Explore
Also Available in:
seeds

Petnajst vprašanj za evolucioniste

Evolucija: naravoslovni izvor življenja in njegova raznolikost

(Splošna teorije evolucije, ki jo priznavajo vidni evolucionisti, vključuje nastanek življenja; glejte uvod k ‘Origin of life’.)

avtor
prevod Franc Novak (ustvarjen.si)

 1. Kako je nastalo življenje? Evolucionist, profesor Paul Davis, je priznal: »Nihče ne ve, kako se je mešanica neživih kemijskih elementov sama od sebe organizirala v prvo živo celico.«1 Andrew Knoll, profesor biologije na Harvardu, je dejal: »V resnici sploh ne vemo, kako je na tem planetu nastalo življenje.«2 Najmanjša celica potrebuje več sto proteinov. Celo če bi vsakemu atomu v vesolju priredili eksperiment ob prisotnosti vseh pravih amino kislin za vsako možno molekularno sestavo, v domnevni evolucijski starosti vesolja ne bi dobili niti enega delujočega povprečno velikega proteina. Kako je torej samo iz čiste kemije brez inteligentnega načrta nastalo življenje sestavljeno iz stotin proteinov?

 2. Kako je nastala DNK koda? DNK koda je zapleten jezikovni sistem, ki ima črke in besede, vendar pa pomen besed ni povezan s kemijskimi lastnostmi črk – ravno tako kot pomen besedila na tej strani ni rezultat kemijskih lastnosti tiskarskega črnila (oziroma pikslov na zaslonu). Ali je že kdaj obstajal še kak drug kodirni sistem, ki bi nastal brez inteligentnega načrta? Kako je nastal DNK kodirni sistem ne da bi bil ustvarjen (tj. načrtovan)?
  See:

 3. Kako bi lahko mutacije—naključne napake pri kopiranju (zamenjava, izpuščanje ali dodajanje črk DNK, podvajanje genov, preobračanje kromosomov, itd.) – ustvarile velikanski obseg informacij v DNK živih bitij? Kako bi lahko naključne napake ustvarile tri milijarde črk informacije v DNK, potrebnih, da spremenijo mikrob v mikrobiologa? Obstajajo informacije za izdelavo proteinov in informacije za krmiljenje uporabe teh proteinov – podobno kakor kuharska knjiga predpisuje sestavine in navodila, kako in kdaj jih uporabiti v pripravi jedi. Eno brez drugega je neuporabno. [Glej: Meta-information: An impossible conundrum for evolution. creation.com/meta-information]. Mutacije so znane po svojih razdiralnih učinkih, vključno s preko tisoč človeškimi boleznimi, kot je hemofilija. Mutacije so izredno redko koristne in tudi ko povzročajo okvare, ki so v določenem smislu koristne, take mutacije ne dodajajo informacij, temveč jih zmanjšujejo. Kako bi lahko mešanje obstoječih informacij DNK ustvarilo nove biokemične poti, ali pa nano-stroje z mnogimi sestavnimi deli, da bi lahko omogočilo evolucijo iz prvobitne sluzi v človeka? Na primer: Kako so nastali nano-stroji, kakršen je rotacijski motor ATP sintaza, sestavljen iz dvaintridesetih sestavnih delov (ATP sintaza proizvaja energetske pakete ATP, nujne za življenje), ali pa roboti, kot so kinezini, ki kot ʻpoštarjiʻ znotraj celice raznašajo pakete izdelanih beljakovin?

 4. Zakaj poučujejo naravno selekcijo, načelo, ki ga priznavajo tudi kreacionisti, kot ‘evolucijo’, kakor da bi v resnici pojasnjevala nastanek raznolikosti življenja? Naravna selekcija je po definiciji proces izbiranja (ki izbira med že obstoječimi informacijami), ne pa ustvarjalni proces. Lahko bi pojasnil preživetje najsposobnejših (zakaj določeni geni bolj koristijo bitjem v določenih okoljih), ne pa nastanka najsposobnejših (od kod prihajajo geni in ta bitja na samem začetku). Smrti posameznikov, ki niso prilagojeni na določeno okolje, in preživetje tistih, ki so, ne pojasnjujejo nastanka lastnosti, ki ta organizem prilagodi na okolje. Na primer: Kako bi lahko majhne variacije kljunov [Darwinovih] ščinkavcev, pojasnile nastanek kljunov ali ščinkavcev? Kako naravna selekcija pojasni evolucijo iz prvobitne sluzi v človeka [angl. izraz za to je ʻgoo-to-youʻ ]?

 5. Kako so nastale nove biokemične poti, ki vključujejo sodelovanje številnih encimov v določenem zaporedju? Vsaka biokemijska pot in vsak nano-stroj zahteva za svoje delovanje več proteinov/encimov. Kako bi srečna naključja lahko ustvarila celo samo eno komponento, kaj šele deset, dvajset, trideset ali več istočasno, pogosto celo v programiranem zaporedju? Evolucijski biokemik Franklin je napisal: »Priznati moramo, da do sedaj še nimamo nobenega podrobnega darvinskega poročila o evoluciji poljubnega biokemijskega ali celičnega sistema, obstajajo samo številne hrepeneče špekulacije.«3

 6. Živa bitja so videti kakor da bi bila načrtovana, toda kako evolucionisti vedo, da je to samo videz in da v resnici niso bila načrtovana? Richard Dawkins je napisal: »Biologija je veda o zapletenih stvareh, ki so videti kakor da bi bile načrtovane z namenom.«4 Francis Crick, soodkritelj dvojne vijačnice DNK, je napisal: »Biologi morajo neprestano misliti na to, da tisto, kar vidijo, ni bilo načrtovano, ampak se je razvilo.«5 Problem evolucionistov je, da žive stvari izkazujejo preveč načrtovanja. Ali kdo nasprotuje arheologom, ki pravijo, da lončene črepinje kažejo na človeško načrtovanje? Če pa nekdo načrtovanim živim stvarem pripisuje načrtovalca, je to nesprejemljivo?! Čemu bi morala biti znanost omejena samo na naturalistične vzroke in ne na logične?

 7. Kako je nastalo večcelično bitje? Kako so se celice, prilagojene na samostojno preživetje, ʻnaučileʻ sodelovanja in se specializirale, vključno s tem, da so se podvrgle programirani celični smrti, da bi tako ustvarjale zapletene rastline in živali?

 8. Kako sta nastala spola? Ob istih virih je nespolna reprodukcija dvakrat bolj uspešna kakor spolna reprodukcija. Kako je torej slednja kdajkoli pridobila zadosti veliko prednost, da jo je naravna selekcija izbrala? In kako bi lahko čista fizika in kemija istočasno iznašli potrebne komplementarne organe (proces brez razuma ne more načrtovati koordiniranih moških in ženskih spolnih organov za prihodnost).

 9. Photo by Joachim SchevenHorseshoe crabs
  Podkvasta rakovica je ena od tisočev danes živečih organizmov, ki izkazuje majhno spremembo glede na starodavne fosile. V domnevnih ‘200 milijon‘ letih, v katerih je podkvasta rakovica ostala nespremenjena (ni bilo evolucije), so se v glavnem vsi plazilci, dinozavri, ptice, sesalci in cvetoče rastline domnevno razvijale.
 10. Zakaj manjkajo (pričakovani) neštevilni milijoni prehodnih fosilov? Že Darwin je opazil to težavo, ki pa še vedno obstaja. Evolucijska družinska drevesa v učbenikih so osnovana na domišljiji. Znameniti harvardski paleontolog (in evolucionist), Stephen Jay Gould, je napisal: »Skrajna redkost prehodnih fosilov v fosilnih zapisih se ohranja kot poslovna skrivnost paleontologije.«6 Tudi drugi evolucionistični strokovnjaki za fosile priznavajo obstoj tega problema.

 11. Kako so lahko ʻživi fosiliʻ preko domnevnih stotin milijonov let ostali nespremenjeni, če je evolucija v istem časovnem obdobju spremenila črve v človeka? Profesor Gould je zapisal: »Ohranjanje stabilnosti znotraj vrst je treba imeti za velik evolucijski problem.7«

 12. Kako je lahko slepa kemija ustvarila razum/inteligenco, smoter, nesebičnost in moralo? Če se je vse razvilo, in smo sami iznašli Boga, kakor nas učijo evolucionisti, kakšen je potem namen in smisel človeškega življenja? Ali naj bi se študenti v znanstvenih predavalnicah učili nihilizma (življenje je brez smisla)?

 13. Zakaj smo strpni do pripovedovanja ʻizmišljenihʻ evolucijskih zgodb? Evolucionisti se pogosto zatekajo k izmišljenim pripovedim, da bi ʻpojasniliʻ opazovanja, ki so v nasprotju z evolucijsko teorijo. Član Nacionalne akademije znanosti ZDA, dr. Philip Skell, je napisal: »Darvinovske razlage za take stvari so pogosto preveč prilagodljive: Naravna selekcija dela ljudi sebične in napadalne—razen v primerih, ko jih napravi nesebične in miroljubne. Ali pa, naravna selekcija proizvaja možate moške, ki vneto razširjajo svojo spermo—razen v primeru, ko ima raje moške, ki so zvesti zaščitniki in hranilci družine. Ko je razlaga tako prilagodljiva, da lahko pojasni prav vsako obnašanje, jo je zelo težko preizkusiti z eksperimentom, še manj pa, da bi jo uporabili kot katalizator znanstvenih odkritij.«8

 14. Kje so znanstvena odkritja, ki temeljijo na evoluciji? Dr. Marc Kirschner, predstojnik Oddelka sistematske biologije na harvardski medicinski fakulteti, je izjavil: »V zadnjih sto letih je skoraj vsa biologija napredovala neodvisno od evolucije, razen evolucijske biologije same. Molekularna biologija, biokemija, fiziologija se sploh niso ozirale na evolucijo.«9 Dr. Skell je napisal: »Naše znanje o tem, kako ti organizmi v resnici delujejo, ne pa razglabljanje o tem, kako so morda nastali pred milijoni let, je bistveno za zdravnike, veterinarje in kmete …10 « Evolucija dejansko ovira odkritja v medicini.11 Zakaj potem šole in univerze tako dogmatično poučujejo evolucijo in s tem kradejo čas eksperimentalni biologiji, ki tako koristi človeštvu?

 15. Znanost vključuje eksperimentiranje, da bi ugotovili, kako stvari delujejo. Zakaj potem poučujejo evolucijo, teorijo o zgodovini, na isti način kakor operativno znanost? Človek ne more opraviti eksperimentov ali celo opazovati kaj se je dogajalo v preteklosti. Ko so Richarda Dawkinsa vprašali, če so kdaj opazovali evolucijo, je bil njegov odgovor: »Evolucijo so opazovali. Vendar je niso opazovali, ko se je dogajala.«12

 16. Zakaj v znanstvenih predavalnicah poučujejo v osnovi religiozne ideje, dogmatični verski sistem, ki mu ne uspeva razložiti dokazov? Karl Popper, znameniti filozof znanosti, je dejal: »Darvinizem ni znanstvena teorija, ki bi jo bilo moč preizkusiti, ampak je metafizični (religiozni) raziskovalni program …«13 Michael Ruse, evolucijski znanstveni filozof, je priznal: »Evolucija je religija. To je bilo pri evoluciji resnica na začetku in je resnica še danes.«14 Če ne smete poučevati religije v znanstvenih predavalnicah, zakaj potem tam evolucijo še vedno poučujejo?

Viri

 1. Davies, Paul, Australian Centre for Astrobiology, Sydney, New Scientist 179(2403):32, 2003. Vrni se na besedilo.
 2. Knoll, Andrew H., PBS Nova interview, How Did Life Begin? July 1, 2004. Vrni se na besedilo.
 3. Harold, Franklin M. (Prof. Emeritus Biochemistry, Colorado State University) The way of the cell: molecules, organisms and the order of life, Oxford University Press, New York, 2001, p. 205. Vrni se na besedilo.
 4. Dawkins, R., The Blind Watchmaker, W.W. Norton & Company, New York, p. 1, 1986. Vrni se na besedilo.
 5. Crick, F., What mad pursuit: a Personal View of Scientific Discovery, Sloan Foundation Science, London, 1988, p. 138. Vrni se na besedilo.
 6. Gould, Stephen Jay, Evolution’s erratic pace, Natural History 86(5):14, May 1977. Vrni se na besedilo.
 7. Gould, S.J. and Eldredge, N., Punctuated equilibrium comes of age. Nature 366:223–224, 1993. Vrni se na besedilo.
 8. Skell, P.S., Why Do We Invoke Darwin? Evolutionary theory contributes little to experimental biology, The Scientist 19(16):10, 2005. Vrni se na besedilo.
 9. As quoted in the Boston Globe, 23 October 2005. Vrni se na besedilo.
 10. Skell, P.S., The Dangers Of Overselling Evolution; Focusing on Darwin and his theory doesn’t further scientific progress, Forbes magazine, 23 Feb 2009; http://www.forbes.com/2009/02/23/evolution-creation-debate-biology-opinions-contributors_darwin.html. Vrni se na besedilo.
 11. E.g. Krehbel, M., Railroad wants monkey off its back, Creation 16(4):20–22, 1994; creation.com/monkey_back. Vrni se na besedilo.
 12. pbs.org/moyers/journal/archives/dawkins_now.html, 3 December 2004, accessed 4 May 2022. Vrni se na besedilo.
 13. Popper, K., Unended Quest, Fontana, Collins, Glasgow, p. 151, 1976. Vrni se na besedilo.
 14. Ruse, M., How evolution became a religion: creationists correct? National Post, pp. B1,B3,B7 May 13, 2000. Vrni se na besedilo.

Helpful Resources