Explore
Also Available in:

Vyvrátenie evolúcie 2

Pokračovanie knihy „Vyvrátenie evolúcie‘, ktorá vyvracia najnovšie argumenty podporujúce evolúciu (Ako ich prezentujú PBS a Scientific American)

autori: , Ph.Dr. spolu
preložil: Jarier Wannous (facebook.com/Stvorenie512)

Argument: Evolúcia sexu

Evolucionisti tvrdia: „Jeden z takzvaných „problémov“ evolúcie – sexualita – môže byť ľahko vysvetlený.“

Prvý krát publikované v knihe „Vyvrátenie evolúcie 2“, kapitola 11

PBS 5 bola jedna z najviac odhaľujúcich epizód o konflikte medzi evolúciou a Kresťanstvom. Titul je „Prečo pohlavie?“ Obvyklá propaganda je to, že „veda“ (špecifickejšie definovaná ako evolúcia) je o dôkazoch/faktoch alebo otázky typu „ako“, zatiaľ čo náboženstvo rieši hodnoty/vieru/mravnosť alebo otázky typu „prečo“. Ako bolo vysvetlené v kapitole 2, to je chybné rozlišovanie, a to ukazuje aj táto epizóda. Evolucionistická psychológia tu priamo pôsobí na otázky sexuálnej mravnosti.

Program taktiež trávi veľa času riešením výhod plne funkčného reproduktívneho systému, ale navrhuje zavádzajúcim spôsobom, že to je dostatočné na vysvetlenie jeho pôvodu.

Hovorí sa, že sex je nutnejší než samotný život, pretože dovoľuje preniesť gény na následujúce generácie. PBS značne cituje evolucionistického genetika Roberta Vrijenhoeka z Rutgers University, ktorý o sexuálnej reprodukcie povedal:

„To je naša nesmrteľnosť. To je, čo nás spája s ľudskými bytosťami v budúcnosti. To je, čo nás spájalo so všetkými našimi predkami v minulosti. To je, čo nás spája s našimi predkami, ktorí boli rybami, predkami ktorí boli prvokmi a predkami, ktorí boli baktériami.“ [PBS 5]

Samozrejme seriál iba potvrdzuje toto spojenie, napriek neistým implikáciám z niektorých podobných čŕt (pozri kapitola 6). Taktiež, je nutné si všimnúť aký má evolúcia negatívny dopad na „náboženstvo“ napriek tvrdeniam, že sú kompatibilne (pozri kapitola 2). Vrijenhoek usudzuje, že nesmrteľnosť nemá nič spoločné s prežitím jednotlivca.

Sexuálna vs. Asexuálna reprodukcia

PBS 5 prenáša svoje kamery do Texasu, kde vedci vyšetrovali jašterice, ktoré boli všetky samice. Zniesli vajcia, z ktorých sa vyliahli v jašterice, ktoré boli klonmi svojich matiek. To je nazývané partheogenéza, z gréčtiny parthenos (panna) a latinčiny genesis (z gréckeho gignesthai [byť narodený]). Zdalo sa, že sa im darí, tak potom aká je pointa pohlavia?

Nevýhody sexuálnej reprodukcie

Program skutočne uznáva, že sexuálna reprodukcia má mnohé nevýhody, napríklad to, že 50 percent génov sa prenáša na potomstvo. To znamená, že je 50 percentná šanca straty prospešnej mutácie. A v stabilnej populácii (tj. v ktorej sa nemení počet jednotlivcov), existuje v priemere jeden potomok, ktorý prežije na každého rodiča, čiže asexuálna reprodukcia je dva krát výhodnejšia v prenášaní génov na ďalšiu generáciu. Pohlavie taktiež znamená, že najvýhodnejšia konfigurácia génov nemôže byť nikdy celkovo prenesená.

Je taktiež biologicky drahé zachovať sexuálne orgány a udržiavať mechanizmus na zastavenie mužského imunitného systému v tom, aby ničil svoje vlastné (geneticky odlišné) spermie a zastaviť ženský imunitný systém v tom, aby zničil prichádzajúce spermie alebo mláďa, ktoré nesie (v živorodých organizmoch). A ako sa ukáže v časti sexuálneho výberu nižšie, niekedy sexuálne prejavy môžu byť ťažkopádne a môžu urobiť organizmus zraniteľným. Samozrejme samičky vynaložia veľké množstvo času, ak musia niesť živé mláďatá. Na nájdenie druha sa vynakladá veľa energie a bez ktorej organizmus zahynie pričom neprenesie svoje gény, a ak je zničené jedno pohlavie celý rod zahynie. Je to veľmi problematické, keď sa zamyslíme nad tým, že asexuálne organizmy ako napríklad baktérie sa množia veľmi rýchlo.

Kvôli týmto jaštericiam dal rozprávač otázku: „Sú samci naozaj potrební?“ Samci zjedia polovicu jedla, a to znamená, že iba polovica populácie (samičky) sa priamo podieľa na rodení mláďat. V asexuálnej populácii, všetci členovia priamo znášajú potomkov.

Výhody sexuálnej reprodukcie

Vzhľadom na to, že sa darí druhom, ktoré sa množia sexuálne, muži musia mať svoje využitie. PBS 5 sa potom posúva k jazierku v Sonora, Mexico, kde prebýva druh riečnych rýb, sexuálne a asexuálne množiace sa druhy. Ale sú zamorené parazitom, ktorý spôsobuje chorobu čiernych škvŕn. PBS znova cituje genetika Vrijenhoeka, ktorý vraví, že tie, ktoré sa množia sexuálne sú odolnejšie ako tie asexuálne.

Výskumník sa odvolával na „efekt červenej kráľovnej“, ktorý vymyslel Lee van Valen; Alica (v ríši divov) pretekala s červenou kráľovnou a zvolala, že musia stále bežať, aby zostali v tej istej relatívnej pozícii. Evolúcia je údajne behom a asexuálne ryby produkujú klony, čiže prestali sa vyvíjať a sú ľahším terčom útokov. Avšak sexuálne množiace sa ryby vytvárajú veľké množstvo variácii, a preto sú prezentované ako pohyblivý terč. Iní evolucionisti však vravia: „Myšlienka červenej kráľovnej je milé meno dané zoologickému mýtu.“1

Táto pôvabná hypotéza sa zdala byť spochybnená, keď sucho zlikvidovalo rybičky. Keď bolo jazierko prirodzene znova kolonizované, paraziti zabili sexuálne množiace sa ryby rýchlejšie. Ukázalo sa však, že rybičky uvedené do jazierka ľuďmi boli stále najodolnejšie zo všetkých. Ukázalo sa, že prirodzení kolonizátori boli kríženci, a teda stratili výhodu variácie.

Vyzerá to teda, že variácia je veľkou výhodou a že stojí za prenesenie iba 50 percent génov a za ostatné nevýhody samcov. Sexuálna reprodukcia má takisto aj 50 percentnú šancu straty škodlivej mutácii bez nejakých nákladov na populáciu (smrť jednotlivca).

Výhody nevysvetľujú pôvod!

Kreacionisti dokážu odpovedať na otázku pôvodu plne funkčného sexuálneho reprodukčného systému, od počiatku, v najvýhodnejšej a geneticky rôznorodej populácii. Keď už mechanizmus raz existuje, tak potom majú tie výhody. Ale iba jednoducho mať výhody nevysvetľuje ako mohli byť vytvorené z ničoho. Hypotetické prechodné formy by boli vysoko nevýhodné, takže prirodzený výber by išiel proti nim. V mnohých prípadoch samčie a samičie genitálie sú presne zladené na to, aby sedeli na seba, čo znamená, že nemohli vzniknúť samostatne.

Evolúcia pohlavia?

PBS 5 ukazuje milú animáciu dvoch jednobunkových tvorov s očami, ktoré sa bozkávajú a vymieňajú si gény. Rozprávač potom zanôti:

„Náhodné zmeny vyprodukovali tvora, ktorý bol malý a rýchly, čo sa ukázalo, že to je evolučná výhoda. Organizmus s takýmito reproduktívnymi bunkami sa nazývajú samci. Ich cieľom je nájsť organizmus s inou špecialitou – poskytovanie živín potrebné životu. Tie sú nazývané samičky. Títo prví priekopníci sa vyvinuli v spermie a vajíčka.“ [PBS 5]

Počkať – Nielenže šikovná animácia nie je náhradou dôkazov, ale niekde popri tom, čo sa dialo program preskočil z údajných samčích a samičích jednobunkových tvorov k mnohobunkovým organizmom, ktoré obsahujú bunky ako tie spomínané. Rozprávač pokračuje:

„Samci vytvárajú milióny spermií – s veľkým množstvom potenciálnych potomkoch, nestojí to za to byť vyberavý, čo sa týka vajíčok. Lepšia stratégia je sa snažiť oplodniť najväčšie množstvo vajíčok ako je možné. Vajíčka sú komplexnejšie ako spermie a vyžadujú väčšiu investíciu času a energie. Samičky ich vyrábajú v obmedzených počtoch. Menej vajíčok znamená menej šancí preniesť gény, a to znamená, že samice – opačne ako muži – by boli na tom lepšie ako budu vyberavé. Na hlboko biologickej úrovni, samci a samičky túžia po iných veciach, bez ohľadu na to ako vyzerajú na povrch … . Malé spermie vs. Veľké vajíčka … . kvantita vs. Kvalita.“ [PBS 5]

Skoro v tom istom čase program ukazuje muža a ženu pod plachtou, možno nahých, ale nie je toho vidieť príliš, ako sa oddávajú sexuálnej predohre, potom mnoho scén zvierat, ktoré majú pohlavný styk. Bol tento program naozaj vyrobený pre malé deti školského veku?

Program potom vysvetľuje mužské súťaženie a ozdobné sexuálne prejavy, pričom samičky si vyberajú. Údajne myšlienka ženského výberu bola vylúčená vo Viktoriánskom Anglicku (kde bola žena hlavou štátu a vládla viac ako 60 rokov).

Program však potom prechádza na vtákov, ktorý vymieňajú svoje roly v Paname. Krokodíly údajne zjedia toľko mláďat, že samičky nechávajú samcov aby sa starali o vajcia, pričom sa oni pokúšajú znova množiť. Samičky sú tie, ktoré majú háremy a zabíjajú mláďatá a ničia vajíčka iných samičiek. Rozprávač vraví:

„Takže teraz to nie sú samičky, ktoré sa starajú viacej o kvalitu než o kvantitu. Teraz sú to samičky, ktoré bojujú o samcov. V priebehu času, nadobúdajú tradične samčie charakteristiky … . Takže máme tu evolucionistické zjavenie o pohlaví. Mužské a ženské roly nie sú „vytesané do kameňa“ (presne zadané). Sú vo väčšej miere určené tým, ktoré pohlavie bojuje o druhé a ktoré sa stará o mláďatá.“ [PBS 5]

Ale predtým, bola to relatívna veľkosť a rýchlosť spermie a vajíčka, ktorá spôsobila to, že samci bojujú a samičky investujú viac času do svojho potomstva, a iné behaviorálne rozdiely. Teraz už súťaživosť a investícia v mláďatách nemajú žiadne pôsobenie, ale sú sami príčinou, ktoré vymieňajú roly očakávané z rozdielov v gamétach. Čo to v skutočnosti znamená je, že evolúcia ako rámec vysvetľovania je taká plastická, že jej zástancovia môžu vysvetliť vzájomne protikladné stavy, ak majú dostatok predstavivosti na to, aby vytvorili príbehy, vysvetliteľné iba frázou „proste to tak bolo!“.

V súlade zo zbytkom série, PBS 5 sa snaží indoktrinovať divákov na to, aby si mysleli, že pôvod pohlavia je dostatočne dobre vysvetlený evolúciou. Decentný dokumentárny seriál by necenzúroval dôkazy proti tomuto pohľadu. V skutočnosti evolucionisti nemajú vôbec žiadnu predstavu o tom ako sa vyvinulo pohlavie. Dokonca aj ateista Richard Dawkins vraví:

„Povedať, ako som aj ja povedal, že dobré gény môžu prospievať vďaka existencie pohlaví, pričom zlé gény môžu prosperovať z ich absencii, nie je to isté ako vysvetliť prečo vôbec pohlavia existujú. Existujú mnohé teórie o tom, prečo existujú pohlavia a ani jeden z nich nie je rozhodujúco presvedčivý … . Možno jedného dňa naberiem dosť odvahy na to, aby som sa do toho pustil a napísal celú knihu o pôvode pohlaví.“2

Domýšľavé uistenia programu PBS sú taktiež v rozpore s evolucionistickým žurnálom Science: „Ako vznikli pohlavia a prečo rozkvitli ostáva záhadou.“3

Sexuálny výber

Darwin je známy kvôli svojej myšlienke o tom, že prirodzený výber je hnacia sila, ktorá riadi evolúciu. Uvedomil si však, že to by nedokázalo vysvetliť niekoľko čŕt, ktoré sa zdali byť prekážkou, ako napríklad páví chvost. Preto sa Darwin odvolal na sexuálny výber, kde výber opačným pohlavím hral veľkú úlohu v určení toho, ktorí jednotlivci budú môcť preniesť svoje gény. Neskôr je sexuálny výber použitý na vysvetlenie ľudskej mysle.

Kreacionisti nepopierajú ani prirodzený, ani sexuálny výber. Napríklad myslíme si, že sexuálny výber rozšíril prirodzený výber na vytvorenie rôznych ľudských skupín („rasy“) z jednej populácii ľudí, ktorá bola odizolovaná po udalosti v Babel.4

Rozdiel je ten, že kreacionisti pripúšťajú, že výber môže pracovať iba na existujúcich genetických informáciách. Evolucionisti veria tomu, že mutácie poskytujú nové informácie pre výber. Ale neexistuje žiadna známa mutácia, ktorá zvýšila množstvo genetickej informácie, napriek tomu, že by mali dnes byť mnohé pozorovateľné príklady ak mutácie/výber boli skutočne adekvátne na vysvetlenie teórie „z bahna k človeku“.5

Šimpanzy a Bonobo opice

Obyčajný šimpanz Pan troglodytoes a Bonobo (trpasličí šimpanz) Pan paniscus sa krížia medzi sebou, takže sú tým istým Biblickým druhom. Niekedy sú klasifikovaný ako poddruh Pan troglodytes a P.t. Paniscus, každý zvlášť v tom istom druhu. Napriek tomu, že vyzerajú rovnako, žijú v rovnakých prostrediach a jedia rovnaké jedlo, ich chovanie je odlišné.

Šimpanzy sú násilní a Bonobo sú mierumilovní. Program PBS 5 ukazuje Park divokých zvierat v San Diegu, a ukazuje Bonobo ako majú „každý možný predstaviteľný“spôsob rekreačného párenia, heterosexuálneho ale aj homosexuálneho, s komentárom pusteným k tomu, ktorý je hodný hyper-testosteronického adolescentného školského chlapca.

Tak ako je vysvetlené ich chovanie? Údajne samičou súdržnosťou: Môžu „vytvárať spojenectvá a kooperatívne vládnuť samcom“ pričom samce šimpanzov zneužívajú samičky. Tak ako vysvetliť samičiu súdržnosť? „Relatívne malá zmena v ekológii kŕmenia bola zodpovedná za túto dramatickú zmenu spoločenského správania sa“. Samičky Bonobo hľadajú krmivo na Zemi, a tak majú možnosť spoločenskej interakcie. Samičky šimpanzov to nemôžu robiť, lebo gorily jedia svoje jedlo na Zemi, preto musia samičky hľadať krmivo samostatne na stromoch. Údajne nejaké sucho pred dvoma miliónmi rokov zabilo gorily a dovolilo populácii šimpanzov, aby hľadali krmivo na Zemi a vyvinuli sa v Bonobo. Je to škoda, vraví program, že my sme nemali rovnakú históriu a nevyvinuli sme sa „úplne iným spôsobom, viac mierumilovní, menej agresívni a viac sexuálnym druhom.“

Ako zvyčajne, nemali by sme očakávať skutočné dôkazy k tomuto príbehu. Z dostupných dôkazov je nemožné dokázať príčinu-účinku. Inými slovami, ako môžeme dokázať, že to nebolo naopak, tj., že samičia solidárnosť negenerovala chovanie kŕmenia na Zemi alebo dokonca, že gorilia invázia nespôsobila to, že sa Bonobo zmenili v šimpanzoch?

Sexuálna mravnosť vs. evolučná psychológia

Samica môže túžiť po samcovi s najlepšími génmi na to, aby zaistila to, že jej mláďa bude „najschopnejšie.“ Ale jej najlepšia stratégia pre prežitie mláďatka by mohlo byť nájdenie si samca, ktorý ostane a pomôže pri staraní sa o mláďatá. Najlepšia stratégia muža by bola, aby si zaistil, že mláďatá sú jeho, preto by bola monogamia výberovou výhodou.

Ale iné evolučné sily hrozia monogamii. Napríklad, spevavé vtáky sú monogamné, ale niekedy samica zatúži po samcovi so silnejšími génmi. To je však riskantné – ak to zistí „manžel“, tak môže zabiť mláďatá.

Koncepty zo sveta zvierat sú aplikované na ľuďoch v novom obore evolučnej psychológie. V programe PBS, Geoffrey Miller tvrdí, že náš mozog je príliš extravagantný na to aby sa vyvinul prirodzeným výberom. Tvrdil: „nebol to Boh, boli to naši predkovia,“ pomocou sexuálneho výberu, ktoré zmenilo náš mozog „výberom sexuálneho partnera pre ich mozog, pre ich chovanie popri dvoreniu.“ Umenie, hudba a humor hrali úlohu pávieho chvostu.

Údajne sa toto zistilo testmi ľudskej príťažlivosti. Muži uprednostňujú ženy s plnšími perami, čo svedčí o vysokej miere estrogénu; a iné črty tváre, ktoré svedčia o nízkej miere testosterónu. Obidva sú ukazovateľmi plodnosti. Takže teraz si muži vyberajú napriek tomu, že majú malé a rýchle spermie? Evolúcia znova vysvetľuje akúkoľvek možnosť, a tým nič nevysvetľuje.

Ženy, ktoré hľadajú krátkodobý vzťah alebo ktoré prechádzajú ovuláciou uprednostňujú viac svalnaté tváre, ktoré svedčia „dobrým“ génom. Ale uprednostňujú zženštilých „jemných“ mužov pre dlhodobejšie vzťahy, pretože tí budú pravdepodobnejšie pomáhať starať sa o deti. Ale vzhľad môže byť klamlivý. Zamýšľame sa aj nad tým či tvár niekoho z odlišnej skupiny ľudí by bola vyberaná tak často, napriek tomu, že nie je žiadna nevýhoda v génoch potomka v takzvaných medzi-rasových manželstvách.6

Napriek tomu, že existuje letmé vzdanie sa zodpovednosti o tom, že evolučná psychológia je kontroverzná dokonca aj medzi evolucionistami, tento program prezentuje Millerove myšlienky nekriticky a bez spochybnenia. Recenzia jeho knihy „The Mating Mind“ v magazíne New Scientist vraví:

„Ako môže niekto vôbec testovať tieto myšlienky? Bez vzájomnej snahy to urobiť, evolucionistická psychológia ostane v oblasti zábavy než skutočnej vedy.“7

Vedúci evolucionistický paleontológ, Ian Tattersall bol taktiež kritický k Millerovej knihe:

„Nakoniec tu vidíme produkt umenia rozprávača príbehov a nie skutočnej vedy.“8

Prečo epizóda o sexe?

V hľadaní vysvetlení, prečo sú evolucionisti takí vášniví vo svojej viere, že míňajú toľko miliónov na to, aby ju podstrčili verejnosti ako v sérii evolúcie od PBS, nemuseli by sme sa pozerať ďalej ako túto časť. Je to akoby tí, ktorí hľadajú opodstatnenie druhu „všetko dovolené“ pre sexuálnu mravnosť mali prsty hlboko v tomto segmente. Keďže ľudia sú tu ukázaní iba ako pokročilý druh ľudoopov a sex je iba nástroj na propagáciu génov, tak potom spôsob ako program zdôrazňoval náhodné hetero/homo „flirty“ našich údajných bonobo bratrancov, a spojitosť s údajne kvalitnejším mierumilovnejším životným štýlom dosť prezradil.

Referencie a poznámky

  1. L. Margulis and D. Sagan, What Is Sex? (New York, NY: Simon and Schuster, 1997), p. 121. Návrat k textu.
  2. R. Dawkins, Climbing Mt. Improbable (Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books Ltd., 1997), p. 75. Návrat k textu.
  3. B. Wuethrich, Why Sex? Putting the Theory to the Test, Science 281:1980–1982, 1998. Návrat k textu.
  4. problém ľudským „rás“ je plnšie riešené v knihe od C. Wieland, One Human Family: The Bible, science, race and culture (Creation Book Publishers, 2011). Návrat k textu.
  5. Všimnite si, že aj keby takéto mutácie boli niekedy objavené, evolucionisti by museli nájsť stovky ďalších aby dodali svojej teórie pozorovateľné zosilnenie, ktoré si zúfalo vyžaduje. Pozri L. Spetner, Not by Chance (New York, NY: Judaica Press, 1999); taktiež Carl Wieland, CMI’s views on the intelligent design movement, 30 August 2002. Návrat k textu.
  6. C. Wieland, The Bible and interracial marriage, Creation 34(1):20–22, December 2011. Návrat k textu.
  7. T. Birkhead, Strictly for the Birds, review of The Mating Mind by Geoffrey Miller, New Scientist, p. 48–49, 13 May 2000. Návrat k textu.
  8. I. Tattersall, Whatever Turns You On. Review of The Mating Mind by Geoffrey Miller, New York Times Book Review, 11 June 2000. Návrat k textu.

Poznámka o citácii: Citácie z článku Johna Rennieho z „Scientific American“ bude označená ako „SA“, po ktorej nasleduje číslo strany. Citácie a iné zmienky o Televíznom seriály od PBS z názvom „Evolúcia“ bude označené „PBS“, po ktorom nasleduje číslo epizódy, napr. „PBS 6“ označuje epizódu 6. Návrat k článku.