa, 1994. Palaa tekstiin.
 14. Raamatun ulkopuoliset, varhaiset käsikirjoitukset www.westminster.edu/staff/brennie/mss.htm, Last accessed 11 December 2001. Palaa tekstiin.
 15. CNN Larry King Weekend, www.cnn.com/TRANSCRIPTS/0112/01/lklw.00.html, 11 December 2001 (broadcast 1 December 2001). Palaa tekstiin.