Explore
Also Available in:

Oddělujte fakta od smyšlené frašky!

Opravdu bylo poblíž Jižního pólu nalezeno fosilní peří dinosaura?

Earth Archives, Facebook.Offending-FB-post
Problematický příspěvek na sociálních sítích

Napsal
Přeložil Pavel Akrman (Kreacionismus.cz)

Publikováno 3. prosince 2019

Evoluce ptáků z dinosaurů je na sociálních sítích častým a chytlavým tématem, a tak moji pozornost upoutal obrázek plně opeřeného dinosaura (feathered dinosaur) od National Geographic, jehož senzační titulek zněl: „Poblíž Jižního pólu bylo poprvé nalezeno fosilní peří dinosaura“.1 Avšak to, co bylo skutečně nalezeno, se tak výrazně lišilo od nadpisu, že mi okamžitě šla hlavou slova jako přemrštěná spekulace a grandiózní báchorka. V následujícím textu jsem tedy rozebral hlavní body článku, abych zdůraznil velmi zavádějící povahu tvrzení National Geographic.

Co se vlastně našlo?

Fakta – Výzkumný tým popsal deset vzorků nádherně zachovalého fosilního peří o délce 10–30 mm, které bylo od roku 1962 nalezeno na několika místech v lokalitě Koonwarra Fossil Bed v jihovýchodní Austrálii.2 Peří zahrnovalo ochmýření, obrysová pera a dočasné peří mláďat, tedy vše, „co mají křídla současných ptáků“, a také cosi, co nazvali „proto-peřím“.

Spekulace – Tým tvrdí, že peří je 118 milionů let staré a že část z něho patřilo pozemním masožravým dinosaurům. Tito se obvykle „datují“ do období rané křídy, kdy – jak evolucionisté věří – se australská pevnina připojila k Antarktidě, než se potom přesunula více na sever do své současné polohy. To je také důvod, proč v názvu článku uvedli, že fosilní peří pochází z lokality poblíž „Jižního pólu“ a ne z Austrálie, to aby udělali příběh ještě senzačnějším. Ačkoli předpokládají, že Antarktida nebyla tak chladná jako dnes, přesto spekulují, že „peří bylo důležité jako tepelná izolace, umožňující malým masožravým dinosaurům přežít nepříjemné zimní měsíce“.

U kterého typu dinosaura nalezli peří? – „Žádné peří není v současné době spojeno s kostmi nějakého konkrétního dinosaura nebo ptáka. Spíše bylo pravděpodobně uvolněno v době línání nebo čištění a uneseno větrem na povrch starověkého jezera, kde kleslo na dno a bylo zachováno v jemném bahně.“

Co by rádi našli v budoucnosti? – „Bylo by skutečně udivující najít zde v Austrálii kostru opeřeného dinosaura,“ řekl dr. Stephen Poropat, paleontolog na swinburnské univerzitě v Melbourne. Zdá se, že na něčem se tu můžeme i shodnout: bylo by to opravdu udivující!

Vnucovaná ideologie – článek v National Geographic se snaží upevnit současný evoluční názor, že ptáci se vyvinuli z dinosaurů. To se uskutečnilo pomocí falešného obrázku plně opeřeného dinosaura (který je jednoduše smyšlený) a klamavého nadpisu. Podrobnosti ve skutečném článku pak ani zdaleka nepodporují myšlenku, že dinosauři se vyvinuli v ptáky, a dokonce ani to, že dinosauři měli peří (ačkoli model stvoření to nutně nevylučuje). K této nestydaté propagandě dochází pravidelně na všech úrovních; jiný příklad viz: Promiňte, kolik že peří jste našli? (Sorry, how many feathers did you find?) Realita je taková, že jde jen o další projev posvátné úcty na oltář naturalistické evoluce.

Geologický kontext – výzkumný tým nepředložil naprosto žádný přímý důkaz, že by peří nepatřilo ptákům. A ti by museli být rychle pokryti sedimentem, aby se zachovali. Byli nalezeni ve vrstvě sedimentární horniny uložené vodou v Austrálii. Ve fosilním ložisku se také nacházela četná další zvířata: sladkovodní rejnoci, dvojdyšné ryby (bahníci), různý hmyz, pavoukovci a další pozemní bezobratlí, larvy vodního hmyzu, hydrofilní brouci a ostrorepi. Stejně tak tam byly nalezeny i fosilie rostlin: mechy, játrovky, kapradiny, Ginkgo biloba a jehličnany.

Je tu lepší vysvětlení – toto fosilní peří a jeho geologický kontext ve skutečnosti mnohem lépe zapadají do biblické historie. Fosilizované peří je jen dalším příkladem velmi rychlého zkamenění. Toto peří, spolu s řadou dalších tvorů a rostlin uvedených výše, to vše bylo fosilizováno za podmínek poskytnutých Noemovou Potopou před asi 4 500 lety, během níž byly postupně pohřbeny všechny předpotopní ekosystémy. Nález peří v údajně 118 miliónů let staré hornině evolučnímu příběhu stejně vůbec ničím nepřispívá; ve fosilním záznamu jsou „starší“ ptáci s peřím, jako je Confuciusornis, který má být starý údajně 135 milionů let. Genesis 1 jasně učí, že zvířata byla stvořena k rozmnožování v rámci svých vlastních druhů. To je přesně to, co fosilní záznamy ukazují, a to také pozorujeme i dnes.

Gondwana Research, 2019.10-feathers
10 kusů peří popsaných výzkumným týmem.

Ponaučení, které z toho plyne

Sociální média se používají k rychlému a širokému sdílení stále nových příběhů. Organizace přitom často využívají jedinečných úderných titulků k upoutání pozornosti lidí v naději, že navštíví jejich webové stránky a přečtou si jejich materiály. Creation Ministries International také používá sociální sítě (a klidně nám můžete dát lajk, pokud jste tak již neučinili). Jsme však velmi pečliví v tom, aby naše nadpisy článků, obrázky a titulky byly věcně přesné a nebyly zavádějící. Žel, organizace horlivě podporující velký obraz evoluce, jako je National Geographic, v tomto troufalém a vybájeném příkladu často nevěnují stejnou pozornost při titulování svých článků nebo při srovnávání obsahu se skutečnými fakty a ověřitelnou historií.

Toto není poprvé, co časopis National Geographic propagoval očividně falešnou představu evoluce dinosaurů v ptáky. Po známém skandálu s hoaxem ohledně Archaeoraptora (v češtině) bychom očekávali, že se poučili – tehdy šlo o falešnou fosilii opeřeného dinosaura, kterou publikovali a propagovali, nicméně pak to celé museli odvolat. Toto fiasko ohledně Archaeoraptora ostře odsoudil přední paleornitolog Alan Feduccia:

Storrs Olson ve svém otevřeném dopise Peteru Havranovi napsal, že National Geographic „se kvůli podpoře senzační, nepodložené, bulvární žurnalistiky propadl na samé historické dno všech dob“ a dále „Myšlenka opeřených dinosaurů“. . . je aktivně vytrubována kádrem fanatických vědců, spolupracujících s některými editory Nature a National Geographic, kteří se sami stali výřečnými a vysoce předpojatými hlasateli své víry.“ Ačkoli skandál byl vyřešen v rámci vědy vnitřním procesem sebereflexe, je třeba připomenout, že k ničemu takovému by nedošlo, pokud by ve vědecké a populární literatuře převládal kritičtější přístup k dinosaurům a k původu ptáků. Pokud jde o uvedenou záležitost, pak v této ukázce degenerace vědeckého projevu Olsonův dopis jasně ukázal, že vysoce respektovaný časopis National Geographic a přední vědecký časopis Nature nebyly schopny nebo ochotny kriticky zvážit otázku původu ptáků.3
Jonathan Chen, Wikipedia.orgArchaeoraptor-Paleozoological
Podvodná fosilie archaeoraptora

Křesťané by se měli vždy držet vyššího standardu pravdy a být opatrní při poskytování informací ostatním. Záměr titulku v článku National Geographic i jeho cíl je jasný: právě byl objeven další „podpůrný“ příklad evoluce, který se připojuje k tomu obrovskému množství důkazů o pravdivosti evoluce. Přesto si mnozí čtenáři nejspíš nikdy nerozklikli celý příběh, a tak si vlastně ani nepřečetli podrobnosti a titulek byl jedinou zprávou, kterou si z toho odnesli. Pokud by však četli pozorně, se zvídavou myslí, pak by odcházeli s úplně jiným závěrem. Vzhledem k neopodstatněným fantaziím, sebejistě předkládaným nic netušící veřejnosti jako fakt (oproti faktickým údajům o tomto fosilním peří) je potom celý příběh jednou velkou fraškou.

Naší modlitbou v CMI je, aby se lidem dostalo alternativního a pravdivého porozumění světu kolem nich: Že lidstvo bylo stvořeno k Božímu obrazu (den po stvoření ptáků a ve stejný den jako dinosauři; Genesis 1:20–31), ale že jsme od Něho odděleni kvůli naší padlé přirozenosti (Římanům 3:23). Tu jsme zdědili od Adama a dále nás odsuzuje náš osobní hřích ( Římanům 5:12; 1 Jan 1:8,10). To je špatná zpráva: každý z nás je naprosto bezmocný, protože není v našich silách odstranit náš hřích vůči Bohu (Římanům 6:23; Židům 9:27). Ale Bůh je milosrdný a poslal svého syna Ježíše, aby žil dokonalý život, prolil svou krev na kříži, a aby zaplatil za náš hřích, aby mohli být spaseni všichni ti, kdo učinili pokání a věří, že skrze víru v Něho mohou být zachráněni: A to je pro všechny lidi ta dobrá zpráva (This is good news to all people). Amen!

Odkazy a poznámky

  1. Pickrell, J., Fossil dinosaur feathers found near the South Pole, nationalgeographic.com, 19 November 2019; accessed 27 November 2019. Zpět k textu.
  2. Kundrát, M. et al, A polar dinosaur feather assemblage from Australia, Gondwana Research, 11 November 2019 | doi:10.1016/j.gr.2019.10.004. Zpět k textu.
  3. Feduccia, A., Riddle of the Feathered Dragons: Hidden Birds of China, Yale University Press, pp. 8–9, 2014 (Kindle Edition). Zpět k textu.