Explore
Also Available in:

”همان قدیمی“ در مقابل تازه و جدید

سرمقالهسرمقاله

نگاهی کوتاه به مقاله ای قدرتمند از جدیدترین مجله آفرینش(Creation)

توسط جاناتان سرفتی ()
ترجمه Behzad Farajollahi

«آنچه بوده است، همچنان خواهد بود، و آنچه انجام شده است، همان است که انجام خواهد شد، و هیچ چیز جدیدی در زیر نور آفتاب وجود ندارد.» کتاب جامعه ۱:۹

Ha4ipuri | Envato Elementsfresh-and-new

در حدود ۳۰ سال نوشتن مطلب برای مجلهء آفرینش(Creation)، متوجه شدم که استدلال های تکاملی بسیار تکراری هستند. مثال ها ممکن است متفاوت باشند، اما اشتباهات اساسی باقی می مانند.

برای مثال، بسیاری از تکامل گرایان سعی می کنند با اثبات انتخاب طبیعی، تکامل را اثبات کنند-یک کشف آفرینش گرایانه. ادعاهای مربوط به ”معجون داروینی“ اغلب این معادله نادرست را ایجاد می کنند(صفحه ۱۰).

یک مورد به مدت ها قبل از اینکه من حتی یک آفرینش گرا یا مسیحی باشم برمی گردد. در خانه یکی از دوستان دبیرستانی، چند نفر از ما با پدرش که یک میکروبیولوژیست (و یک مرد بسیار خوب) بود، مباحثهء علمی داشتیم. او ادعا کرد که تکامل را فراتر از هرگونه شک منطقی در آزمایشگاه خود ثابت کرده است. او با انتخاب بالاترین تولیدکنندگان برای چندین نسل، محصول پنی سیلین کپک پنی سیلیوم را افزایش داد.

اما چیز جدیدی تولید نشد. حتی یک ماده شیمیایی جدید هم نه، چه رسد به این که سفر به سوی میکروبیولوژیست شدن را آغاز کند. (اشاره به تکامل باکتری تا انسان)

این نوع اتفاقات زمانی متداول است که پرورش دهندگان برای به حداکثر رساندن یک ویژگی موجود کار انتخاب راانجام می دهند، به عنوان مثال به دست آوردن موهای بلندتر در سگ ها. با انتخاب متوالی سگ هایی که بلندترین موها را دارند، ژنهای موهای بلند در یک خط متمرکز میشوند. اگر افزایش تولید پنی سیلین در آزمایشگاه پدر دوستم اتفاق نیفتد، شگفتانگیز خواهد بود. در رخدادی غیرمحتمل که یک جهش(حادثه ژنتیکی) باعث افزایش شود، احتمال تخریب بسیار زیاد است. به عنوان مثال، یک کلید کنترل که به طور معمول تولید پنی سیلین را تنظیم می کند.

این موضوع منجر به یک مغالطه تکاملی دیگر می شود: ”طعمه و تغییر“ یا ابهام. یعنی ابتدا فرگشت یا تکامل را به عنوان ”تغییر در فرکانس ژن در طول زمان“ تعریف کنید –که هیچ آفرینش گرایی در آن تردید ندارد. سپس، از فرگشت کاملاً متفاوت استفاده کنید: به باغ وحش بروید و در نهایت، دو ادعای مرتبط و نادرست را مطرح کنید:

  1. تعریف دوم با شواهد تعریف اول اثبات می شود.
  2. آفرینش گرایان تغییر را انکار می کنند.

با این حال، مدل پراکندگی خلقت، هبوط، سیل کتاب مقدس پیشبینی میکند که همه چیز تغییر میکند و خیلی سریعتر از آنچه که تکامل گرایان انتظار دارند –یا حتی استقبال می کنند! یک مثال خوب، تنوع سریع گونه اسب-الاغ-گورخر (اسب ها) پس از سیل است (صفحه ۵۶). یکی دیگر از استدلال های قدیمی خسته کننده این است که ”هیچ دانشمند واقعی فرگشت را رد نمی کند.“ این استدلال را می توان پس از مغالطه معروف نبود اسکاتلندی واقعی، مغالطه ”نبود داشنمند واقعی“ نامید. اما در هر شماره، مجلهء آفرینش اشتباه بودنش را ثابت می کند. ما با افرادی مصاحبه می کنیم که با هر معیاری یک دانشمند واقعی هستند. به عنوان مثال، یک دکتر جانورشناس و ژنتیک دان(Thomas Hunt Morgan) که کمک های بنیادی به صنعت طیور کرده است(صفحه ۲۲). آیه ای از کتاب جامعه که در بالا ذکر شد اکنون در سال ۲۰۲۳ به ذهن متبادر شد. تکامل گرایان ادعا کردند که آزمایشگاه آنها فلس ها را به پر تبدیل کرده است. به هر حال تکامل گرایان با استفاده از روشی متفاوت، ۳۵ سال پیش همین را گفته بودند و ما هم به همین ترتیب آن را رد کردیم (صفحه ۳۹)!

برعکس، مخلوق خدا همچنان با اکتشافات جدید نبوغ او شگفت زده می شود. هر شماره از آفرینش نمونه های زیادی را نشان می دهد(به عنوان مثال، ریزساختار تار عنکبوت، صفحه ۲۰). اغلب، دانشمندان و مهندسان شگفت زده می شوند و حتی سعی می کنند از آنها کپی برداری کنند (بیوممتیک). یک مثال ویژگی های پرواز دانه های خیار جاوه ای است که الهام بخش مهندسان هوانوردی است(صفحه ۱۲).

بقیه مجله نیز اشتباهات کهنه و پیر فرگشتی را رد می کند و خلقت خدا را به نمایش می گذارد. این بار در دنیای زنده: ماهی پرنده بر فراز آب(صفحه ۲۸) و هیولاهای منقرض شده در پایین(صفحه ۱۶). در نجوم: اختروش(کوازار) ها، نسبیت، و مقیاس زمانی کتاب مقدس (صفحه ۴۳). در زمین شناسی: لغزش کوه قلب (صفحه ۵۲) و تشکیل سریع لایه (صفحه ۳۲) بینشی در مورد سیل جهانی کتاب پیدایش ارائه می دهد.

شما می توانید به مردم کمک کنید تا اشتباهات قدیمی را ببینند و از خلقت خدا شگفت زده شوند. یک راه این است که این مجله را با دوستان و خانواده خود به اشتراک بگذارید!

ارسال شده در صفحه اصلی: ۶ نوامبر ۲۰۲۳

Further Reading