Explore
Also Available in:
3500-david-catchpoole

David Catchpoole, Filosofian tohtori

Dr David Catchpoole sai maataloustieteen maisterin arvon (kunniamaininnoin) Adelaiden yliopistosta ja fi losofi an tohtorin arvon Uuden Englannin yliopistosta (Uusi Etelä-Wales, Australia). Väitöstutkimuksessaan hän selvitti typen siirtymistä puumaisten palkokasvien, niiden läheisyydessä olevien ruohojen ja märehtivien eläinten (vuohien) välillä. Tämä tapahtui Indonesiassa osana Australian ja Indonesian yhteistä rehuntutkimusprojektia, jonka tarkoituksena oli parantaa eläinravinnon laatua ja saatavuutta.

Sittemmin hän työskenteli kasvifysiologina Queenslandin pääteollisuustoimintojen laitoksessa (Department of Primary Industries). Hänen tutkimuksensa keskittyivät ensisijaisesti trooppisten hedelmäpuiden (erityisesti mangon) ravinteiden ottoon ja muunnoksien valikoimiseen. Hän on työskennellyt myös tieteellisenä kouluttajana James Cook -yliopistossa. Siihen sisältyi luennointia trooppisesta puutarhanhoidosta.

Ennen kuin Davidia haastettiin tutustumaan kriittisesti evoluution ongelmiin sekä luomista ja Raamattua tukeviin tieteellisiin todisteisiin, hän oli kiihkeä ateisti ja evolutionisti.

Sen jälkeen hän siirtyi tekemään kokopäivätyötä Creation Ministries Internationalille (CMI) Brisbanessa Australiassa yli 15 vuoden ajan. Hän toimi Creation-lehden toimitusneuvostossa ja oli suosittu puhuja, kunnes jäi eläkkeelle vuonna 2014. Sen lisäksi että David oli mukana kirjoittamassa teoksia The Creation Answers Book (Kysymyksiä ja Vastauksia Luomisesta) ja Evolution’s Achilles’ Heels, hän on laatinut monia artikkeleita Creation-lehteen ja CMI:n suositulle internetsivustolle creation.com. David jatkaa edelleen CMI:ssä osa-aikaisena kirjoittajana.

Artikkelit