Explore
Also Available in:

Spoločnosť Planned Parenthood predáva detské orgány

autori:  
preložil: Jarier Wannous (facebook.com/Stvorenie512)

istockPhoto 10307iStock_000016429081XSmall

Spoločnosť Planned Parenthood dostala negatívne ohlasy potom, ako boli sfilmovaní niektorí jej reprezentanti pri vyjednávaní ceny predaja orgánov potratených detí. Mnohí vyjadrili svoju zlosť, a to právom, pretože je to ohavnosť. Moloch nechce iba svoje detské obete, on chce pritom aj dosiahnuť zisk! Prečo je však zlé predávať malé pečene a srdcia? Odpoveď samozrejme je, pretože bola v tom procese zavraždená malá ľudská bytosť.

Stvorení na Boží obraz

Ľudia majú vnútorné poznanie toho, že je nenarodené dieťa vzácne, oveľa vzácnejšie ako 100$ cena vyjednaná za jeho alebo jej pečeň. Je to preto, lebo dieťa je stvorené na Boží obraz a zámerne zabiť dieťa je vražda–aj keď je táto forma vraždy schválená zákonmi krajiny.

Preto vyvoláva zlé zaobchádzanie so zvyškami plodov pobúrenie–niekedy dokonca viac ako samotná vražda malého dieťaťa. Ďalším nedávnym príkladom bol objav, že zvyšky plodov boli vyhodené na smetisko a spálené na zohriatie nemocníc v Anglicku.

Moloch nechce iba svoje detské obete, on chce pritom aj dosiahnuť zisk!

Ak by však bolo dieťa iba nádorom, alebo keby bolo tkanivo iba súčasťou ženského tela, prečo by potom malo vyvolať obchodovanie s jeho alebo jej pozostatkami pre lekársky výskum také znechutenie a pobúrenie? HeLa bunky boli použité pri mnohých výskumných aplikáciách–odvodené z rakoviny, ktorá nakoniec zabila Henriettu Lacksovú. Činnosti spoločnosti Planned Parenthood sa však viac podobajú práci nacistického doktora Jozefa Mengela, ktorý vykonal groteskné experimenty na Židoch v Osvienčime. Mnohé potratené bábätká by rozhodne boli dostatočne vyvinuté na to, aby intenzívne trpeli pritom, ako sú zaživa rozkúskované, takisto ako trpeli Mengelové obete pritom, ako im spôsoboval kruté a zbytočné utrpenie. Potraty však zabili oveľa viac miliónov ľudí ako Holokaust.

Zvyčajná pro-potratová odpoveď, aspoň pre verejnosť, je taká, že nenarodené dieťa nie je ľudskou bytosťou. Uvedomujú si, že obrovské množstvo verejnosti stále má odpor (Bohom daný–Rim. 2:15) k vražde akéhokoľvek človeka. Mnohé ženy sa napríklad rozhodli si nechať svoje dieťa, keď uvideli ako je v skutočnosti ľudské, keď uvideli ultrazvukový obraz. (Niet divu, že ľudia, ktorí sú za potrat často vzdorujú zákonom, ktoré vyžadujú, aby matka mala ultrazvuk pred potratom–jediný prípad, kedy boli proti poskytnutiu všetkých informácií pacientom pred procedúrou.)

Činnosti spoločnosti Planned Parenthood rozhodne odhaľujú typickú pokryteckosť potratárov: Budú seriózne prehlasovať, že potratené dieťa nie je človekom, potom však hlavný dôvod, prečo predávajú detské orgány, je presne ten, že to je človek.

Niektorí ľudia však majú znecitlivené svedomie do takej miery, že si myslia, že aj keď je dieťa človekom, nie je problém ho zabiť, ak sa tak matka rozhodne. To môže nastať iba vtedy, keď ľudia úplne vymenia židovsko-kresťanskú etiku posvätnosti života za evolučnú, kde je človek iba ďalším zvieraťom, nie viac cenným ako je delfín, podľa Dawkinsa. Niekedy sa „pro-potratci“ odvolávajú na nejasné kvázi-náboženské tvrdenia o tom, že nenarodené dieťa ešte nezískalo vlastnú „osobnosť“, namiesto na skutočné vedecké dôkazy o ľudskosti dieťaťa. Tento druh argumentácie je populárny pri „eticistoch“ ako je Peter Singer, ktorý dokonca súhlasí s infanticídou (zabíjanie narodených bábätiek).

Legálnosť vs. Mravnosť

Všimnite si, že legálnosť a mravnosť nie je to isté–Holokaust a otroctvo boli taktiež legálne vo svojom čase a období a boli schválené legálnymi zvolenými reprezentantmi v súdoch.

Napriek tomu, že niektorí tvrdia, že „nemôžeme uzákoniť mravnosť“, tak sa všetky zákony v skutočnosti snažia uzákoniť mravnosť. Zákony proti vražde a znásilneniu vnucujú vrahom a násilníkom mravný pohľad toho, že vražda a znásilnenie sú zlé! Jediná otázka je, že koho mravnosť je uzákonená? Ako povedal Martin Luther King Jr.:

„Určite, keby mal byť problém konečne vyriešený, sa musia zmeniť srdcia. Náboženstvo a vzdelanie musia hrať veľkú rolu v zmene sŕdc.

„Musíme však taktiež povedať, že je možno pravdou, že sa mravnosť nedá uzákoniť, správanie však môže byť regulované.

„Možno je pravda, že zákon nedokáže zmeniť srdce, ale dokáže obmedziť tých, ktorí srdce nemajú.

„Možno je pravda, že zákon nedokáže prinútiť človeka milovať, dokáže mu však zabrániť v tom, aby ma zlynčoval a myslím si, že to je tiež celkom nutné.“

Spoločnosť Planned Parenthood seriózne prehlasuje, že potratené dieťa nie je človekom, potom však hlavný dôvod, prečo predávajú detské orgány, je presne ten, že to je človek.

Príklad Williama Wilberforca je modelom: Vďaka jeho obráteniu k evanjeliu zmenil aj srdcia, aj mysle ľudí proti zlu otroctva, musel však pritom tvrdo bojovať, aby to uzákonil. Podobne to bolo aj s ranou Cirkev, kým konečne neodstránila infantecídu rozšírenú v Rímskej ríši. Nanešťastie je moderná cirkev do značnej miery spolupáchateľom svojím mlčaním pri obnovení infantecídy.

Čo môžeme urobiť?

Mnohí už vyžadovali, aby sa zastavilo financovanie spoločnosti Planned Parenthood z daní. S tým úplne súhlasíme. Prečo však musel vyjsť najavo tento posledný objav predaja detských orgánov na to, aby to vytvorilo túto reakciu a prečo sa tak nestalo už pri samotnej vražde detí?

V tom istom čase mnohí „pro-potratci“ obviňujú pro-life ľudí z toho, že sa starajú viacej o nenarodené dieťa ako o jeho matku, alebo z toho, že sa nestarajú o deti potom, ako sa narodia. Avšak to by nikdy nemalo nastať a v skutočnosti sa ani nedeje. Stále viac sa tehotenské centrá a iné misie pro-life dostávajú do popredia ako alternatívy pre ženy, ktoré čelia nečakaným tehotenstvám. Cirkvi a jednotliví kresťania by ich mali podporiť, pretože zachraňujú životy. Potratové kliniky neponúkajú takéto alternatívny pri staraní sa o matky a živé deti.

Okrem toho, „pro-potratci“ ignorujú, ako poukázala spoločnosť Planned Parenthood, ochotu napomáhať štatutárnemu znásilneniu a ako potratár Kermit Gosnell zabíjal deti po narodení a spôsobil smrť aspoň jednej matky, kvôli pekelným podmienkam jeho kliniky. Existujú mnohé svedectvá o ľahostajnosti poskytovateľov potratov, ktorí často zanedbávajú aj tie najzákladnejšie kroky preto, aby zaručili bezpečnosť matky pri tejto barbarskej procedúre. To dokazuje, že potrat je v skutočnosti násilným činom proti matke ako aj proti jej dieťaťu.

Písmo hovorí o špeciálnej starostlivosti a láske, ktorú má Boh k malým deťom. Ako kresťania by sme sa mali zaujímať o ich blahobyt rovnako, ako sa zaujíma Boh. Avšak najnutnejšia vec, ktorú môžeme robiť ako kresťania, je modliť sa a prinášať evanjelium, ktoré je riešením pre všetky druhy zla.

Helpful Resources