Explore
Click here to view CMI's position on climate change.
Also Available in:

Překlady Stvoření

Lidem v neanglicky mluvících zemích se dostává stále většího počtu přeložených životně důležitých materiálů o stvoření, ale pole se stále bělají ke žni.

Podle
přeložil Jakob Haver (kreacionismus.cz)

Zveřejněno: 29 duben 2010 (GMT+10)

"Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření." (Marek 16:15)

iStockphotoMulticultural

Byly doby, a není to tak dávno, kdy člověk mohl doslova všechno zabalit a cestovat do cizích zemí, aby přinášel evangelium všem národům pod sluncem. To je možné i dnes, samozřejmě. Na celém světě existuje řada misijních organizací, které mají tisíce svých misionářů; stejně tak existuje množství evangelistů, pracujících na tomto poli v okolí svého domova.

A pak tu jsou také ti, kteří tuto výzvu k evangelizaci světa naplňují přímo ze svého domova – sedí u stolu a píší na klávesnici počítače. Známe mnoho takových lidí v nejméně 30 zemích světa, kteří neúnavně překládají do svého jazyka materiály o stvoření, a to s výslovným záměrem učinit tyto články a další publikace snadno přístupné lidem svého vlastního jazyka. Oni vědí, že v téměř každé zemi a kultuře (a jistě i v jejich vlastní) je hlavní překážkou ve víře v Bibli evoluce, takže "evangelizace o stvoření" je zásadní prioritou evangelia.

Někdy si říkám, jak by se apoštolu Pavlovi líbil internet (a jak by ho používal), kdyby ho v prvním století po Kristu měl k dispozici. Samozřejmě, to nebylo možné, a přesto mají jeho dopisy stále hluboký vliv na lidi po celém světě. Bůh má své nástroje pro každou fázi svého programu a nyní ve 21. století máme k dispozici tento opravdu úžasný prostředek. Využívání internetu roste každým dnem rychlostí, která je ve svém rozsahu závratná. Jistě, stále existují miliony lidí, kteří nemají přístup k elektřině, potřebné pro zavedení a provoz webu, ale tato čísla klesají. Pokud se může do saharské pouště dostat Coca-Cola, stejně tak bude i síla k tomu, vybudovat tam tento způsob komunikace. Přístup k nějakému způsobu sdílení internetových portálů má i v chudých oblastech stále více lidí. Máme velkou radost z tohoto rostoucího potenciálu jak v bohatých, tak i chudých zemích, kde díky internetu může být podporováno svědectví o tom, že Bible je pravdivá a lze jí důvěřovat od samého počátku.

Stačí se jen podívat na náš rostoucí seznam přeložených článků. Jejich překladatelé jsou převážně neopěvovaní hrdinové a určitě nenápadní pracanti. Jména překladatelů nejsou předmětem reklamy – pro některé by to byla otázka jejich osobní bezpečnosti. Ale ocenit jejich srdce pro tuto práci nebo proč jsou tak ochotni v této oblasti tolik pilně pracovat, není těžké. Následuje výňatek z e-mailu od jednoho z našich překladatelů:

"Zcela chápu to, že CMI nezamýšlí poskytovat nějaký příjem (z tohoto a mnoha dalších překladatelských projektů), protože toto je vlastně Kristovo smýšlení a Boha oslavující postoj, který je v církvi vidět už docela zřídka. Rád bych, abyste věděli, že mým přáním je pracovat ve stejném duchu. Pokud byste znali všechny naše duchovní potřeby, které tu ve Francii máme v souvislosti s tak agresivním, sekulárním anti-křesťanským trendem, který tu vládl tak dlouho, a s tolika francouzskými křesťany, trpícími duchovní chudobou církve, pak myslím, že byste dobře porozuměli tomu, jak vzácnou pomocí je nám CMI tím, že nám umožňuje překládat cenné knihy.
Pokud jde o mne, tak i když pracuji jako výzkumný inženýr, žiji velmi jednoduchý život (můžete se zeptat Johna Hartnetta, který nás jednou osobně navštívil). Abychom mohli v našem domě instalovat ústřední vytápění, museli jsme na to šetřit peníze 6 let. Snášet v zimě tak chladné teploty pro nás (a zejména pro děti) nebylo snadné. Kromě toho s námi žijí i manželčiny rodiče, takže musím uživit 7 člennou rodinu pouze s jediným příjmem.
Mým přáním je šířit ve francouzsky mluvících zemích zprávu o stvoření a evangeliu co možná nejširším způsobem a bez cíleného finančního prospěchu."

A toto je velmi časté téma tak mnohých e-mailů. Jsou to mladé maminky, babičky, dědečkové, lidé s doktoráty a lidé bez nich, pracující otcové, kteří musí neustále týden co týden hledat na překlady čas; také mladí manželé, kteří věnují svůj drahocenný čas ve snaze o tento vznešený cíl… a tak dále. Mám tolik důvodů k radosti, ale nemohu zmiňovat jména, protože bych zcela jistě někoho vynechal a to bych určitě nechtěl.

A byla to až jedna z nejoblíbenějších (no, aspoň já si to myslímSmilies) komediálních hereček 20. století (Lucille Ballová), která přišla s tímto postřehem:

"Pokud potřebujete cokoliv udělat, požádejte o to zaneprázdněného člověka…"

A dodala:

"Čím více děláte, tím více můžete."

A toto byla samozřejmě i moje zkušenost, když tuto výzvu přijímal jeden zaneprázdněný člověk za druhým a začali množit materiály (překládáním knih a /nebo článků CMI na internetu) ve svém mateřském nebo dalším jazyce.

Pokud máte pocit, že byste chtěli nabídnout svůj čas i schopnosti a pomoci nám při překládání těchto život proměňujících materiálů do jiného jazyka, a myslíte si, že je to ve vašich silách a /nebo v silách týmu, který jste dali dohromady, prosím kontaktujte nás zde. I kdyby to měl být jeden webový článek za několik měsíců, je to lepší, než kdybyste ho neudělali a on přitom mohl všechno v životě někoho změnit. A samozřejmě jakmile je článek jednou přeložený, můžete ho také sami svobodně používat.

PS: Nemusíte mít obavy, pokud je váš jazyk LOTE [jazyky jiné než anglické] již součástí našeho seznamu – stále je potřeba více materiálů v jakémkoli jazyce a naše koordinační systémy pracují tak, abyste měli jistotu, že neděláte "zdvojenou" práci s někým jiným.

Helpful Resources

God's Promise to the Chinese
by ER Nelson, RE Broadberry & G Tong Chock
US $12.00
Soft Cover
Faith of Our Fathers
by Chan Kei Thong and Charlene Fu
US $24.00
Soft Cover